Examensarbete (universitet och högskola)

För Skellefteå kommun är det viktigt att ta tillvara de kunskaper och den aktuella forskning som bedrivs inom många olik...

Praktik årskurs 8 och 9

PRAO är en chans för ungdomar i årskurs åtta och nio att upptäcka sin framtid. Där har företagare, föreningar, organisat...

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Skellefteå kommuns för- och grundskolor tar varje år emot ett antal lärarstuderande inom VFU (Verksamhetsförlagd utbildn...

Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se