Välkommen till oss!

Klutmarks förskola ligger i byn Klutmark i en lantlig miljö cirka 15 minuter från Skellefteå. Vi har barn i åldrarna 1-5 år och det arbetar två förskollärare, en barnskötare och en kock hos oss.

Vår förskola har en stor utegård som är i nära anslutning till skogen där barnen får utrymme för lek och fantasi.

Vad vill du göra i dag?

Anmäl frånvaro (Länk till annan webbplats)
Lämna in schema (Länk till annan webbplats)
Lämna inkomstuppgift (Länk till annan webbplats)
Lämna kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Se mina ärenden (Länk till annan webbplats)
Logga in i Unikum för vårdnadshavare (Länk till annan webbplats)

Rektor

Petra Sahlin

Biträdande rektor

Anna Hedlund

Telefonnummer

0910-77 03 89

E-post

forskola.klutmark@skelleftea.se

Besöksadress

Klutmark 73
931 97 Skellefteå

Alla barn är viktiga och de har sin egen identitet som vi strävar efter att lyfta fram och stärka ”Jag är bra som jag är”. Vi behandlar andra som vi vill bli behandlade själva och därför är hänsyn, omtanke och respekt viktigt i vår verksamhet.

Vi arbetar efter dagliga rutiner och det medför en trygghet för barnen som lär sig vilka moment som ingår under dagen.

Tillsammans arbetar vi att alla barn kan och bli sitt bästa jag. Vi utmanar och uppmuntrar barnen att våga prova nya saker.

Filmer om vår förskoleverksamhet

Ta gärna del av våra filmer som handlar just om förutsättningar för lärande.

Förskolans uppdrag Länk till annan webbplats.
Samspel och kommunikation Länk till annan webbplats.
Lek- och lärmiljö Länk till annan webbplats.
Rutiner och omsorg Länk till annan webbplats.

I vårt arbete med värdegrunden och förhållningsätt kring trygghet, lärande och trivsel så arbetar vi på detta sätt

 • Vi vill skapa en bra miljö där alla barn känner sig trygga, sedda och viktiga.
 • Vår närhet i barnens lek och olika aktiviteter bidrar till formande av det sociala klimatet på förskolan.
 • Under dagen arbetar vi för att barnen ska lyssna på varandra, våga säga vad de tycker, respektera olikheter och visa hänsyn till varandra.

Det ska finnas en plan mot kränkande behandling för förskola och grundskola. Planen ska främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, tro, sexuell läggning eller funktionshinder.

Den ska förebygga och förhindra trakasserier eller annan kränkande behandling, exempelvis mobbning.

Ansvar för likabehandling

Huvudansvarig för arbetet med likabehandling och lagens tillämpning på förskola, fritidshem och skola är rektor på förskolan respektive grundskolan. All personal har ansvar för att motverka, förebygga och upptäcka handlingar och attityder som kan innebära att barn och elever utsätts för diskriminering, kränkande handlingar eller mobbning. Varje skola och förskola har särskilda rutiner för att upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp så att kränkande behandling inte uppstår.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: