Lärare som står lutad över en elev

Studie- och yrkesvägledning

I Skellefteå Gymnasieskola möter du studie- och yrkesvägledare i frågor som rör dina studier under gymnasietiden och dina funderingar om framtida studie- och yrkesval.

Vi arbetar aktivt med att informera och vägleda dig i att se dina egna resurser, samhällets möjligheter och begränsningar så att du kan fatta väl genomtänkta beslut.

Du kan vända dig till oss med frågor om :

 • Gymnasieprogram och kurser
 • Behörigheter till högre studier
 • Utbildningsvägar
 • Yrkesval och arbetsmarknad

Kontakta Kundtjänst, kundtjanst@skelleftea.se eller 0910-73 50 00, så förmedlar de kontakt till rätt vägledare.

Anderstorpsgymnasiet

Marlene Eriksson

 • Estetiska programmet
 • Bygg och anläggningsprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet
 • Individuellt val

Lina Lundgren Holmström

 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Naturbruksprogrammet

Thomas Lindström

 • Ekonomiprogrammet
 • Lärling
 • NIU/LIU

Mikael Thelin

 • Ekonomiprogrammet
 • Fordonsprogrammet - Personbil/Lastbil och mobila maskiner , IA

Karita Sandström

 • VVS och fastighetsprogrammet
 • Lärlingsprogrammet
 • Gymnasiesärskolan

Baldergymnasiet

MarieLouise Norlund

 • El- och energiprogrammet
 • Handel och administrationsprogrammet
 • Individuellt val
 • Introduktionsprogram

Elin Johansson

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Industritekniska programmet
 • Restaurang och livsmedelsprogrammet
 • Teknikprogrammet
 • TE4 - fjärde året på Teknikprogrammet
 • NIU/LIU

Karin Åström

 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet
 • NIU/LIU

Karita Sandström

 • Gymnasiesärskolan

Naturbruksgymnasiet

Karita Sandström

 • Naturbruksprogrammet

En högskoleförberedande examen ger dig grundläggande behörighet till högskolan. Du kan även söka till många utbildningar inom yrkeshögskolan.

De krav du behöver uppfylla för en högskoleförberedande examen är:

 • Betyg i alla kurser som ingår i ditt program = 2500 poäng.
 • Lägst betyget E (godkänd) i kurser som omfattar minst 2250 poäng.
 • Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 och matematik 1.
 • Ditt gymnasiearbete måste vara godkänt.

Många högskoleutbildningar kräver även särskild behörighet. Det innebär att du behöver läsa vissa kurser som är särskilt viktiga för just den utbildningen. På de högskoleförberedande programmen läser du många av dessa kurser.

Vill du veta mer kan du fråga din studie- och yrkesvägledare eller läsa på www.studera.nu Länk till annan webbplats..

Alla elever på ett yrkesprogram ska också ha möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet under sin gymnasieutbildning.

Om du vill ha grundläggande behörighet till högskola/universitet måste du välja att läsa kurserna svenska/svenska som andraspråk 2 och 3 samt engelska 6. Detta kan du göra under din gymnasietid eller komplettera senare inom vuxenutbildningen.

Det ska vara möjligt för dig att börja arbeta inom yrket direkt efter utbildningen. En yrkesexamen ger även behörighet till yrkeshögskolans utbildningar.

De krav du behöver uppfylla för en yrkesexamen är:

 • Betyg i alla kurser som ingår i ditt program = 2500 poäng.
 • Lägst betyg E i 400 poäng program- gemensamma ämnen.
 • Lägst betyget E (godkänd) i kurser som omfattar minst 2250 poäng.
 • Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1.
 • Ditt gymnasiearbete måste vara godkänt.

En yrkesexamen ger grundläggande behörighet till yrkeshögskolans utbildningar.

På ett yrkesprogram har du minst 15 veckors APL, arbetsplatsförlagt lärande. Du kan också läsa vissa yrkesprogram som lärling, det innebär att halva utbildningen är ute på en eller flera arbetsplatser.

Vill du veta mer kan du fråga din studie- och yrkesvägledare eller läsa på www.studera.nu Länk till annan webbplats..

Individuellt val

Individuellt val är obligatoriskt på alla gymnasieprogram och omfattar 200 poäng. Du läser ditt individuella val under årskurs 2 och 3. Liksom alla andra kurser får du betyg i individuellt val efter avslutad kurs.

Alla kurser kommer inte att starta då det krävs ett tillräckligt stort antal elever för att kursen ska starta. Till vissa kurser är deltagarantalet begränsat. Observera att du inte kan välja kurser som redan ingår i ditt program.

Individuella valet görs på webben.

Inriktningsval och programfördjupningsval

I vissa program förekommer inriktningsval och programfördjupningsval.

Inriktning är ett område som eleven väljer inom ett program och som karaktäriserar programmet. Vad som gäller för de olika programmen och vilka inriktningar som erbjuds kan läsas på respektive programs sida.

Programfördjupningen innehåller ämnen och kurser som ligger inom ramen för programmets karaktär, dessa kurser ger utrymme för specialisering inom programmets karaktär. Vissa program erbjuder olika val av kurser och på vissa program är kurserna förvalda.

Valen görs på webben.

Krav för att få yrkesexamen

Eleven ska ha betyg på en utbildning som omfattar 2 500 p, varav godkända betyg i 2 250 p. I de godkända betygen ska följande ingå:

 • Svenska eller Svenska som andraspråk 1
 • Engelska 5
 • Matematik 1a
 • Programgemensamma kurser om 400 poäng
 • Dessutom ska ett godkänt gymnasiearbete ingå

Krav för att få högskoleförberedande examen

Eleven ska ha betyg på en utbildning som omfattar 2 500 p, varav godkända betyg i 2 250 p. I de godkända betygen ska följande ingå:

 • Svenska eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1b eller 1c
 • Dessutom ska ett godkänt gymnasiearbete ingå

Här får du som har funderingar kring studier och arbete efter gymnasiet några tips på användbara och intressanta webbsidor.

Alla länkarna öppnas i nytt fönster

Vux
Vuxenutbildningen i Skellefteå

www.folkhogskola.nu Länk till annan webbplats.
Sveriges folkhögskolor och deras utbildningar

www.arbetsformedlingen.se Länk till annan webbplats.
Arbetsförmedlingen.
Lediga jobb, hur man skriver ansökningar, intressetest, yrkesbeskrivningar, arbetsmarknadsprognoser, utbildningar m.m.

www.csn.se Länk till annan webbplats.
Centrala studiestödsnämnden.
Information om studiemedelsbelopp och återbetalning m.m.

www.yhmyndigheten.se Länk till annan webbplats.
Myndigheten för yrkeshögskoleutbildning. Information om utbildningar inom yrkeshögskolan. Varierade söktider. Varje skola sköter sin egen antagning.

www.studera.nu Länk till annan webbplats.
Jämföra program på högskolor och universitet. Anmälan till högskoleprovet och träna på gamla högskoleprov. Regler om behörighet och meritvärdering. Information om högskolestudier

www.antagning.se Länk till annan webbplats.
ansökan till högskola, information om högskolestudier och utbildningar

Här kan du se vad som händer under läsåret, viktiga datum för ansökningar,öppet hus, anmälan till högskola mm.

Aktiviteter

2021

Aktivitet

Januari

Anmälan högskoleprovet öppnar 12 januari och stänger 18 januari kl. 24.00. Samma anmälan till bägge provtillfällena 13 mars och 8 maj

Februari


Mars

4 mars - Öppet Hus Umeå universitet

13 mars - Högskoleprovet skrivs

15 mars - Webbanmälan för högskola/universitet öppnar

April

15 april - Sista ansökningsdag högskola/universitet

Maj

8 maj - Högskoleprovet skrivs

Juni

8 juni - Skolavslutning åk 1

10 juni - Skolavslutning åk 2 och 3

10 juni - sista ansökningsdag vux

Augusti


Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se