Examensarbete

För Skellefteå kommun är det viktigt att ta tillvara de kunskaper och den aktuella forskning som bedrivs inom många olika områden. Därför tar vi gärna emot studenter från olika utbildningar.

Examensarbetet eller uppsatsen är en bra chans för dig som student att omsätta teoretiska kunskaper till praktiskt arbete. Du lär dig hur kommunens verksamheter fungerar och du knyter dessutom kontakter som kan leda till ett långsiktigt samarbete.

För oss på Skellefteå kommun är examensarbeten och uppsatser en fantastisk möjlighet att få lära känna kvalificerade och idérika studenter. Dessutom kan du bidra med förslag till förbättring och utveckling av kommunens verksamhet.

Vård- och omsorgsutbildningar

Överenskommelse finns mellan Socialtjänsten och Umeå universitet om att årligen ta emot ett antal studenter från socionomprogrammet, sjukgymnastprogrammet, arbetsterapeutprogrammet, sjuksköterskeprogrammet, högskoleprogrammet mot psykiatrisk omvårdnad samt distriktssköterskestudenter. Umeå universitet fördelar dessa platser. Ta kontakt med din praktiklärare.

Övriga utbildningar

Vi tar gärna emot studenter även från andra utbildningar.

Teknik, infrastruktur och stadsplanering

 • Förvaltning/säkerhet, fastighet
 • BIM
 • Mätning och karta
 • Miljö/Energieffektivisering
 • GIS och statistik
 • Biogas
 • Avfall och återvinning

Inom Skellefteå kommuns verksamhetsområden pågår ett ständigt arbete kring utveckling av infrastruktur, bostäder och stadscentrum med mera - både på övergripande och detaljerad nivå. Lantmäteri ingår även i kommunens verksamhet. Inom Skellefteå kommuns tekniska verksamhetsområden ingår bland annat samordning och ansvar inom områdena trafik, vägar, parker, vatten, avlopp, avfall, sotning, fordon och materialförsörjning samt hamnverksamhet.

Effektiva övergångar av pipelines över väg

Idé: Pipelines och depåområde byggdes på Näsudden i Skelleftehamn under 50- och 60-talet. Där pipelines korsade vägar kulverterades rören under vägen. Kulverteringen har medfört svårigheter att kvalitetssäkra befintliga rörledningar. För att kunna bedriva och utveckla verksamheten behöver det utredas hur man effektivast bygger övergångar och även ta fram teknisk beskrivning.
Mål: Att hitta en bra teknisk lösning som går använda som inköpsunderlag.
Kontaktperson: Lars Widelund

Förbättring av registerkartan

Idé: Vad är vinsten för lantmäteri, fastighetsägare med flera med en förbättrad och en noggrannare fastighetsindelning?
Mål: En kostnads- och nyttoanalys.
Kontaktpersoner: Per Hammarbäck, Andreas Nilsson

Gränsmarkeringar

Idé: Kan andra typer av markeringar ersätta gränsrören? Arbetet delas upp i A: Konstruktion och B: Lagstiftning
Mål: En kostnads- och nyttoanalys.
Kontaktperson: Per Hammarbäck Andreas Nilsson

Nyttan av GIS i kommunal verksamhet

Idé: Identifiera verksamhetsområden där ett ökat nyttjande av GIS ger mervärden ur olika aspekter; ekonomi, handläggningstid, medborgardialog med mera.
Mål: Hitta konkreta exempel som beslutsunderlag i olika kommunala verksamheter.
Kontaktpersoner: Fredrik Ekefjärd och Anders Hedström

Statistik och GIS

Idé: Undersök marknaden för visualisering av statistik (befolkning, ekonomi etc), och hitta verktyg och rutiner för att visualisera kommunal statistik med hjälp av GIS.
Mål: Att skapa bra beslutsunderlag med hjälp av statistik och GIS.
Kontaktpersoner: Fredrik Ekefjärd och Anders Hedström

Socialt arbete, social omsorg och hälsovetenskap

 • Förebyggande arbete
 • Våld
 • Barnkonventionen
 • Missbruk

Kultur, fritid, turism

 • Kulturpedagogik
 • Ungdomsinflytande
 • Motionsvanor
 • Folkhälsa
 • Bibliotek och information

Förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning

 • Skolutveckling
 • Digitalisering i skolan

IT, digitalisering

 • Digital Workplace
 • IoT, Big data & AI
 • Service design
 • RPA & automation
 • IT-Styrning/Ledning
 • Processutveckling & kvalitet
 • Informations- och IT-säkerhet

Övriga specialister

 • Kompetensförsörjning
 • Redovisning
 • Ekonomiuppföljning
 • Arbetsrätt
 • Upphandling
 • Arbetsmiljö

Så kul att du är intresserad av Skellefteå kommun! Vi har många olika yrken och verksamheter som på olika sätt samarbetar i processer för bästa möjliga medborgarnytta. Här kan du bidra och göra skillnad!

Här nedan finns en lista med förslag på olika ämnesområden.

Vad är du intresserad av?
Vad är du intresserad av?


Anmäl ditt intresse

 1. Ange om det är examensarbete eller uppsats du är intresserad av:Examensarbete/Uppsats
  Praktik
 2. Beskriv vilket område eller ämne du är intresserad av:
 3. Ange vilken tidsperiod du ska skriva examensarbete eller göra praktik?
 4. Utbildning:
 5. Skola:
 6. Examensår:
 7. Namn:
 8. E-post:
 9. Telefon:


Teknik, infrastruktur och stadsplanering

 • Förvaltning/säkerhet, fastighet
 • BIM
 • Mätning och karta
 • Miljö/Energieffektivisering
 • GIS och statistik
 • Biogas
 • Avfall och återvinning

Socialt arbete, social omsorg och hälsovetenskap

 • Förebyggande arbete
 • Våld
 • Barnkonventionen
 • Missbruk

Kultur, fritid, turism

 • Kulturpedagogik
 • Ungdomsinflytande
 • Motionsvanor
 • Folkhälsa
 • Bibliotek och information

Förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning

 • Skolutveckling
 • digitalisering i skolan

IT, digitalisering

 • Digital Workplace
 • IoT, Big data & AI
 • Service design
 • RPA & automation
 • IT-Styrning/Ledning
 • Processutveckling & kvalitet
 • nformations- och IT-säkerhet

Övriga specialister

 • Kompetensförsörjning
 • Redovisning
 • Ekonomiuppföljning
 • Arbetsrätt
 • Upphandling
 • Arbetsmiljö

Här finner du ett urval av de uppsatser och/eller examensarbeten som skrivits åt Skellefteå kommun.

Den goda arbetsplatsen (pdf) , 878.6 kB.
En studie om betydelsefulla faktorer för att skapa en god arbetsplats.

Alla har vi lika värde förhoppningsvis (pdf) , 572 kB.
- en genusbetonad studie av klientmötet vid bedömning av försörjningsstöd.

Dagens ingenjörsstudenter – morgondagens arbetskraft (pdf)
, 1.1 MB.
Hur ser studenterna på sitt yrkesval, var geografiskt vill de arbeta och vilka är de avgörande faktorerna när de i framtiden ska välja arbetsgivare.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se