Bolidenskolan ligger tre mil väster om Skellefteå, mitt i samhället men med naturen inpå knuten.

Vi har tillgång till bibliotek, badhus, ishall, idrottsplan och närhet till skogen med skidspår under vintern. På skolan går cirka 400 elever, från förskoleklass upp till årskurs 9.

Höstterminen 2021

Läslov: Vecka 44 (1-5 november)

Terminsslut: 21 december

Vad vill du göra i dag?

Logga in på Infomentor med användarnamn (Länk till annan webbplats)
Logga in på Infomentor med BankID (Länk till annan webbplats)
Uppdatera kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Ansöka om plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)
Säga upp plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)

Fritidshemmet är i samma byggnad som skolan. Vi jobbar för att barnen ska känna sig trygga, för att stärka barnens självkänsla och medvetet vara goda förebilder och finnas som stöd i deras identitetsutveckling.

Rektor

Jenny Eriksson

Biträdande rektor

Ulrika Enmark

Anna Gustavsson

Kontakta skolan

Kontakta kommunens kundtjänst via telefon 0910 73 50 00 eller e-post kundtjanst@skelleftea.se

Besöksadress:

Norra Parkvägen 7
936 32 Boliden

En trygg och utvecklande mötesplats där alla får plats och där alla får lyckas.

I Elevhälsan ingår rektor, skolsköterska, två kuratorer, en specialpedagog och en studie- och yrkesvägledare. Elevhälsan bidrar till att skapa lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa, det vill säga skapa en så positiv lärandesituation som möjligt. Tillsammans med mentorer och pedagoger bidrar elevhälsan i arbetet till att skapa pedagogiska och praktiska anpassningar i lärmiljön, förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter samt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Pedagogisk inriktning

Vi vill inspirera alla elever att nå så långt som möjligt. Alla resultat, både hur eleverna utvecklas kunskapsmässigt och socialt, är mycket viktiga.

Dessa kunskaper ska de bära med sig i fortsatta studier och i det livslånga lärandet. Personalens höga engagemang och vilja till utveckling är nyckeln till en meningsfull, individanpassad och utvecklande undervisning för alla elever. Vi vill inspirera alla våra elever att nå så långt som möjligt. Alla resultat, både hur eleverna utvecklas kunskapsmässigt och socialt, är mycket viktiga. Dessa kunskaper ska de bära med sig i fortsatta studier och i det livslånga lärandet.

På Bolidenskolan berikas vi av olikheter från världens alla hörn. Vi arbetar med att utveckla elevernas kunskaper och parallellt med detta arbetar vi med att utveckla deras sociala förmågor. Det handlar inte bara om att få en varmare värld med mer empati, respekt och global känsla för rättvisa – utan det handlar även om att höja den emotionella kompetensen som i allt högre grad efterfrågas när man söker olika typer av jobb eller utbildningar.

Ett tillåtande klimat präglar skolan där elever och vuxna bejakar olikheter och nytänkande. Personalen ser och möter alla elever med positiva och höga förväntningar. Vi är snabba att reagera och har tydliga processer med åtgärder om någon på skolan känner sig kränkt eller uppträder kränkande.

Vi har gemensamma regler och ordningsregler som gäller i alla klassrum. Pedagogerna startar lektionerna på samma sätt för att tydliggöra lektionens innehåll och vad eleven ska lära och prestera under lektionen.

Ta del av hur arbetet mot diskriminering och kränkande behandling går till

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se