Regler

Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn i åldrarna ett till fem år vars vårdnadshavare arbetar, studerar, är föräldralediga eller är arbetssökande.

I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare som har i uppdrag att främja barns lärande utifrån de mål och riktlinjer som anges i förskolans läroplan och skollagen. Förskolan är det första steget i det svenska utbildningssystemet.

Ta del av reglerna för förskoleverksamheten

Vem kan få plats på förskolebuss?

En förskolebuss har verksamhet som passar för ca 20 barn i åldrarna 4–5 år där barnen som är placerade i bussen åker med denna till olika platser varje dag mellan ca 9.00 – 15.00. Före kl. 9.00 och efter kl. 15.00 är barnen på förskolan där de har sin ordinarie placering. Bussen färdas ca 30 minuter från förskolan till målet för dagen. Lunch och mellanmål tas med i bussen och äts antingen i bussen eller utomhus.

De två äldsta årskullarna som har plats på området eller söker till området där förskolebuss är placerad kan göra en intresseanmälan till förskolebuss.

Om det inte finns plats för alla sökande till förskolebussen beslutar rektor om platsernas fördelning utifrån barnets behov, barngruppernas sammansättning och storlek.

Barn vars vårdnadshavare som är arbetssökande, föräldralediga enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn eller har rätt till allmän förskola kan göra en intresseanmälan till förskolebuss. Erbjuds plats på förskolebuss anges dagar och tider enligt överenskom‐
melse med rektor.

Har man fått plats på förskolebuss så behåller man den till dess att man slutar på förskola och börjar i förskoleklass. Dyker det upp fysiska eller medicinska skäl som gör att barnet inte kan vara på förskolebussen så sker ett eventuellt byte till annan förskoleavdelning i samråd med rektor. Vill man byta från förskolebussen av andra skäl ska en ny ansökan till
förskola lämnas in via E‐tjänst eller via blankett till Kundtjänst.

Intresseanmälan

  • Har man inte en plats på förskola i området ska förskoleansökan göras till området där bussen är placerad via E‐tjänst eller blankett till Kundtjänst.
  • En separat intresseanmälan via blankett ska göra om man vill ha förskolebuss, intresseanmälan lämnas till Kundtjänst. Man får erbjudande om buss utifrån platstillgång.
  • Inför höstens placeringar ges information om förskolebuss till de två blivande äldsta årskullarna som har plats på området eller söker till område, därefter kan intresseanmälan lämnas intill Kundtjänst.

Placering

  • Intresseanmälan till förskolebuss ska lämnas in senast angivet datum.
  • Av de intresseanmälningar som kommit in i rätt tid görs prioritering utifrån barnets ålder, de äldsta barnen har förtur. Sena intresseanmälningar hanteras därefter och plats
    erbjuds utifrån platstillgång.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se