Modersmålsundervisning

Har ditt barn ett annat modersmål än svenska? Då har ditt barn rätt att få modersmålsundervisning i skolan.

Modersmålet är ett frivilligt val som vårdnadshavarna måste ansöka om via kommunens e-tjänst .

Ansök om modersmålsundervisning (Länk till annan webbplats)

Modersmålsundervisningen ska ge stöd i elevens utveckling mot flerspråkighet och samtidigt ge eleven mer kunskap om sin kulturella bakgrund.

Modersmålet har stor betydelse för barns språk, identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen.

Undervisningen sker antingen under skoldagen om det är möjligt att planera i schemat, efter skoldagen eller som språkval. Syftet med undervisningen är att utveckla elevens språkkunskaper, främja kunskap om den kulturella bakgrunden och tvåspråkigheten.

Barn som tillhör nationella minoriteter som vill läsa finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska har utökad rätt till modersmålsundervisning. Det finns två kursplaner för dessa språk:

  • Modersmål som första språk som kräver att eleven talar sitt modersmål
  • Modersmål som andra språk där det inte finns krav på förkunskaper

Det är frivilligt att påbörja modersmålsundervisning, men när barnet väl påbörjat studierna är de obligatoriska tills undervisningen avslutas eller man väljer att säga upp sin plats.

Varje elev får undervisning 40 till 60 minuter per vecka. Undervisningsgrupperna kan bestå av elever i olika klasser och i närliggande åldrar.

Rätt till modersmålsundervisning enligt skollagen och skolförordningen
En elev kan få modersmålsundervisning om:

  • en eller båda vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål
  • eleven har grundläggande kunskaper i det aktuella språket
  • eleven använder språket dagligen i hemmet*
  • minst fem elever önskar undervisning i språket inom kommunen
  • lämplig lärare i det aktuella språket finns
    *Adoptivbarn är undantagna kravet att modersmålet ska vara det dagliga umgängesspråket i hemmet. Barnet behöver dock grundläggande kunskaper i språket
Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se