Välkommen till oss!

Förskolan ligger naturskönt i byn Kusmark, cirka 2 mil nordväst om Skellefteå. Förskolan har två avdelningar, Biet och Humlan. De yngsta barnen är placerade på Biet och de äldre på Humlan.

Vad vill du göra i dag?

Anmäl frånvaro (Länk till annan webbplats)
Lämna in schema (Länk till annan webbplats)
Lämna inkomstuppgift (Länk till annan webbplats)
Lämna kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Se mina ärenden (Länk till annan webbplats)

Rektor

Ann-Sofi Mattjus

Biträdande rektor

Linda Brännström

Telefonnummer

Humlan: 0910 - 73 73 47
Biet: 0910 - 73 73 48

E-post

forskola.kusmark@skelleftea.se

Besöksadress

Jörnsvägen 65
934 32 Kusmark

Kågedalens förskoleområde arbetar för att ge barnen förutsättningar att utvecklas efter de mål som läroplanen för förskolan beskriver. Det är viktigt för oss att barnen och deras vårdnadshavare trivs i vår verksamhet, att vårdnadshavarna känner sig trygga med att lämna sina barn hos oss samt att barnens dagar präglas av nyfikenhet, förundran och lust att lära.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

För att förskolorna ska vara likvärdiga arbetar pedagogerna med kollegialt lärande över hela förskoleområdet. De områden som är aktuellt just nu är formativt förhållningssätt samt att utveckla avdelningarnas lärmiljöer i den riktning som läroplanen anger. Förskolan samarbetar med områdets specialpedagog och pedagogista, som är en pedagogisk utvecklare.

Så ser vi på likabehandling

Vår grundverksamhet har sin utgångspunkt i Läroplanen för förskolan, Skollagen samt Diskrimineringslagen; förskolans värdegrund och uppdrag samt normer och värden. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar vilket genomsyrar verksamhetens grundverksamhet. I den grundverksamhet som är skriven för förskoleavdelningen är alla delar av planen mot kränkande behandling beaktad, pedagogerna har stor tilltro till sin förmåga att kunna möta varje människa utifrån den människans behov.
Barns lek och socialiserande har stort utrymme under förskoledagen. Under dagen är barn och pedagoger ute både på förmiddagen och eftermiddagen. På förskolan möter barnen viss digital teknik.

Ta del av hur arbetet mot diskriminering och kränkande behandling går till

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas. Vill du rapportera bristande tillgänglighet? Gör det här.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se