Välkommen till oss!

Förskolan Pusselbiten ligger på Anderstorp, ett område med hyresrätter och bostadsrätter nära centrala Skellefteå. Hos oss finns en stor fin gård med möjligheter till många olika aktiviteter. I direkt närhet till gården finns en stor fin pulkabacke, "stora lekparken" med lekutrustning för alla åldrar, idrottsplats samt stora grönområden. Vi har även nära till bibliotek och idrottshall.

Pusselbiten är en fyraavdelningsförskola som består av två arbetsenheter, 1-3 år och 3-5 år. Vi arbetar aktivt med att skapa ett bra samarbete mellan avdelningarna på förskolan. Här träffas alla barnen vid sångsamling, temaarbeten, vid gemensamma utflykter och vid lek både inne och ute. Barnen har tillgång till flera vuxna och bra lokaler med många möjligheter. Lärmiljöerna är anpassade utifrån barnens utvecklingsnivå.

Här finns en varierad lärmiljö som inspirerar till lek och aktivitet. Varje barns förmåga, erfarenhet, lust och vilja att leka och lära är utgångspunkten för oss. Vi har en målsättning att skapa möten som främjar barnens utveckling där deras funderingar, intressen och initiativ är en viktig del av det formativa förhållningssätt vi arbetar efter. Vi dokumenterar och utvärderar systematiskt för att hålla god kvalitet men också för att du som förälder ska kunna följa utbildningen och lärandet. Vi har ett samarbete med hälsocentralen för att ge barn och deras familjer ett samordnat stöd kring hälsa, lärande och trygghet (HLT).

Vad vill du göra i dag?

Anmäl frånvaro (Länk till annan webbplats)
Lämna in schema (Länk till annan webbplats)
Lämna inkomstuppgift (Länk till annan webbplats)
Lämna kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Se mina ärenden (Länk till annan webbplats)

Rektor

Ulrika Widerlund

Biträdande rektor

Jessica Brinell

Telefonnummer

0910 - 73 53 00

E-post

forskola.pusselbiten@skelleftea.se

Besöksadress

Skiftesgatan 98
931 55 Skellefteå

I vår verksamhet arbetar vi medvetet med att få in alla delar av uttryckssätt – alla våra språk – såsom berättande, skapande, musik, rörelse, drama, språk, matematik och bild. Vi arbetar med bilderboken som grund för lärande. Det är ett upplevelsebaserat lärande som är lustfyllt och inspirerande för både barn och vuxna. Bilderboken och dess karaktärer hjälper oss att hålla en röd tråd. Det är barngruppens intresse och behov som styr vad vi behöver lägga fokus på.

På Pusselbitens förskola varvas planerad undervisning med fria aktiviteter som tar utgångspunkt i den nationella läroplanen för förskolan. Den innebär en pedagogisk mångfald som innehåller ett utforskande med både analoga och digitala verktyg. Det ger oss möjlighet till att lära om både material, innehåll där lek och föreställningsförmågan har en framträdande roll.

Barns inflytande är viktigt för oss och ligger som en grund för förståelse av demokrati. Målet är att barnet skapar respekt för sig själv, för andra och för sin miljö. Det gör vi tillsammans genom pedagogers nära samarbete med både individ och grupp. På vår förskola arbetar vi efter värdeorden:

 • trygghet
 • respekt
 • nyfikenhet
 • glädje

Vår vision

Vår vision är att hos oss ska människor växa. Verksamheten grundas på läroplanen, arbetsplan och våra mål.

Vi ser barnen som kompetenta individer som är fulla av förmågor och arbetar för att skapa en tillåtande miljö där alla barn blir sedda och lyssnade på. Allas olikheter är en tillgång i vår verksamhet och vi lägger stor vikt vid att ha ett trivsamt klimat som uppmuntrar till samarbete i olika grupper och former. För oss är hela dagen som ett lärande, och vi arbetar medvetet med att ge barnen tid, utrymme och inflytande. Vi vill att alla som vistas på vår förskola ska känna av vårt positiva förhållningssätt. Vår målsättning är att alla barn ska bli sina bästa jag.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

För att säkerställa likvärdighet så använder vi olika metoder. Dialog är en viktig del men också observationer och pedagogisk dokumentation. Detta gör vi för att följa upp och skapa förutsättningar till en lärmiljö som utgår ifrån individens och gruppens behov.

Ta del av hur arbetet mot diskriminering och kränkande behandling går till

Sörgården och Mellangården , 162.4 kB.

Norrgården och Bullerbyn , 161.3 kB.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se