Välkommen till oss!

Förskolan ligger i anslutning till skolan mitt i Skråmträsk by med utsikt över sjön och ett öppet och vackert naturlandskap som barnen ofta vistas i. Förskolan delar utemiljö med skola och fritidshem och de äldre barnen äter också i skolans matsal. Detta möjliggör samarbete och flexibilitet.

Vad vill du göra i dag?

Anmäl frånvaro (Länk till annan webbplats)
Lämna in schema (Länk till annan webbplats)
Lämna inkomstuppgift (Länk till annan webbplats)
Lämna kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Se mina ärenden (Länk till annan webbplats)

Rektor

Petra Sahlin

Biträdande rektor

Anna Hedlund

Telefonnummer

070-210 66 43

E-post

slojdarensforskola@skelleftea.se

Besöksadress

Skråmträsk 417
931 96 Skellefteå

Tillsammans skapar vi en verksamhet där varje barn uppmuntras och utmanas till att vilja växa. Verksamheten är tillgänglig för alla och präglas av en hög tilltro till att människor kan och vill utvecklas. Vi arbetar för att Skråmträsk förskola, skola och fritidshem ska vara en plats där trygga barn och elever kan utvecklas, lära och bli sitt bästa jag. I vår verksamhet får man vara olika.

i arbetar med värdegrunden och förhållningsätt kring trygghet, trivsel och lärande. I vår verksamhet ska alla ta ansvar för och respektera varandras möjlighet till

 • trygghet genom att uppträda på ett bra sätt och respektera olikheter
 • trivsel - genom att vara rädd om vår skola, våra saker och vara en bra kamrat
 • lärande - genom att värna arbetsron och dela med sig av egna kunskaper till kamraterna.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

Det ska finnas en plan mot kränkande behandling för förskola och grundskola. Planen ska främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, tro, sexuell läggning eller funktionshinder.

Den ska förebygga och förhindra trakasserier eller annan kränkande behandling, exempelvis mobbning.

Ansvar för likabehandling

Huvudansvarig för arbetet med likabehandling och lagens tillämpning på förskola, fritidshem och skola är rektor på förskolan respektive grundskolan. All personal har ansvar för att motverka, förebygga och upptäcka handlingar och attityder som kan innebära att barn och elever utsätts för diskriminering, kränkande handlingar eller mobbning. Varje skola och förskola har särskilda rutiner för att upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp så att kränkande behandling inte uppstår.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: