Välkommen till oss!

Utkikens förskola har två avdelningar Bojen och Ankaret, och ligger i ett villaområde cirka 12 kilometer utanför Skellefteå. Här finns skogen inpå knuten och där har vi ett eget hemställe, vi har tillgång till skidspår på vintern och närhet till lekparker och bibliotek.

Förskolan har en stor gård där barnen utvecklar sin lek och sociala kompetens. På gården finns gungor, en stor sandlåda, klätterställning och gräsmatta där vi skapat en vrå för olika sorters bärbuskar och fruktträd. Det finns även tillgång till en grillplats som vi använder då vi äter ute, och på den årliga grillfesten. Hos oss arbetar sex pedagoger och vi försöker vara ute så mycket som möjligt, oavsett väder. Vi tycker det är viktigt att barnen får upplevelser där de utvecklar sin kroppskontroll, nyfikenhet och tränar sina sinnen.

Vad vill du göra i dag?

Anmäl frånvaro (Länk till annan webbplats)
Lämna in schema (Länk till annan webbplats)
Lämna inkomstuppgift (Länk till annan webbplats)
Lämna kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Se mina ärenden (Länk till annan webbplats)

Rektor

Åsa Åström

Biträdande rektor

Jenny Stenberg Enefjäll

Telefonnummer

Ankaret 076-127 45 98

Bojen 076-128 95 53

E-post

forskola.utkiken@skelleftea.se

Besöksadress

Styrmansgatan 45
932 35 Ursviken

Vi arbetar aktivt med vår värdegrund och fokuserar på att stödja barnens sociala och språkliga förmågor. Varje dag har vi språkinriktade aktiviteter i mindre grupper och målsättningen är att alla ska må bra, känna glädje och trygghet. Hos oss är goda relationer till vuxna och andra barn en förutsättning för barnens lärande och utveckling.

Ledstjärnor i vår verksamhet är:

Jag duger – jag vågar – jag kan – jag får – jag behövs. Möjligheterna finns och varje dag är viktig.

För oss är det viktigt att skapa lärmiljöer där barnen känner sig delaktiga, att barnen ges möjlighet till inflytande under dagen, samtidigt som vi har förskolans läroplansmål i sikte. Vi vill att undervisningen på förskolan ska vara lustfylld och locka fram barnens vilja och nyfikenhet att lära.

Tillsammans har alla, med sina olika yrkeskompetenser, ett gemensamt ansvar för att arbeta mot samma mål. I Ursviken utgår vi ifrån ett 1-16 års perspektiv där målen är att:

 • Alla barn och elever blir framgångsrika i sin språk- och läsutveckling
 • Alla barn och elever utvecklar sina förmågor

På Ursvikens förskolor har all personal utbildats i TAKK – tecken som alternativ kompletterande kommunikation, reciproka (ömsesidiga) boksamtal – lässtrategier och HLR. Alla förskolor arbetar med bildstöd och språklig medvetenhet. Vi har ett nära samarbete med specialpedagog och vid behov samarbete med övriga stödfunktioner inom förvaltningen. I området finns en lokal vikariepool med nio pedagoger som täcker upp vid personals frånvaro. Detta innebär en trygghet för såväl barn som vuxna då det är pedagoger med god kännedom om såväl barnen som våra verksamheter.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se