Gymnasiekurser

Gymnasiala kurser är till för dig som vill återuppta avbrutna studier, behöver behörighet för högre utbildning eller beh...

Komvux som särskild utbildning för vuxna

KomVUX som särskild utbildning på grundläggande nivå och på gymnasienivå är en frivillig utbildning riktad till dig som ...

Svenska för invandrare, SFI

Utbildning i Svenska för invandrare, SFI, är en kurs för vuxna invandrare med uppehållstillstånd som vill lära sig grund...

Yrkeshögskolan

Vill du vidareutbilda dig eller satsa på en helt ny karriär? Yrkeshögskolan i Skellefteå ger dig möjlighet till både kom...

Yrkesutbildningar

Vuxenutbildningen i Skellefteå Kommun erbjuder ett antal gymnasiala utbildningar inom olika yrkesområden, motsvarande gy...

Om VUX

Vuxenutbildningen i Skellefteå är till för dig som vill studera som vuxen. Du kanske saknar eller har en ofullständig gr...

CV - Centrum för vägledning

Vi vänder oss till dig som har funderingar kring vuxenstudier, exempelvis studier vid folkhögskola och kommunal vuxenutb...

Prövning

Prövning är till för dig som vill läsa in en kurs på egen hand och få betyg eller för att höja ett redan satt betyg. För...

Nivåbedömning

VUX erbjuder nivåbedömning i svenska och i engelska för dig som saknar betyg i ämnet, är folkbordförd i kommunen samt sk...

Kompetensförsörjning

Behöver din verksamhet fler duktiga medarbetare? Då har du kommit helt rätt! Vi utbildar elever inom många olika utbildn...

Validering

En validering kan ge en strukturerad värdering och dokumentation av dina kunskaper – oavsett hur du skaffat dem. Genom v...

Betyg på VUX

Du får betyg när du studerar på komvux. Betygsskalan är A-F, där A är högsta betyg. Här kan du läsa mer om olika betygsd...

Stöd på VUX

Vad gäller kring studiestöd under din studietid på VUX? Här hittar du information om och vilket stöd du kan ha rätt till...

RELATERAD INFORMATION

För elever på VUX, SFI och Yh

Här hittar du som elev digitala lärresurser och e-tjänster.

Vuxenutbildningen i Skellefteå är till för dig som vill studera som vuxen. Du kanske saknar eller har en ofullständig grund- eller gymnasieutbildning eller behöver komplettera den utbildning du har för att få behörighet. Eller så vill du kanske läsa en av våra yrkesutbildningar?

Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se