Vuxenutbildningen i Skellefteå är till för dig som vill studera som vuxen. Du kanske saknar eller har en ofullständig grund- eller gymnasieutbildning eller behöver komplettera den utbildning du har för att få behörighet. Eller så vill du kanske läsa en av våra yrkesutbildningar?

Logga in på mina sidor (Länk till annan webbplats)

VUX i Skellefteå erbjuder:

Vi är en mötesplats där människor växer och utvecklas. Studierna kan anpassas efter dina behov och förutsättningar och du väljer själv studieform.

Vårt Lärcentrum ger dig som studerar på distans vid universitet och högskolor möjlighet att skriva tentamen.

Är du osäker på vad du behöver läsa eller vill upprätta en studieplan? Kontakta våra studievägledare på Centrum för vägledning, CV, och boka ett möte. Du kan få hjälp att se över vilka ämnen du ska läsa och titta på olika alternativ.

Oavsett om du vill ha en bra grund att stå på, vidareutbilda dig eller byta inriktning i livet, så ger vi dig möjligheterna. Kom till oss på Vuxenutbildningen i Skellefteå!

Bra att veta

Bra att veta

Campusbiblioteket erbjuder kompetent och hjälpsam personal, en fantastisk studiemiljö, möjligheten att låna kurs- och referenslitteratur, i såväl tryckt som digitalt format, samt diverse hjälpmedel för att underlätta dina studier. Då det är lite olika vad vi kan erbjuda beroende på vilken skolform du går, ber vi dig att komma in så att vi kan berätta mer!

Tar du en promenad över Viktoriabron så är du framme vid Stadsbiblioteket inom 10 minuter.

Länk till Campusbiblioteket Länk till annan webbplats.

Länk till Skellefteå Stadsbibliotek

Här hittar du läromedelsförteckningen för höstterminen 2021

Nedan finns ett blockschema för Vård- och omsorgskurserna på Campus Skelleftea hösten 2021.

VUX förbehåller sig rätten att uppdatera schemat utifrån ändrade förutsättningar.

Vid helgdag som infaller måndag till fredag sker ingen klassrumsundervisning. Vid dag före helgdag informerar lärare vad som gäller för respektive kurs.

Kurs

Kurskod

Poäng

Information

Vecka

Orienteringskurs

KGYORI11Å

50

Delvis digital

33-41

Svenska 1

SVASVA01

100


33-50

Psykologi 1

PSKPSY01

50


33-41

Anatomi och fysiologi 1

ANOANA01

50


33-41

Social omsorg 1

SOASOC01

100

APL vecka 47-50

42-51

Omvårdnad 1

OMVOMV01

100

APL vecka 47-50

42-51

Kurs

Kurskod

Poäng

Information

Vecka

Vård- och omsorgsarbete 2

VÅRVÅR02

150

APL vecka 47-50

33-42 + APL

Psykiatri 1

PSKPSY01

100


38-43

Psykologi 1

PSYPSY01

50


33-37

Specialpedagogik 1

SPCSPE01

100

APL/fältstudier 47-50

44-46 + APL/fältstudier

Vårdpedagogik och handledning

PEAVÅD0

100

Via Hermods, distans

33-51

Kurs

Kurskod

Poäng

Information

Vecka

Vård och omsorg vid demenssjukdom

GERVÅR0

100


33-37

Akutsjukvård

SJUAKU0

200

APL 47–50

38-51

Etik och människans livsvillkor

PEAVÅD0

100

Via Hermods, distans

41-46

Elever vid VUX har möjlighet att använda skolans datorer som ett hjälpmedel i sina studier. Det innebär att man också måste följa skolans regler för att få behålla denna förmån.

Några regler:

 • Låna inte ut din användare, du är ansvarig för den. Logga ut efteråt.
 • Använd inte ljud så det hörs och stör andra.
 • Skriv inte ut privata dokument.
 • Installera inte program i datorerna.

Överträdelse mot reglerna kan resultera i avstängning från internet eller från skolans nätverk.

Nedan hittar du instruktioner för hur du loggar in på ett par av Campus digitalaverktyg M365 och lärplattformen Unikum.

OBS! Inloggningsuppgifter får du separat från Metakatalogen.

Så här loggar du in på M365:

Så här loggar du in på Unikum:

Elevskåp finns på bottenvåningen i bland annat G-huset, ta med ett eget hänglås.

Om du som studerande fuskar, visar du inte vilka kunskaper du har i det avsnittet och då blir det automatiskt F på den uppgiften. Är avsnittet så viktigt att stora delar av kursinnehållet inte redovisas, blir det F på kursen.

Fusk är bl.a:

 • när du kopierat från Internet, böcker, tidningar mm utan att uppge källan.
 • när du kopierat eller skrivit av en annan studerandes arbete
 • när någon annan har gjort hela eller delar av din hemuppgift eller inlämningsuppgift
 • när du använt otillåtna hjälpmedel under ett prov

Upprepat fusk kan leda till avstängning.
Studeranden har möjlighet att senare anmäla sig till prövning på hela kursen.

Här hittar du information om vad som gäller runt försäkringar.

Alla som studerar på VUX ska ha en individuell studieplan. Du upprättar den tillsammans med studievägledare på CV.

Om du behöver intyg på att du studerar vid VUX, kan du få det från receptionen.

Vid ledighet en vecka eller längre tar du först kontakt med lärare. Sedan ska du skriva ledighetsansökan.

På Mina sidor kan du logga in för att se dina pågående kurser och de betyg du har fått.

Logga in på mina sidor (Länk till annan webbplats)

På mina sidor kan du se vilka kurser du är registrerad på just nu. Klicka på ”Visa studieplan”.

Du kan även se tidigare lästa kurser samt alla betyg du har fått från VUX i Skellefteå. Klicka på ”Ansökan Vux” och sedan på ”Mina kurser”.

Vill du ha dina betyg utskrivna skickar du ett mail till vux@skelleftea.se. Uppge ditt namn och personnummer i mailet så skickas betyget till din folkbokföringsadress per post eller som pdf via epost. Meddela i mejlet hur du vill ha ditt betyg.

Det är även på Mina sidor som du gör din ansökan till kurser på VUX.

För att få ett gott studieresultat är det nödvändigt att du deltar i undervisningen. Om du av någon orsak, t.ex sjukdom, inte kan vara med på lektioner, ska du meddela detta via e-post till vux@skelleftea.se.

Om du är tvungen att vara frånvarande från lektioner, ta då kontakt med din lärare som kan hjälpa dig med råd och anvisningar om avsnitt som du gått miste om. Längre tids frånvaro utan giltig anledning kan leda till avstängning från undervisningen och återbetalning eller minskning av studiestöd från CSN.

Prövning är till för dig som vill läsa in en kurs på egen hand och få betyg eller för att höja ett redan satt betyg. För dig som har ett godkänt betyg, men skulle vilja ha ett högre betyg är det endast prövning du är hänvisad till. Här hittar du information om prövning.

Om du blir sjuk ska du anmäla det till skolan.

Du kan skicka e-post direkt till din lärare eller mejla till expeditionen på VUX här: vux@skelleftea.se

Studerar du med studiemedel eller studiestartsstöd?

Anmäl din sjukdom till Försäkringskassan och berätta att du är studerande. Du ska helst göra det första dagen du är sjuk. Om din anmälan kommer in senare än sju dagar efter den första sjukdagen, måste du ha särskilda skäl.

Sjukanmäl dig hos Försäkringskassan
Länk till annan webbplats.

CSN vid sjukdom

Det finns trygghetsregler inom studiemedlen för studerande som blir sjuka eller behöver vara hemma för vård av barn eller närstående. De får behålla studiemedlen och resultatkravet blir lägre. Dessutom kan lånedelen skrivas av vid längre tids frånvaro. En förutsättning är att de anmäler sin sjukdom eller vårdperiod.

CSN om Studiemedel vid sjukdom Länk till annan webbplats.

Vuxenutbildningen arbetar aktivt för att alla elever och personal inom verksamheten ska känna sig trygga, sedda och respekterade. Vi strävar efter att skapa och upprätthålla en miljö där man vågar vara sig själv och respekterar allas lika värde. Som stöd för detta arbete upprättar vi årligen en Plan mot diskriminering och kränkande behandling. I planen finns mål för de främjande och förebyggande insatserna som bygger på kartläggningar och utvärderingar av tidigare års arbete. Där finns också en beskrivning av vilket arbete som planeras och vilka rutiner som gäller samt hur elever medverkar i det främjande och förebyggande arbetet.

På Campusområdet en restaurang och ett café med mat och dryck. Visa ett intyg eller studentkort så får du studentrabatt.

Om du avbryter studierna under pågående kurs ska du meddela expeditionen eller din lärare. Tänk på att också meddela CSN. Tänk också på att ett avbrott kan få konsekvenser för ditt eventuella studiemedel. Är du osäker, kontakta studievägledare på CV för att få hjälp.

Varje lärare lämnar råd och anvisningar om studierna inom det egna ämnet. Allmän studievägledning erbjuds av studievägledarna.

Får du svårigheter med studierna, t.ex på grund av för stor arbetsbörda (för många ämnen), ska du kontakta studievägledarna eller skolledningen. I samband med studievägledningeg kan du få en individuell studieplan uppgjord med utgångspunkt från din arbetssituation och dina förutsättningar i övrigt. Om du tycker att den kurs du börjat är för lätt eller för svår, kan du kanske bli omplacerad under pågående termin. Tag kontakt med CV - centrum för vägledning.
Tänk på att studierna kräver ett omfattande hemarbete.

Stödundervisning kan ges till elev som varit sjuk eller av andra särskilda skäl gått miste om den ordinarie undervisningen. Begäran om stödundervisning görs hos läraren. Du kan också få stöd med studieplanering och allmänt stöd i vissa kurser. Kontakta expeditionen för mer information.

Vi hjälper elever som behöver särskilt stöd för att klara sina studier.

Vi kan till exempel erbjuda:

 • Stöd för planering och lärande
 • Samtalsstöd inför studier
 • Hjälp vid skriv och lässvårigheter eller andra svårigheter
 • Hjälp att komma igång med upplästa läromedel och andra assisterande verktyg
 • Intyg för förlängd tid på högskoleprovet, utredning av skriv- och lässvårigheter

Vi som arbetar i Stödteamet är:

 • Specialpedagoger
 • Speciallärare

Kontakta Stödteamet

Kontakta Stödteamet om du har frågor kring stöd. Du behöver inte ha sökt kurs. Du bestämmer själv om du vill ha det stöd som vi erbjuder dig.
Alla som arbetar i Studieteamet har tystnadsplikt.

Kontakta oss via mail

I mejlet skriver du

 • ditt förnamn och efternamn
 • ditt telefonnummer
 • din e-postadress
 • ditt behov av stöd

CSN (Centrala studiemedelsnämnden)

För att få studiemedel ska den studerande vara studieaktiv. Studerande som endast sporadiskt varit närvarande, inte deltagit i undervisningen tillräckligt mycket och fullgjort sina arbetsuppgifter betraktas inte som studieaktiv. Om du inte har varit studieaktiv, har du inte rätt till studiemedel och kan då bli återbetalningsskyldig.

Vid sjukdom ska du anmäla dig till försäkringskassan och skolan redan den första dagen. Det är försäkringskassan som godkänner sjukdomsperioden.

Information om olika former av studieekonomi lämnas i första hand av studievägledarna. Blanketter för ansökan och anvisningar finns hos studievägledningen, CV-Campus, Assistentgatan 23.

Som studerande kan du träna i Campushallen med rabatterade priser. Mer information får du i receptionen eller via Internet, www.campus.skelleftea.se Länk till annan webbplats.

Ledningsgrupp

Simon Dahlgren, Verksamhetschef Vuxenutbildningen

Elisabeth Öhlund, Rektor
Ansvar: Gymnasiekurser, grundläggande kurser, särskild utbildning för vuxna.

Jenni Andersson, Rektor
Ansvar: Yrkesutbildning

Ulf Olofsson, Rektor
Ansvar: SFI, svenska för invandrare och Yrkeshögskolan (Yh).

Ellinor Berglund, Utbildningssamordnare
Ansvar: Yrkesutbildningsutvecklare

Anna-Carin Östman, chef
Ansvar: Administration och CV

Gunnar Sundström, chef
Ansvar Valiweb

Kontakta oss via mail: vux@skelleftea.se eller via kundtjänst: 0910-73 50 00.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se