Välkommen till oss!

Hamnens förskola ligger centralt i Skelleftehamn. Förskolan är byggd 2013, den har moderna och tillgänglighetsanpassade lokaler och ett kök där maten tillagas från grunden.

Hamnens förskola har fyra avdelningar i huset; Piren och Jollen som har barn i åldrarna 1-3 år samt Kajen och Fyren som vänder sig till barn 3-5 år. Avdelningarna öppnar och stänger tillsammans. Varje avdelning har ett grundkoncept med stort och två mindre rum. Det finns även gemensamma utrymmen som delas av alla avdelningar.

I Skelleftehamns förskoleområde har vi ett samarbete med språkteam, psykolog, pedagogiska stödteamet och specialpedagog för att i ett tidigt skede kunna fånga upp och göra en kartläggning om eventuella stöd- eller utvecklingsinsatser behövs.

Mobil förskoleavdelning

Pråmen är namnet på den mobila förskoleavdelning på Hamnen förskola. Här får barnen varje dag åka med en specialinredd förskolebuss ut till spännande miljöer och platser.

Avdelningen Pråmen

Vad vill du göra i dag?

Anmäl frånvaro (Länk till annan webbplats)
Lämna in schema (Länk till annan webbplats)
Lämna inkomstuppgift (Länk till annan webbplats)
Lämna kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Se mina ärenden (Länk till annan webbplats)

Rektor

Åsa Åström

Biträdande Rektor

Jenny Stenberg Enefjäll

Telefonnummer

Kajen: 0910 71 24 86

Fyren: 0910 - 71 24 87

Jollen: 0910 - 71 24 88

Piren: 0910 - 71 24 89

E-post

forskola.hamnen@skelleftea.se

Besöksadress

S:t Örjansvägen 10
932 32 Skelleftehamn

Våra förskolor ska vara en välkomnande mötesplats för barn, vårdnadshavare och förskolepersonal. Barnen möts av pedagoger som lyssnar och är ärligt nyfikna på att barn. Vi strävar också efter att bygga upp ett nära samarbete med vårdnadshavarna. Vi vill vara en förskola som är lustfylld, spännande och kreativ. Förskolan är en plats där barnen får vara nyfikna, utforska, upptäcka, skapa och framförallt ha roligt tillsammans.

I vårt förskoleområde har vi barn som representerar olika språk och kulturer. Alla, både stora och små, ska ingå i ett meningsfullt sammanhang där vi ser olikhet som tillgång.

Så ser vi på likabehandling

Likabehandlingsarbete hos oss handlar om att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg miljö i förskolan är en förutsättning för att barn ska kunna utvecklas. Vi arbetar utifrån ett nolltoleransperspektiv som innebär att varken barn eller vuxna får utsättas för någon form av kränkande behandling, trakasserier eller mobbing. I vår plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling finns utarbetat hur vi arbetar för att säkerställa allas goda miljö.

Så säkerställer vi likvärdigheten

På förskolorna i området arbetar vi utifrån ett 1-16-årsperspektiv, så att barnens förskole- och skoltid bildar en helhet och en bra grund läggs. I förskolan utgår verksamheten utifrån ett 1-5 års perspektiv. Vi jobbar med likvärdigheten genom att ha gemensamma målfrågor, grundverksamhet, barn- och kunskapssyn och kvalitetsarbete. Vi har gemensamma fortbildningstillfällen, Apt och kompetensutvecklingsdagar. Det finns en gemensam övergångsplan för alla barn som ska vidare till förskoleklass. Förskolorna och skolan har skolråd tillsammans.

Vi lever i ett digitalt samhälle och förskolan är starten på det livslånga lärandet. För att skapa en likvärdighet för alla barn har vi IKT-inspiratörer på området där vårt mål är att kunna ge barnen en möjlighet till likvärdiga kunskaper i att använda digitala verktyg.

Vi har en lokal poolbemanning vilket bland annat innebär att personalen därifrån har god kännedom om vår verksamhet och att det i hög utsträckning är bemannat på förskolan med kända personer, för både barn, personal och vårdnadshavare.

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling (pdf) , 192.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

Frågor och svar

Frågor och svar

Förskolebussens verksamhet kan bedrivas utomhus, men också antingen inne i bussen del av dagen eller på annat utflyktsmål som till exempel badhus, bibliotek, Exploratoriet, Nordanå med mera.

På förskolebussen kommer det att finnas framåtvända bilbarnstolar. Trafikverket rekommenderar att barn sitter bakåtvända normalt tills de är ungefär 4 år och efter det kan annan särskild skyddsanordning användas såsom bilbarnstol, bältesstol eller bälteskudde.

Ja. Om vårdnadshavare inte har körkort eller tillgång till bil och barnet blir akut sjuk, så löser medarbetarna på mobila förskoleavdelningen det. De kommer att ha samma rutiner för sjukdom som en förskola i en fast byggnad.

Ja, alla barn är välkomna. För de barn som omfattas av allmän förskola erbjuder vi tid 9-15 två dagar i veckan den ena veckan, och 9-15 tre dagar den andra veckan.

Det är i första hand vårdnadshavare på Hagens förskola på Norrböle och Hamnens förskola i Skelleftehamn som kommer att bli erbjudna möjlighet att söka plats på förskolebussarna. Om vi har för få sökande, så ska vi ge möjlighet till alla förskolor i området att söka plats.

Barnen i förskolebussen omfattas av samma försäkringar som övriga barn som vistas på förskola i Skellefteå kommun.

De barnen som har en placering på förskolebussen kommer att följa samma rutiner för övergång till förskoleklass som barn som har placering på en vanliga förskolan.

Vårdnadshavare kommer att få information om var barnen befinner sig. Medarbetarna på bussen informerar om det.

Ja, den är valfri.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se