Välkommen till oss!

Ringblomman är en enavdelningsförskola för 3-5-åringar som ligger i ett villaområde i Kåge. Vi delar gård med Mangårdens förskola som vi också samarbetar med.

Förutom grundverksamheten arbetar förskolan mycket med barns lek och socialiserande. På förskolan möter barnen viss digital teknik. Under dagen är barn och pedagoger ute både på förmiddagen och eftermiddagen.

Det är viktigt för oss att barnen och deras vårdnadshavare trivs i vår verksamhet, att vårdnadshavarna känner sig trygga med att lämna sina barn hos oss samt att barnens dagar präglas av nyfikenhet, förundran och lust att lära

Vad vill du göra i dag?

Anmäl frånvaro (Länk till annan webbplats)
Lämna in schema (Länk till annan webbplats)
Lämna inkomstuppgift (Länk till annan webbplats)
Lämna kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Se mina ärenden (Länk till annan webbplats)

Rektor

Ann-Sofi Mattjus

Telefonnummer

072-210 51 72

E-post

forskola.ringblomman@skelleftea.se

Besöksadress

Mangårdsgatan 4
934 32 Kåge

Kåge förskoleområde arbetar för att ge barnen förutsättningar att utvecklas efter de mål som läroplanen för förskolan beskriver. De områden som är aktuellt just nu är formativt förhållningssätt samt att utveckla avdelningarnas lärmiljöer i den riktning som läroplanen anger. Förskolan samarbetar med områdets specialpedagog och pedagogista, som är en pedagogisk utvecklare.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

För att säkerställa likvärdigheten har vi kompetensutveckling för pedagogerna där en stor del av tiden riktas mot det kollegiala lärandet, både för varje enhet och mot hela förskoleområdet.

Så ser vi på likabehandling

Vår grundverksamhet har sin utgångspunkt i Läroplanen för förskolan, Skollagen samt Diskrimineringslagen; förskolans värdegrund och uppdrag samt normer och värden. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar vilket genomsyrar verksamhetens grundverksamhet. I den grundverksamhet som är skriven för förskoleavdelningen är alla delar av planen mot kränkande behandling beaktad, pedagogerna har stor tilltro till sin förmåga att kunna möta varje människa utifrån den människans behov.

Ta del av hur arbetet mot diskriminering och kränkande behandling går till , 52.8 kB.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se