Skolor

Välkommen till Skellefteås kommunala gymnasieskolor. Vi ska göra vårt bästa för att dina närmaste år ska bli en positiv ...

Program

Gymnasiet är en fantastisk tid då det hinner hända massor. Vad vill du göra, vad vill du lära dig innan du tar studenten...

Skolportalen - e-tjänster

Här hittar du som elev och vårdnadshavare digitala lärresurser och e-tjänster som förskolan, grundskolan, gymnasieskolan...

Fjärrgymnasium

Bor du i Arjeplogs, Malå, Norsjö eller Sorsele kommun och ska börja gymnasiet? Från och med hösten 2023 kan du läsa viss...

Idrott på gymnasiet NIU/LIU

För dig som verkligen vill satsa på ditt idrottande kan vissa nationella program kombineras med utökad idrottsutbildning...

Val till gymnasieskolan

Du får inloggningsuppgifter av din studie- och yrkesvägledare i början av vårterminen. Ansökan ska vara gjord i februari...

Lov, läsårstider och ledigheter

Gymnasieskolans lovdagar, till exempel sportlov och påsklov. Du får också information om vad som gäller för övrig ledigh...

Frånvaro

Skellefteå kommun använder frånvarosystemet Edlevo för att registrera gymnasielevers närvaro.

Mat och lunch

Här hittar du förskolans, grundskolans, gymnasiets och olika boendens veckomatsedlar.

Resor och inackordering

Om du har långt till skolan kan du ansöka om busskort, inackorderingstillägg eller kontant reseersättning. Du kan ansöka...

Studie- och yrkesvägledning på gymnasiet

I Skellefteå Gymnasieskola möter du studie- och yrkesvägledare i frågor som rör dina studier under gymnasietiden och din...

Hälsa och stöd

Inom gymnasieskolan kan du som elev få stöd av mentor, specialpedagog, kurator, skolsköterska, skolläkare och andra befa...

Modersmål

Skollagen och gymnasieförordningen styr vem som har rätt till modersmålsundervisning i gymnasieskolan. Studie- och yrkes...

Viktigt att veta

Alla gymnasieprogram är treåriga och har olika inriktningar. Dina möjligheter att välja kurser som ger dig behörighet ti...

Elevdatorer

Från årskurs 6 till gymnasiet har elever möjlighet att låna en personlig bärbar dator från skolan.

RELATERAD INFORMATION

Avhopp från gymnasiet

Har du eller är du vårdnadshavare till en ungdom som avbrutit sina gymnasiestudier? Det kommunala aktivitetsansvaret erb...

Frivilliga slumpvisa drogtester

Från och med hösten 2022 kommer frivilliga slumpvisa drogtester ske på Anderstorpsgymnasiet, Baldergymnasiet och Naturbr...

Internationellt arbete på gymnasieskolorna

Skellefteås gymnasieskolor har en mångfald av internationella utbyten på många av skolans olika program.

Det finns tre kommunala gymnasieskolor: Anderstorpsgymnasiet och Baldergymnasiet ligger i centrala Skellefteå och Naturbruksgymnasiet ligger i Burträsk. Skellefteås kommunala gymnasieskolor erbjuder 16 gymnasieprogram.

  • Välkommen på informationsmöte om Sjungande dalens skola!

    Höstterminen 2023 öppnar Sjungande dalens skola igen för att möta behovet av fler elevplatser i ett växande Skellefteå. Nu välkomnar vi dig som är intresserad till ett informationsmöte måndag den 12 december klockan 18.00 i Norrhammarskolans matsal.
  • Unik chans att utbilda dig till lärare!

    Skellefteå är mitt i en spännande samhällsomvandling. Vi växer kraftigt och utvecklingen runt om i kommunen är stor. Med det behöver Skellefteå kommun hitta nya vägar för att möta framtidens behov i skolan och säkra kompetensförsörjningen på sikt. Nu ger vi dig som har en akademisk utbildning inom matematik, naturvetenskap eller teknik chansen att utbilda dig till lärare genom ett tvåårigt ledarskapsprogram.
  • Välkommen på öppet hus inför val till förskoleklass och årskurs 7!

    I januari är det dags att välja skola för de barn som ska börja förskoleklass, samt för de elever som går i årskurs 6 på en skola som saknar högstadium. Under slutet av november bjuder vi in till öppet hus i våra kommunala skolor, där du som vårdnadshavare eller blivande elev kan besöka lokalerna och höra mer om verksamheten.