Resor och inackordering

Om du har långt till skolan kan du ansöka om busskort, inackorderingstillägg eller kontant reseersättning. Du kan ansöka till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Om du går på gymnasiet eller läser gymnasial nivå på en kommunal vuxenutbildning eller folkhögskola och har långt till skolan kan du ansöka om ett busskort.

För att få ett busskort ska det vara minst sex kilometers avstånd mellan din folkbokföringsadress och skolan. I karttjänsten Busskortskollen Länk till annan webbplats.kan du se om du uppfyller kriteriet.

Observera att olika regler gäller för att få busskort i grundskola och gymnasieskola, samt att du måste studera på heltid för att få ett busskort.

Giltighet

Busskortet gäller under skoldagar för resa till och från skolan, två enkelresor per dag inom länet. Bussbyte måste ske inom 3 timmar från resans början.

www.tabussen.nu Länk till annan webbplats..

Om du förlorar ditt CSN-bidrag förlorar du även din rätt till busskort.

Om avståndet till skolan blir kortare än sex kilometer för att du flyttar eller byter skola är du skyldig att lämna tillbaka busskortet. Du kan bli återbetalningsskyldig om du använder ett busskort som du inte har rätt till.

Det är viktigt att tänka på säkerheten! Använd säkerhetsbälte när du åker buss!

Dataskyddsförordningen

Lämnade personuppgifter kommer att dataregistreras för att administrera busskort.

Om du har fyra kilometer eller längre till närmsta busspåstigningsplats eller är folkbokförd på en plats utan bussförbindelse kan du ansöka om kontant reseersättning.

Om du behöver ett tillfälligt boende närmare skolan på grund av lång restid eller långt avstånd mellan folkbokföringsadress och skolan kan du ansöka om inackorderingstillägg istället för busskort. Du kan inte ha inackorderingstillägg och busskort samtidigt.

Belopp inackorderingstillägg

Zon

Vägavstånd

Belopp / månad

Zon 1

38 - 174 km

1 580 kronor

Zon 2

175 - 899 km

1 735 kronor

Zon 3

900 > km

2 300 kronor

Utbetalningar

Tillägget betalas ut för månaderna september-december och januari- maj. (4 månader höstterminen och 5 månader vårterminen) Inackorderingstillägget betalas ut månadsvis i efterskott.
Inackorderingstillägget betalas normalt ut till samma person och konto som studiebidraget.

Ansökan gäller för hela gymnasietiden under förutsättning att gällande regelverk ej förändras.

Ansökan som avser redan avslutat läsår behandlas inte!

Du kan ansöka om inackorderingstillägg om avståndet mellan skolan och din folkbokföringsadress är 38 kilometer eller längre, alternativt om restiden är längre än 2 timmar och 45 minuter inklusive gångtid och väntetid (före 8.30 eller efter 16.00).

Inackorderingstillägget betalas med helt eller halvt månadsbelopp. Brytdagar är den 1:a och 16:e dagen varje månad. Om du förlorar ditt CSN-bidrag förlorar du även din rätt till inackorderingstillägg.

Elever vid folkhögskolor eller fristående skolor ansöker om inackorderingstillägg hos CSN Länk till annan webbplats.

Registrera ditt konto hos Nordea

Kommunen betalar ut ersättning för inackorderingstillägg och kontant resersättning via Nordea. Du som ansöker om dessa behöver därför registrera ett konto hos Nordea. Om du gör detta redan i samband med ansökan kan vi betala ut ersättningen snabbare till dig.

Registrera konto Länk till annan webbplats.

Ange 64 16 96 som arbetsgivarnummer när du registrerar ditt konto hos Nordea.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se