Välkommen till oss!

Vår förskola ligger på Morö backe med naturen nära inpå. Vi har en stor utegård med sandlådor, gungor och rutschkana.

Förskolorna på Morö backe ligger i en kreativ utemiljö som främjar lek och kreativitet i olika zoner där motorik, samspel och fantasi får utrymme. Vi har i våra omgivningar närhet till spännande miljöer som erbjuder variation; skog, lekplatser och bibliotek.

Vår förskolas gård stimulerar till en varierad lek som utvecklar barnens samspel, turtagning, fantasi och grovmotorik . Inomhusmiljön anpassar vi efter barnens intressen och behov. Ambitionen hos oss är att möta alla barns behov utifrån deras förmågor och utveckla dessa. Arbete med språk och värdegrund är prioriterat i vår verksamhet. Knoppens förskola är en övningsförskola vilket innebär att vi har nära samarbete med Umeå Universitet, genom det samarbetet håller vi oss uppdaterad med rådande pedagogisk forskning.

Vad vill du göra i dag?

Anmäl frånvaro (Länk till annan webbplats)
Lämna in schema (Länk till annan webbplats)
Lämna inkomstuppgift (Länk till annan webbplats)
Lämna kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Se mina ärenden (Länk till annan webbplats)

Rektor

Eva Ljungholm

Biträdande rektorer

Eva Marie Strömberg

Kerstin Axelsson

Telefonnummer

0910 - 73 71 71

E-post

knoppensforskola@gmail.com

Besöksadress

Savstigen 10
931 52 Skellefteå

På Morö backes förskolor har vi en gemensam verksamhetsidé som lyder:
”Ett medvetet förhållningssätt är grunden till rätt bemötande. Rätt bemötande är grunden till bästa förutsättning till utveckling och lärande”. Vi arbetar utifrån ett formativt förhållningssätt där pedagogernas medvetna förhållningssätt sätter barnen i fokus.

Verksamheten organiseras efter de behov som finns i våra grupper. Vi delar in barnen i mindre grupper under dagarna, dels för att få en bra arbetsmiljö men också för att erbjuda barnen en varierad verksamhet och stärka gruppkänsla och trygghet. Vi fördelar också personalen så att deras kunskaper och kompetens kommer varje barn till gagn.

Vi har barnets bästa i fokus, vi möter barnen och formar vår verksamhet utifrån deras behov och intressen. Vår förskola är en rolig plats där barnen får möta härvarande och medforskande pedagoger som inspirerar och utmanar barnen i sitt lärande. Vi jobbar för att barnen ska bli medvetna om sitt eget lärande och vilka strategier de har för att lära. Det anser vi vara en bra grund till ett livslångt lärande.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

Vi arbetar för att ge barnen likvärdiga förutsättningar för jämställdhet genom att bemöta dem utifrån varje individs intresse och ingång till lärande. Vi har ett utbud av material och genomtänkta innehåll i rum som främjar alla barns förutsättningar till en inspirerande, kreativ och innehållsrik lärmiljö.

Ta del av hur arbetet mot diskriminering och kränkande behandling går till , 154.1 kB.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas. Vill du rapportera bristande tillgänglighet? Gör det här.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se