Välkommen till oss!

Notbladet är en enavdelningsförskola barn 1-5 år. Förskolan ligger i Kåge med närhet till lekpark, grönområde, skog, skola med bibliotek och gymnastiksal.

Utöver grundverksamheten arbetar vi på Notbladet mycket med musik och skapande samt lek där barnen får möjlighet att utveckla sin sociala förmåga tillsammans med andra. På förskolan möter barnen viss digital teknik. Under dagen är barn och pedagoger ute både på förmiddagen och eftermiddagen.

Vad vill du göra i dag?

Anmäl frånvaro (Länk till annan webbplats)
Lämna in schema (Länk till annan webbplats)
Lämna inkomstuppgift (Länk till annan webbplats)
Lämna kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Se mina ärenden (Länk till annan webbplats)

Rektor

Ann-Sofi Mattjus

Biträdande rektor

Linda Brännström

Telefonnummer

0910 - 72 05 90

E-post

forskola.notbladet@skelleftea.se

Besöksadress

Markvägen 16
934 32 Kåge

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

För att säkerställa likvärdigheten har vi kompetensutveckling för pedagogerna där en stor del av tiden riktas mot det kollegiala lärandet, både för varje enhet och mot hela förskoleområdet.

Så ser vi på likabehandling

Vår grundverksamhet har sin utgångspunkt i Läroplanen för förskolan, Skollagen samt Diskrimineringslagen; förskolans värdegrund och uppdrag samt normer och värden. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar vilket genomsyrar verksamhetens grundverksamhet. I den grundverksamhet som är skriven för förskoleavdelningen är alla delar av planen mot kränkande behandling beaktad, pedagogerna har stor tilltro till sin förmåga att kunna möta varje människa utifrån den människans behov.

Ta del av hur arbetet mot diskriminering och kränkande behandling går till , 52.8 kB.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se