Vuxenutbildningen i Skellefteå Kommun erbjuder ett antal gymnasiala utbildningar inom olika yrkesområden, motsvarande gymnasieprogrammen. Den som har tidigare erfarenhet inom branschen kan få delar av kurserna validerade.

Syftet med yrkesutbildning är att motverka brist på arbetskraft, och att nå de grupper som saknar gymnasieutbildning alternativt har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras.

Utbudet och övrig information uppdateras löpande. Utbudet grundar sig på behov i branschen där förutsättningar till anställning är goda.

Om du har problem med att öppna ansökningslänken i Explorer så kan du prova att byta till webbläsaren Chrome.

Antagningsprocessen startar då sista ansökningsdag passerat och beräknas pågå upp till tre veckor. Antagningsbesked skickas via e-post. Det är viktigt att du uppger korrekt mailadress i din ansökan.

Mer information finner du under respektive utbildning.

Om du söker från annan kommun behöver din hemkommun godkänna din ansökan. Skanna eller fotografera yttrandebeslutet och lägg till filen under bifogat dokument i din ansökan. Originalet av yttrande skickas av Komvux i din hemkommun till Skellefteå Kommun Vuxenutbildningen, Laboratorgränd 5, 931 85 Skellefteå.

Yrkesutbildningar öppna att ansöka

Yrkesutbildningar öppna att ansöka

Som automationsoperatör i den nya gröna industrin som växer fram i Sverige och Europa har du en viktig roll i utvecklingen för en hållbar framtid.

Skellefteå är ett växande europeiskt centrum för batteriindustrin och utbildningen gör dig redo inför kommande rekryteringsbehov i branschen.

Automationsoperatörer arbetar i rena och torra miljöer och genom automatisering är industriarbetet inte längre så tungt som det varit. Arbetsuppgifterna innebär exempelvis automatiserad tillverkning, kvalitetskontroll, förebyggande underhåll och provtagningar. Det viktiga är att du har ett intresse för teknik och problemlösning.

Vi ser gärna både kvinnliga och manliga sökande med utbildning och/eller erfarenhet från industri eller teknikområdet.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera informationen i produktbladet löpande.

Ansök till yrkesutbildning (Länk till annan webbplats)

Upplägg

Utbildningen innehåller teori och praktiska inslag. Vissa delar kommer att ske på distans eller fjärr, andra genomförs på Campus Skellefteå. De praktiska inslagen sker ofta i mindre grupp och ditt schema kan ändras med kort varsel. Du som går utbildningen behöver vara tillgänglig för platsförlagda studier heltid dagtid.

Kurserna Interna transporter genomförs som arbetsplatsförlagt lärande hos Solkraft Öst, Näsuddsvägen 14, 932 32 Skelleftehamn.

Du ansvarar själv för att ta dig till de lokaler där utbildningen hålls.

Undervisningen sker delvis på engelska och en stor del av utbildningsmaterialet är på engelska.

Mer information om lokaler, schema, och upplägg får du vid utbildningsstart.

Egna kostnader i utbildningen

För påbörjad utbildning betalar eleven cirka 4300 kr för tillgång till skyddskläder, utbildningsmaterial och programlicenser. I kostnaden ingår även intyg för ADR 1.3, grundläggande brandkunskap, ergonomi (tunga lyft) samt truck- och traverskort som du får vid godkänd utbildning.

Du behöver ha tillgång till egen bärbar dator (PC) för att ta del av undervisningsmaterialet under lektionerna på Campus samt under APL-perioden.

Att arbeta i rena och torra miljöer

I den framväxande industrin är arbete i renrum och torrum vanligt förekommande för att förhindra att produkterna blir förorenade.
I torrummet är luftfuktigheten väldigt låg. Det innebär att om du har problem med exempelvis eksem kan du behöva arbeta på andra platser i produktionen.

För mer information kring dessa delar hänvisar vi till bransch som kan svara mer utförligt på dina eventuella frågor. Kontaktväg till bransch finner du nedan.

Studietid

 • Utbildningen är på heltid och omfattar 600 poäng på gymnasienivå.
 • Utbildningen pågår mellan 8 november 2021 - 22 april 2022
 • Utbildningen kan finansieras med studiemedel från CSN.
Kursplan
KursKurskod Poäng
Människan i industrin
MÄIMÄN01
100 p
Avhjälpande underhåll 1
DRIAVH01
100 p

Industritekniska processer
INUINU01
100 p
Produktionsutrustning 2
PRUPRD02S
100 p
Interna transporter – truck
PRUINE00S
50 p
Interna transporter - travers
PRUINE00S
50 p
Orienteringskurs yrkesspråk*
KGYORI11C
75 p
Orienteringskurs grundläggande digital kompetens*KGYORI11G25 p

* En orienteringskurs betygssätts inte. Den studerande får istället ett intyg. Orienteringskurser går inte att använda i en gymnasieexamen.

Behörighet

Du är behörig till vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du ett slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet är du behörig även om du är yngre än 20 år.

Viktigt att du också har förutsättningar att tillgodogöra dig studier på gymnasial nivå.

Du behöver även vara klar med grundskolans matematik och svenska samt godkänt betyg i Engelska 5 eller motsvarande.

Viktigt! Bifoga dina betyg i din ansökan. Skanna eller fotografera betygen och lägg till filerna under ”Bifoga dokument” i ansökningsformuläret. Ansökan som inte är komplett behandlas ej. Läs mer under rubriken Att bifoga i din ansökan nedan.

Ansök till yrkesutbildning (Länk till annan webbplats)
 • Sista ansökan: Öppen för sen ansökan - ansök snarast!
 • Om du söker från annan kommun behöver din hemkommun bevilja din ansökan innan sista ansökningsdatum. Skanna eller fotografera yttrandet där din hemkommun godkänt din ansökan och lägg till filen under ”Bifoga dokument” i ansökningsformuläret.

Att bifoga i din ansökan

I din ansökan bifogar du följande via funktionen ”Bifoga dokument” i ansökningsformuläret. Skanna eller fotografera handlingarna:

 • Dina betyg
 • Kopia på eventuellt truck och/eller traverskort
 • Om du söker från annan kommun: Yttrande där din hemkommun godkänt din ansökan

Ansökan som inte är komplett behandlas ej.

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen startar då ansökningsperioden är avslutad. En antagningsprocess beräknas pågå upp till tre veckor. Antagningsbesked skickas via e-post. Det är viktigt att du uppger korrekt e-postadress i din ansökan.

Urval av de sökande sker utifrån:

 • Angivna behörighetskrav
 • Gällande lagstiftning

Kommande utbildningsstarter

Vi planerar att starta nästa grupp i början av 2022.

Har du frågor?

Om kurser och utbildningens upplägg, kontakta:
Utbildningsledare Bo-Erik Strömbäck eller Utbildningskoordinator Tore Karlsson på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post vux@skelleftea.se

Om branschrelaterade frågor:
https://northvolt.com/skelleftea/ Länk till annan webbplats. eller e-post join@northvolt.com

Om antagningsprocessen, kontakta:
VUX på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post vux@skelleftea.se

Om dina möjligheter till studiemedel, kontakta:
CSN på telefonnummer 0771-27 60 00 eller e-post.

Vill du ha vägledning eller stöd med att ansöka om studiemedel, kontakta:
CV - Centrum för vägledning, på www.skelleftea.se/cv Länk till annan webbplats.. Där kan du till exempel boka tid för personlig vägledning, hitta öppettider och kontaktuppgifter.

En distansutbildning i samarbete med Hermods.

Utbildningen till Barnskötare ger dig grundläggande kunskaper om bland annat kommunikation, pedagogik, och specialpedagogik. I kurserna för utbildningen barnskötare får du bland annat lära dig om kommunikation, konflikthantering, människors olika levnadsmiljöer, att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera aktiviteter.

Efter utbildningen kan du arbeta som barnskötare. Som barnskötare arbetar du vanligtvis i den pedagogiska verksamheten i förskolan. Du hjälper barnen den första viktiga delen av deras liv. Att skapa trygghet och stimulans är viktiga delar för att barnen ska utvecklas och trivas.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera informationen i produktbladet löpande.

Ansök till yrkesutbildning (Länk till annan webbplats)

Upplägg

Utbildningen är en grundutbildning med och teori på distans via Hermods lärplattform Novo och arbetsplatsförlagt lärandet, APL, som omfattar minst 15% av utbildningstiden.

Om ansökan om utbildningsplats beviljas, skickas en inbjudan från Hermods till en informationsträff. En studieplan upprättas av Hermods i dialog med varje elev.

Om du har tidigare arbetslivserfarenhet inom utbildningsområdet kan det finnas möjlighet att validera vissa delar som ingår i utbildningen. Efter att du har blivit antagen på utbildningen kontaktar du Hege Petersson på Hermods för mer information om vilka intyg du ska lämna in: hege.pettersen@hermods.se.

Egna kostnader i utbildningen

Du betalar själv för de kostnader som uppstår under din utbildning som exempelvis läromedel. Det kan också tillkomma andra kostnader som exempelvis transportkostnad till APL-platsen.

Du behöver också tillgång till egen dator för att genomföra teorilektionerna på lärplattformen.

Studietid

 • Studieperiod cirka 65 veckor. Utbildningen omfattar 1300 poäng. Flexibel studiestart. Du är delaktig i studiernas upplägg.
 • Utbildningen är på heltid. Praktiken genomförs vanligtvis under dagtid. Teorikurserna på lärplattformen finns tillgängliga dygnet runt.
 • Utbildningen kan finansieras med studiemedel från CSN.
Kursplan
Kurspaket Bas 900 pKurskodPoäng
HälsopedagogikHALHAL0100 p
KommunikationPEDKOU0100 p
Lärande och utvecklingPEDLÄR0100 p
Människors miljöerPEDMÄI0100 p
Pedagogiskt ledarskap *PEDPEG0100 p
Specialpedagogik 1SPCSPE01100 p
Pedagogiska teorier och praktiker *PEDPED0100 p
AktivitetsledarskapPEDAKI00S100 p
Etnicitet och kulturmötenSOIETN0100 p
Kurspaket påbyggnad 400 pKurskodPoäng
Skapande verksamhetPEGSKP0100 p
Barns lärande och växandePEDBAS0100 p
Pedagogiskt arbete *PEGPEA0200 p
*Kursen innehåller APL (arbetsplatsförlagt lärande)

Påbyggnadsdelen måste läsas tillsammans med baspaktet för att du ska bli behörig, totalt 1300 poäng.

Behörighet

Du är behörig till vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du ett slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet är du behörig även om du är yngre än 20 år.

Viktigt att du också har förutsättningar att tillgodogöra dig studier på gymnasial nivå.

Branschkrav

Lokala branschkrav för anställning kan förekomma.

Ansök till yrkesutbildning (Länk till annan webbplats)
 • Ansökan är öppen. Ansök så snart som möjligt dock senast 3 oktober 2021.
 • Bifoga dina betyg
 • Bifoga kopia på eventuella arbetsgivarintyg
 • Om du söker från annan kommun behöver din hemkommun bevilja din ansökan.
 • Ansökan som inte är komplett behandlas ej.

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen startar då ansökningsperioden är avslutad. En antagningsprocess beräknas pågå upp till tre veckor. Antagningsbesked skickas via e-post. Det är viktigt att du uppger korrekt e-postadress i din ansökan.

Urval av de sökande sker utifrån:

 • Angivna behörighetskrav
 • Gällande lagstiftning

Har du frågor

Om kurser och utbildningens upplägg, kontakta:
Hermods kundtjänst på e-post kundtjanst@hermods.se.
VUX Jenni Andersson på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post vux@skelleftea.se.

Om antagningsprocessen, kontakta:
VUX Jenni Andersson på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post vux@skelleftea.se.

Om dina möjligheter till studiemedel, kontakta:
CSN på telefonnummer 0771-27 60 00 eller e-post Länk till annan webbplats..

Vill du ha vägledning eller stöd med att ansöka om studiemedel, kontakta:
CV - Centrum för vägledning, på www.skelleftea.se/cv Länk till annan webbplats.. Där kan du till exempel boka tid för personlig vägledning, hitta öppettider och kontaktuppgifter.

En distansutbildning i samarbete med Hermods.

Utbildningen till Elevassistent/Stödassistent ger dig grundläggande kunskaper om bland annat kommunikation, pedagogik, och specialpedagogik. I kurserna för utbildningen får du bland annat lära dig om kommunikation, konflikthantering, människors olika levnadsmiljöer, att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera aktiviteter. I utbildningen ingår även grundläggande vård- och omsorg.

Efter utbildningen kan du arbeta som elevassistent i skolan. Som elevassistent arbetar du i skolan och hjälper de elever som behöver stöd i den dagliga pedagogiska verksamheten. Det kan handla om att hjälpa elever som har läs- och skrivsvårigheter eller olika typer av funktionsvariation.

Du kan även arbeta som stödassistent och ge stöd till unga och vuxna med funktionsnedsättning att leva ett gott liv. Du arbetar i korttidsboende, ordinarie boende eller daglig verksamhet med att ge stöd till barn och vuxna att bli självständiga i vardagen, delaktiga i samhället och få valmöjligheter i livet.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera informationen i produktbladet löpande.

Ansök till yrkesutbildning (Länk till annan webbplats)

Upplägg

Utbildningen är en grundutbildning med och teori på distans via Hermods lärplattform Novo och arbetsplatsförlagt lärandet, APL, som omfattar minst 15% av utbildningstiden.

Om ansökan om utbildningsplats beviljas, skickas en inbjudan från Hermods till en informationsträff. En studieplan upprättas av Hermods i dialog med varje elev.

Om du har tidigare arbetslivserfarenhet inom utbildningsområdet kan det finnas möjlighet att validera vissa delar som ingår i utbildningen. Efter att du har blivit antagen på utbildningen kontaktar du Hege Petersson på Hermods för mer information om vilka intyg du ska lämna in: hege.pettersen@hermods.se.

Egna kostnader i utbildningen

Du betalar själv för de kostnader som uppstår under din utbildning som exempelvis läromedel. Det kan också tillkomma andra kostnader som exempelvis transportkostnad till APL-platsen.

Du behöver också tillgång till egen dator för att genomföra teorilektionerna på lärplattformen.

Studietid

 • Studieperiod cirka 65 veckor. Utbildningen omfattar 1300 poäng. Flexibel studiestart. Du är delaktig i studiernas upplägg.
 • Utbildningen är på heltid. Praktiken genomförs vanligtvis under dagtid. Teorikurserna på lärplattformen finns tillgängliga dygnet runt.
 • Utbildningen kan finansieras med studiemedel från CSN.

Kursplan

Kursplan
Kurspaket Bas 900 p KurskodPoäng
Hälsopedagogik
HALHAL0100 p
Kommunikation
PEDKOU0
100 p
Lärande och utveckling
PEDLÄR0
100 p
Människors miljöer
PEDMÄI0
100 p
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 p
Pedagogiskt ledarskap *
PEDPEG0
100 p
Pedagogiska teorier och praktiker *
PEDPED0
100 p
Grundläggande vård och omsorg
GRUGRD0
100 p
Etnicitet och kulturmötenSOIETN0
100 p
Kurspaket påbyggnad 400 p
Kurskod
Poäng
Barns lärande och växande
PEGSKP0
100 p
Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 p
Pedagogiskt arbete*
PEGPEA0200 p

*Kursen innehåller APL (arbetsplatsförlagt lärande)

Påbyggnadsdelen måste läsas tillsammans med baspaktet för att du ska bli behörig, totalt 1300 poäng.

Behörighet

Du är behörig till vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du ett slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet är du behörig även om du är yngre än 20 år.

Viktigt att du också har förutsättningar att tillgodogöra dig studier på gymnasial nivå.

Branschkrav

Lokala branschkrav för anställning kan förekomma.

Ansök till yrkesutbildning (Länk till annan webbplats)
 • Ansökan är öppen. Ansök så snart som möjligt dock senast 3 oktober 2021.
 • Bifoga dina betyg
 • Bifoga kopia på eventuella arbetsgivarintyg
 • Om du söker från annan kommun behöver din hemkommun bevilja din ansökan.
 • Ansökan som inte är komplett behandlas ej.

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen startar då ansökningsperioden är avslutad. En antagningsprocess beräknas pågå upp till tre veckor. Antagningsbesked skickas via e-post. Det är viktigt att du uppger korrekt e-postadress i din ansökan.

Urval av de sökande sker utifrån:

 • Angivna behörighetskrav
 • Gällande lagstiftning

Har du frågor?

Om kurser och utbildningens upplägg, kontakta:
Hermods kundtjänst på e-post kundtjanst@hermods.se.

VUX Jenni Andersson på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post vux@skelleftea.se.

Om antagningsprocessen, kontakta:
VUX Jenni Andersson på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post vux@skelleftea.se.

Om dina möjligheter till studiemedel, kontakta:
CSN på telefonnummer 0771-27 60 00 ellere-post Länk till annan webbplats..

Vill du ha vägledning eller stöd med att ansöka om studiemedel, kontakta:
CV - Centrum för vägledning, på www.skelleftea.se/cv Länk till annan webbplats.. Där kan du till exempel boka tid för personlig vägledning, hitta öppettider och kontaktuppgifter.

En distansutbildning i samarbete med Hermods.

Är du noggrann och vill arbeta i inomhusmiljö? Då kan golvläggare vara yrket för dig. Som Golvläggare kommer du in i ett bygges slutskede och lägger golvens ytskikt med olika material, så som linoleum, kork eller plast. Du kan också lägga heltäckningsmattor och parkettgolv.

Som Golvläggare kommer du in i ett bygges slutskede och lägger golvens ytskikt med olika material, så som linoleum, kork eller plast. Du kan också lägga heltäckningsmattor och parkettgolv.

Du jobbar med allt från renovering till nybyggnadsprojekt. Merparten av dagens golvmaterial läggs i stora enheter, som till exempel mattor på rulle eller parkettbrädor. Men du ska också kunna utföra specialjobb, t ex mönsterläggning av parkettgolv.

Under utbildningen kommer du inte bara lära dig att lägga mattor, utan det handlar även mycket om förarbetet till exempel rivning av gamla mattor, spackling och slipning som sker innan golvläggningen.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera informationen i produktbladet löpande.

Ansök till yrkesutbildning (Länk till annan webbplats)

Upplägg

Utbildningen är en grundutbildning med praktik på ett företag och teori på distans via Hermods lärplattform Novo. Praktiken omfattar minst 15% av utbildningstiden.

Som elev är du delaktig vid anskaffningen av din praktikplats.

Lärlingsperioden påbörjas efter avslutad utbildning. Du får tillgodoräkna dig utbildningens poäng/timmar i din lärlingsbok när du efter utbildningen fått en lärlingsanställning.

Efter avslutad utbildning och lärlingsanställning kan du få ett yrkesbevis genom BYN (Byggnadsindustrins yrkesnämnd).

Hermods är godkända utbildningsgivare och uppfyller Byggnadsindustrins yrkesnämnd BYN:s, kriterier.

Läs mer på byn.se Länk till annan webbplats..

Egna kostnader i utbildningen

Du betalar själv för de kostnader som uppstår under din utbildning. Läromedel kostar cirka 1000 kr till 1500 kr. Det kan också tillkomma andra kostnader, exempelvis transportkostnad till praktikplatsen.

Du behöver också tillgång till egen dator för att genomföra teorilektionerna på lärplattformen.

Studietid

 • Ansökan beräknas öppna igen i slutet av augusti.
 • Löpande intag och löpande utbildningsstart
 • Studieperiod cirka ett år. Utbildningen omfattar 1200 poäng. Flexibel studiestart. Du är delaktig i studiernas upplägg.
 • Utbildningen är på heltid. Praktiken genomförs vanligtvis under dagtid. Teorikurserna på lärplattformen finns tillgängliga dygnet runt.
 • Utbildningen kan finansieras med studiemedel från CSN.

Kursplan

Kursplan
KursKurskodPoäng
HusbyggnadsprocessenHUSHUB0200 p
Husbyggnad 1HUSHUS01100 p
Husbyggnad 2HUSHUS02200 p
Husbyggnad 3HUSHUS03200 p
Golvläggning 1GOLGOL01100 p
Golvläggning 2GOLGOL02100 p
Golvläggning 3GOLGOL03100 p
Trä 3 - montageTRÄTRK03100 p

Behörighet

Du är behörig till vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du ett slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet är du behörig även om du är yngre än 20 år.

Viktigt att du också har förutsättningar att tillgodogöra dig studier på gymnasial nivå.

Branschkrav

B-körkort är ett vanligt branschkrav för att få praktikplats, lärlingsplats och för anställning efter avslutad utbildning.

Vid urval för antagning kommer sökande som är anställningsbara efter genomförd utbildning att prioriteras.

Ansök till yrkesutbildning (Länk till annan webbplats)
 • Ansökan är öppen. Ansök så snart som möjligt dock senast 3 oktober 2021.
 • Bifoga dina betyg
 • Bifoga bild på ditt körkort
 • Bifoga kopia på eventuella arbetsgivarintyg
 • Om du söker från annan kommun behöver din hemkommun bevilja din ansökan.
 • Ansökan som inte är komplett behandlas ej.

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen startar då ansökningsperioden är avslutad. En antagningsprocess beräknas pågå upp till tre veckor. Antagningsbesked skickas via e-post. Det är viktigt att du uppger korrekt e-postadress i din ansökan.

Urval av de sökande sker utifrån:

 • Angivna behörighetskrav
 • Gällande lagstiftning

Har du frågor?

Om kurser och utbildningens upplägg, kontakta:

Hermods kundtjänst på e-post kundtjanst@hermods.se

VUX Jenni Andersson på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post vux@skelleftea.se

Om antagningsprocessen, kontakta:

VUX Jenni Andersson på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post vux@skelleftea.se

Om dina möjligheter till studiemedel, kontakta:

CSN på telefonnummer 0771-27 60 00 eller e-post

Vill du ha vägledning eller stöd med att ansöka om studiemedel, kontakta:

CV - Centrum för vägledning, på www.skelleftea.se/cv Länk till annan webbplats..
Där kan du till exempel boka tid för personlig vägledning, hitta öppettider och kontaktuppgifter.

Kockutbildning är rätt val för dig som tycker om matlagning och är intresserad av hur man producerar och hanterar livsmedel.

En allsidig utbildning för dig som vill arbeta inom alla typer av kök. Under kockutbildningen får du lära dig moderna och traditionella matlagningstekniker som täcker de behov som finns i ett modernt restaurangkök. Du får också kunskap inom maskin- och verktygshantering samt lära dig att handskas med olika råvaror på ett professionellt sätt. Du får också lära dig grunderna i servering, samt service och kundbemötande som är yrkets kärna.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera informationen i produktbladet löpande.

Ansök till yrkesutbildning (Länk till annan webbplats)

Sista ansökan: Öppen för sen ansökan - ansök snarast!

Upplägg

Kurslokaler för schemalagd undervisning, både praktisk och teoretisk, är på Campus i Skellefteå. Du genomför den huvudsakliga delen av utbildningen i våra lokaler under ledning av lärare.

Du lär dig de praktiska delarna på en riktig arbetsplats. Arbetsplatsförlagt lärande, APL, motsvarande minst 15% av utbildningstiden ingår i utbildningen.

Utförligare information ges till antagna vid kursstart.

Egna kostnader i utbildningen

Eleven betalar cirka 500 kronor för inköp av skor och tillgång till kläder. Dessutom tillkommer kostnad för kurslitteratur.

Studietid

 • Utbildningen pågår under 50 studieveckor. Ett uppehåll i utbildningen finns under vecka 26-33.
 • Utbildningen pågår mellan 6 december 2021 - 13 januari 2023.
 • Utbildningen är på heltid och omfattar 1150 poäng på gymnasienivå. Utbildningen kan finansieras med studiemedel från CSN.
Kursplan
KursKurskodPoäng
Orienteringskurs*KGYORI50 p
HygienHYGHYG0100 p
Service och bemötande 1SEVSEV01100 p
Livsmedel- och näringskunskap 1LIVLIV01100 p
Branschkunskap inom restaurang och livsmedelMÅTBRC0100 p
Matlagning 1MALMAL01100 p
Matlagning 2MALMAL02200 p
Matlagning 3MALMAL03200 p
Servering 1SERSER01100 p
SpecialkostMALSPE0100 p

* En orienteringskurs betygssätts inte. Den studerande får istället ett intyg. Orienteringskurser går inte att använda i en gymnasieexamen.

Behörighet

Du är behörig till vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du ett slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet är du behörig även om du är yngre än 20 år.

Vid en ansökan behöver du styrka din behörighet för att delta i urvalet vid antagning.

För att kunna söka denna Vuxenutbildning behöver du ha gått klart grundskolan eller motsvarande.

Viktigt är också att du har:

 • Viss datorvana och en egen dator som du kan ta med dig till teorilektionerna
 • Förutsättningar att tillgodogöra dig studier på gymnasial nivå
Ansök till yrkesutbildning (Länk till annan webbplats)
 • Bifoga kopior på betyg/intyg som visar att du uppfyller utbildningens behörighetskrav.
 • Ansökan som inte är komplett behandlas ej.
 • Om du söker från annan kommun behöver din hemkommun bevilja din ansökan. Skanna eller fotografera yttrandet där din hemkommun godkänt din ansökan och lägg till filen under ”Bifoga dokument” i ansökningsformuläret.

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen startar då ansökningsperioden är avslutad. En antagningsprocess beräknas pågå upp till tre veckor. Antagningsbesked skickas via e-post. Det är viktigt att du uppger korrekt e-postadress i din ansökan.

Urval av de sökande sker utifrån:

 • Angivna behörighetskrav
 • Gällande lagstiftning

Har du frågor?

Om kurser och utbildningens upplägg, kontakta:
VUX på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post vux@skelleftea.se

Om antagningsprocessen, kontakta:
VUX på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post vux@skelleftea.se

Om dina möjligheter till studiemedel, kontakta:
CSN på telefonnummer 0771-27 60 00 eller e-post.

Vill du ha vägledning eller stöd med att ansöka om studiemedel, kontakta:
CV - Centrum för vägledning, på www.skelleftea.se/cv Länk till annan webbplats..
Där kan du till exempel boka tid för personlig vägledning, hitta öppettider och kontaktuppgifter.

En distansutbildning i samarbete med Hermods.

Vill du utbilda dig inom ett praktiskt och kreativt yrke? Bli målare! Som målare skapar du med färg, penslar och andra redskap tilltalande och rofyllda miljöer för människor.

Målaryrket är ett fritt skapande hantverksjobb som tar fram de bästa sidorna av din yrkesskicklighet och ger utlopp för din kreativitet. Du arbetar ofta självständigt, men träffar både kunder och andra yrkesgrupper, vilket kräver att du är bra på både samarbete och att ta stort eget ansvar.

Sommartid arbetar du mycket utomhus, under vintern är det mest inomhusjobb. Du arbetar i olika typer av miljöer; så som bostäder, kontor, skolor, sjukhus och industrier.

Målet är att du som utbildad målare ska bli specialist på behandling av ytor. Du utför arbetsmoment som underarbeten och grundning, spackling, målning, tapetsering samt marmorering och dekoration.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera informationen i produktbladet löpande.

Ansök till yrkesutbildning (Länk till annan webbplats)

Upplägg

Utbildningen är en grundutbildning med praktik på ett företag och teori på distans via Hermods lärplattform Novo. Praktiken omfattar minst 15% av utbildningstiden.

Som elev är du delaktig vid anskaffningen av din praktikplats.

Lärlingsperioden påbörjas efter avslutad utbildning. Du får tillgodoräkna dig utbildningens poäng/timmar i din lärlingsbok när du efter utbildningen fått en lärlingsanställning.

Efter avslutad utbildning och lärlingsanställning kan du få ett yrkesbevis genom MYN (Måleribranschens yrkesnämnd).

Egna kostnader i utbildningen

Du betalar själv för de kostnader som uppstår under din utbildning. Läromedel kostar cirka 1000 kr till 1500 kr. Det kan också tillkomma andra kostnader, exempelvis transportkostnad till praktikplatsen.

Du behöver också tillgång till egen dator för att genomföra teorilektionerna på lärplattformen.

Studietid

 • Studieperiod cirka ett år. Utbildningen omfattar 1000 poäng. Flexibel studiestart. Du är delaktig i studiernas upplägg.
 • Utbildningen är på heltid. Praktiken genomförs vanligtvis under dagtid. Teorikurserna på lärplattformen finns tillgängliga dygnet runt.
 • Utbildningen kan finansieras med studiemedel från CSN.
 • Ansökan beräknas öppna igen i slutet av augusti.
 • Löpande intag och löpande utbildningsstart.
Kursplan

Kursplan

Kurskod

Poäng

Måleriprocessen

MARMAL0

200 p

Måleri 1

MARMAL0

100 p

Måleri 2

MARMAL0

200 p

Måleri 3

MARMAL0

200 p

Måleri 4

MARMAL0

100 p

Behörighet

Du är behörig till vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du ett slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet är du behörig även om du är yngre än 20 år.

Viktigt att du också har förutsättningar att tillgodogöra dig studier på gymnasial nivå.

Branschkrav

B-körkort är ett vanligt branschkrav för att få praktikplats, lärlingsplats och för anställning efter avslutad utbildning.

Vid urval för antagning kommer sökande som är anställningsbara efter genomförd utbildning att prioriteras.

Ansök till yrkesutbildning (Länk till annan webbplats)
 • Ansökan är öppen. Ansök så snart som möjligt dock senast 3 oktober 2021.
 • Bifoga dina betyg
 • Bifoga bild på ditt körkort
 • Bifoga kopia på eventuella arbetsgivarintyg
 • Om du söker från annan kommun behöver din hemkommun bevilja din ansökan.
 • Ansökan som inte är komplett behandlas ej,

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen startar då ansökningsperioden är avslutad. En antagningsprocess beräknas pågå upp till tre veckor. Antagningsbesked skickas via e-post. Det är viktigt att du uppger korrekt e-postadress i din ansökan.

Urval av de sökande sker utifrån:

 • Angivna behörighetskrav
 • Gällande lagstiftning

Har du frågor?

Om kurser och utbildningens upplägg, kontakta:

Hermods kundtjänst på e-post kundtjanst@hermods.se

VUX Jenni Andersson på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post vux@skelleftea.se

Om antagningsprocessen, kontakta:

VUX Jenni Andersson på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post vux@skelleftea.se

Om dina möjligheter till studiemedel, kontakta:

CSN på telefonnummer 0771-27 60 00 eller e-post

Vill du ha vägledning eller stöd med att ansöka om studiemedel, kontakta:

CV - Centrum för vägledning, på www.skelleftea.se/cv Länk till annan webbplats..
Där kan du till exempel boka tid för personlig vägledning, hitta öppettider och kontaktuppgifter.

En distansutbildning i samarbete med Hermods.

Vill du ha ett jobb med stort mått av frihet och skapande? Då passar yrkesutbildningen VVS-montör dig!

VVS-yrket är ett fritt och skapande yrke, samt mycket socialt. Du arbetar ofta självständigt men träffar både kunder och andra yrkesgrupper.

Efter utbildningen kan du arbeta som servicemontör eller entrepenadmontör.

Som servicemontör arbetar du med mindre jobb, ofta hos privatpersoner. Arbetsdagarna som servicemontör är sällan lika varandra och det är långt ifrån ett stillasittande kontorsjobb.

Entrepenadmontören arbetar på större objekt till exempel hela hyresfastigheter.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera informationen i produktbladet löpande.

Ansök till yrkesutbildning (Länk till annan webbplats)

Upplägg

Utbildningen är en grundutbildning med praktik på ett företag och teori på distans via Hermods lärplattform Novo. Praktiken omfattar minst 15% av utbildningstiden.

Som elev är du delaktig vid anskaffningen av din praktikplats.

Lärlingsperioden påbörjas efter avslutad utbildning. Efter utbildningen och din lärlingstid på två år kan du göra ett branschprov för att bli certifierad VVS-montör. För att få göra branschprovet behöver du ha godkänt i engelska 5, matematik 1a och Svenska/ Svenska som andraspråk 1.

Läs mer på www.vvsyn.se Länk till annan webbplats..

Egna kostnader i utbildningen

Du betalar själv för de kostnader som uppstår under din utbildning. Läromedel kostar cirka 1000 kr till 1500 kr. Det kan också tillkomma andra kostnader, exempelvis transportkostnad till praktikplatsen.

Du behöver också tillgång till egen dator för att genomföra teorilektionerna på lärplattformen.

Studietid

 • Studieperiod cirka 1,5 år. Utbildningen omfattar 1500 poäng. Flexibel studiestart. Du är delaktig i studiernas upplägg.
 • Utbildningen är på heltid. Praktiken genomförs vanligtvis under dagtid. Teorikurserna på lärplattformen finns tillgängliga dygnet runt.
 • Utbildningen kan finansieras med studiemedel från CSN.
 • Ansökan beräknas öppna igen i april 2021.
 • Löpande intag och löpande utbildningsstart.
Kursplan
KursKurskodPoäng
EntreprenadteknikVVIENTO0100 p
Sanitetsteknik 1VVISAN01100 p
Sanitetsteknik 2VVISAN02100 p
VVS-teknikVVIVVT0200 p
Värmeteknik 1VVIVAR01100 p
Värmeteknik 2VIVAR02100 p
Verktygs- och materialhanteringVEKVEK0100 p
SystemuppbyggnadSYSSYT0100 p
InjusteringsteknikSYSINJ0100 p
VVS svets och lödning rörVVIVVS0100 p
VVS gassvetsning rörVVIVVG0100 p
Praktisk elläraELLPRA0100 p
VärmeläraSYSVÄM0100 p
GymnasiearbeteIngen kod100 p

Behörighet

Du är behörig till vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du ett slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet är du behörig även om du är yngre än 20 år.

Viktigt att du också har förutsättningar att tillgodogöra dig studier på gymnasial nivå.

Branschkrav

B-körkort är ett vanligt branschkrav för att få praktikplats, lärlingsplats och för anställning efter avslutad utbildning.

Vid urval för antagning kommer sökande som är anställningsbara efter genomförd utbildning att prioriteras.

Ansök till yrkesutbildning (Länk till annan webbplats)
 • Ansökan öppen. Ansök så snart som möjligt dock senast 3 oktober 2021.
 • Bifoga dina betyg
 • Bifoga bild på ditt körkort
 • Bifoga kopia på eventuella arbetsgivarintyg
 • Om du söker från annan kommun behöver din hemkommun bevilja din ansökan.
 • Ansökan som inte är komplett behandlas ej.

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen startar då ansökningsperioden är avslutad. En antagningsprocess beräknas pågå upp till tre veckor. Antagningsbesked skickas via e-post. Det är viktigt att du uppger korrekt e-postadress i din ansökan.

Urval av de sökande sker utifrån:

 • Angivna behörighetskrav
 • Gällande lagstiftning

Har du frågor?

Om kurser och utbildningens upplägg, kontakta:

Hermods kundtjänst på e-post kundtjanst@hermods.se

VUX Jenni Andersson på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post vux@skelleftea.se

Om antagningsprocessen, kontakta:

VUX Jenni Andersson på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post vux@skelleftea.se

Om dina möjligheter till studiemedel, kontakta:

CSN på telefonnummer 0771-27 60 00 eller e-post Länk till annan webbplats.

Vill du ha vägledning eller stöd med att ansöka om studiemedel, kontakta:

CV - Centrum för vägledning, på www.skelleftea.se/cv Länk till annan webbplats..
Där kan du till exempel boka tid för personlig vägledning, hitta öppettider och kontaktuppgifter.

Vårdpedagogik och handledning riktar sig till dig som är medarbetare inom vård och omsorg och är en kurs för dig som är/vill bli handledare för elever, praktikanter och studenter. I kursen kommer du att få del av b la följande:

 • Kunskapsbegreppet
 • Lärandet
 • Kommunikation och samtal
 • Bedömning
 • Yrkesrollen som handledare
 • Handledarprocessen

Inom vård- och omsorgscollege så är kvalitetssäkring av handledarrollen viktig och i kursen vårdpedagogik och handledning finns allt som kan hjälpa dig i ditt handledarskap. Kursens upplägg är anpassat för dig som vill arbeta, samtidigt som du stärker dina kunskaper inom vård- och omsorg.

Balderskolan och Vuxenutbildningen har ett gemensamt ansvar för kursen. Kursen är upplagd med fyra träffar med under hösten 2021 eller våren 2022. Samtliga träffar genomförs på Baldergymnasiet.

Kursdagarna pågår mellan 08.30-16.00 och innehåller föreläsningar, uppföljningar enskilt eller i grupp, övningar, diskussioner mm.

Hösten 2021

Modul 1: torsdag vecka 39

Modul 2: torsdag vecka 43

Modul 3: torsdag vecka 46

Modul 4: torsdag vecka 49

Kontakta din chef vid intresse. Chef är den som anmäler medarbetare till kursen.

Anmälan till höstens omgång av kursen är öppen mellan 8 juni 2021 och 24 september 2021.

Begränsat antal platser på grund av corona. Vänta inte med ansökan.

Våren 2022

Modul 1: tisdag vecka 4

Modul 2: tisdag vecka 8

Modul 3: tisdag vecka 12

Modul 4: tisdag vecka 17

Vi följer Folkhälsomyndighetens regler

För mer information kontakta:
Jenni Andersson, rektor Vuxenutbildningen Skellefteå kommun
0910-73 50 00 (Kundtjänst)
jenni.andersson@skelleftea.se

Expeditionen Baldergymnasiet Telefon 0910 – 73 50 00.

En utbildning genom Valiweb Vux digitala plattform!

 • Med praktisk erfarenhet av vård- och omsorgsarbete har du många kunskaper som inte alltid är synliga för andra, genom validering får du hjälp att sätta ord på det du kan och förkorta din väg till undersköterska.
 • Ökad kompetens ger personlig utveckling för dig; du får möjlighet till nya kunskaper, insikter och perspektiv. Det leder till en bättre och säkrare vård för de du vårdar.
 • Möjligheterna att välja sin arbetsgivare och arbetsplats är mycket goda, för precis nu ligger arbetsmarknaden mer öppen än någonsin för en undersköterska.
 • Rekryteringsbehoven är stora inom så väl kommun som region. Du behövs!

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera informationen i produktbladet.

Ansök till yrkesutbildning (Länk till annan webbplats)

Kartläggning

Kartläggningen gör du tillsammans med din personliga handläggare på ValiWeb i kartläggningssystemet (ValiWeb Vux).

Där anger du dina tidigare erfarenheter och utbildning tillsammans med betyg och intyg. Utifrån din kartläggning görs en bedömning och din individuella valideringsplan/studieplan utformas. Vårderfarenhet är en grundförutsättning men även andra yrkeskunskaper och kompetenser från andra områden kan valideras så att delar av utbildningen kan tillgodoräknas.

Validering

Validering av yrkeserfarenhet och kompetens mot gymnasiekurserna inom programmet vård och omsorg.

En validering ger en strukturerad värdering och dokumentation av dina kunskaper – oavsett hur du skaffat dem. Din kompetens bli formellt erkänd. Det kan stärka din ställning på arbetsmarknaden eller öppna dörren till en högre utbildning. Grunden för en validering är en noggrann kartläggning av en individs samlade kunskaper och erfarenheter.

Upplägg av studier

Lärande

Självstudier, med stöttning av din personliga mentor. Du studerar i egen takt efter din egen studieplan. De kursmål som du redan validerat finns inte med i din studieplan. Du har tillgång till kursbok digitalt. Du gör skriftliga och muntliga prövningar (test) i en kursmodul. Du har tillgång till studiestöd, både individuellt och i grupp.

APL, arbetsplatsförlagd lärande

Validering kan minska behovet av APL i din utbildning, men kan variera för varje enskild individ. Den reguljära vårdutbildningen innefattar 12 veckors APL.

Digitalt arbetssätt.

Viss grundläggande datavana är bra då kurslitteratur, kursmodul, kartläggning, prövningar görs digitalt. Videosamtal för slutprövning görs digitalt via teams, vilket betyder att du behöver ha tillgång till dator med kamera alternativt mobiltelefon.

Studietid

Du avgör själv din studietakt och är delaktig i studiernas upplägg, efter din egen studieplan. Beroende på din egen unika studieplan (där du fått tillgodoräknat vissa delar genom validering) anpassas upplägg och tidsåtgång. Då förutsätts att du läser på din egen fritid. Hela utbildningen omfattar 1500 poäng, se Kursplan nedan.

Utbildningen kan finansieras från CSN men då förutsätts studier på heltid eller halvtid. Du som är anställd av Skellefteå kommun kan ha möjlighet att få studiestöd via din arbetsgivare. Läs mer här Länk till annan webbplats..

Utan validering, inom reguljär vårdutbildning vid heltidsstudier, beräknas utbildningen ta ca 1 1/2 år.

Ansökan beräknas öppna 5 april.

Löpande intag och löpande utbildningsstart.

Kurser enligt den nya vård- och omsorgsprogrammet.

Kursplan
Kurs Kurskod Poäng
Anatomi och fysiologi 1ANOANA0150p
Anatomi och fysiologi 2ANOANA0250p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1FUTFUN01100p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2FUTFUN02100p
Gerontologi och geriatrikGERGER0100p
Hälso- och sjukvård 1HAOHAL01100p
Hälso- och sjukvård 2HAOHAL02100p
Omvårdnad 1OMVOMV01100p
Omvårdnad 2OMVOMV02100p
Psykiatri 1PSYPSY01100p
Psykiatri 2PSYPSY02100p
Psykologi 1PSKPSY0150p
Social omsorg 1SOASOC01100p
Social omsorg 2SOASOC02100p
Vård- och omsorg specialiseringVADVAD00S100p
Svenska 1SVESVE01100p
eller
Svenska som andraspråk 1SVASVA01100p
Samhällskunskap 1a1SAMSAM01a150p

Egna kostnader i utbildningen

Eleven betalar själv sin kurslitteratur.

Du behöver tillgång till egen dator och nätverksuppkoppling.

Behörighet

Du är behörig till vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du ett slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet är du behörig även om du är yngre än 20 år.

Viktigt att du också har förutsättningar att tillgodogöra dig studier på gymnasial nivå. Bifoga tidigare studieresultat och eventuella arbetsgivarintyg i din ansökan.
För att styrka dina språkkunskaper kan ett nivåtest genomföras. Läs mer på www.skelleftea.se/nivabedomning.

Branschkrav

För anställning som Undersköterska eller Stödassistent efter avslutad utbildning kräver branschen godkänt betyg i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 och samhällskunskap 1a1. Bifoga tidigare studieresultat i din ansökan.

Vårdutbildningen inom Vuxenutbildningen i Skellefteå är certifierad av Vård- och omsorgscollege.

Ansök till yrkesutbildning (Länk till annan webbplats)

Med flexibel antagning så kan du ansöka när du vill under terminen.

I samband med din ansökan, så fyller du i och intygar din tidigare yrkeserfarenhet inom vård.

Därefter kommer du att få besked om / när du blir antagen, vilket kommer att innebära att du får tillgång till en ny länk till fördjupad kartläggning. I samarbete med din handläggare kommer du då att synliggöra all din kompetens.

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen startar då ansökningsperioden är avslutad. En antagningsprocess beräknas pågå upp till tre veckor. Antagningsbesked skickas via e-post. Det är viktigt att du uppger korrekt e-postadress i din ansökan.

Urval av de sökande sker utifrån:

 • Angivna behörighetskrav
 • Gällande lagstiftning

Om du saknar betyg i svenska eller engelska finns det möjlighet att genomföra en nivåbedömning. Tag kontakt med vux@skelleftea.se för mer information om nivåbedömning i god tid innan sista ansökningsdag.

Om du söker från annan kommun, behöver din hemkommun bevilja din ansökan.

Har du frågor?

Om validering och utbildningens upplägg, kontakta:
ValiWeb Vux, Linda Jonsson på telefonnummer 0910-73 53 93 eller epost; linda.a.jonsson@skelleftea.se
VailWeb Vux, Elin Mattsson på telefonnummer 0910-71 25 26 eller epost; elin.mattsson@skelleftea.se

Om antagningsprocessen, kontakta:
VUX, på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post vux@skelleftea.se.

Om dina möjligheter till studiemedel, kontakta:
CSN på telefonnummer 0771-27 60 00 eller e-post. Länk till annan webbplats.

En yrkesutbildning i samarbete med Skellefteå buss AB som ger dig möjlighet att ta bussförarkort. Bussförarkort är ett krav för arbete som bussförare.

Branschen ser gärna att fler utbildar sig till bussförare, både kvinnor och män.

Ansök till yrkesutbildning (Länk till annan webbplats)

Upplägg

Udda veckor är det schemalagda teorilektioner. De sker via uppkoppling med din dator.

Jämna veckor är det schemalagda körlektioner och tid för träning i bussförarsimulator. Körlektioner och simulatorträning är i Skellefteå.

Vid körträning används den pedagogiska modellen Peer Learning. Modellen fokuserar på att studenter samarbetar för ett ömsesidigt lärande.

Fredagar alla veckor arbetsplatsförlagt lärande, APL.

Den tid du inte har teorilektioner, körlektioner eller simulatorträning är egen självstudietid. Utbildningen är en heltidsutbildning.

Teoriprov och Körprov gör du på trafikverket. Proven bokas i samråd med läraren.

Egna kostnader i utbildningen

Förutom körprov och teoretiska prov på trafikverket betalar du cirka 5000 kronor själv för körkortstillstånd och kurslitteratur.

Utbildningen förutsätter att du har en egen dator.

Studietid

 • Studietiden är 25 veckor utan uppehåll.
 • Utbildningen pågår mellan 10 januari 2022 och 1 juli 2022.
 • Utbildningen är på heltid och omfattar 500 poäng på gymnasienivå. Utbildningen kan finansieras med studiemedel från CSN.
Kursplan
Kurs KurskodPoäng
Yrkestrafik, VUXTRAYRK1300p
Persontrafik, VUXPESPER1200p

Behörighet

Behörighetskraven till utbildningen är:

 • B-körkort.
 • Ålder 24 år.
 • Förutsättningar att tillgodogöra sig studier på gymnasial nivå. För det behöver du ha kunskaper i svenska eller svenska som andraspråk som motsvarar grundläggande utbildningsnivå.
  Utbildningen och kurslitteraturen är på svenska.

Önskvärt är några års körvana.

Ansök till yrkesutbildning (Länk till annan webbplats)
 • Datum för sista ansökan: Söndag 14 november 2021.

I din ansökan bifogar du följande via funktionen ”Bifoga dokument” i ansökningsformuläret. Skanna eller fotografera handlingarna:

 • Dina betyg
 • Kopia på ditt B-körkort, fram och baksida.
 • Om du söker från annan kommun: Yttrande där din hemkommun godkänt din ansökan

Ansökan som inte är komplett behandlas ej.

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen startar då ansökningsperioden är avslutad. En antagningsprocess beräknas pågå upp till tre veckor. Antagningsbesked skickas via e-post. Det är viktigt att du uppger korrekt e-postadress i din ansökan.

Urval av de sökande sker utifrån:

 • Angivna behörighetskrav
 • Gällande lagstiftning

Har du frågor?

Om kurser och utbildningens upplägg, kontakta:
VUX, Ellinor Berglund på telefonnummer 0910-73 50 00 (kundtjänst) eller e-post ellinor.berglund@skelleftea.se.

Om antagningsprocessen, kontakta:
VUX, på telefonnummer 0910-73 50 00 (kundtjänst) eller e-post vux@skelleftea.se

Om dina möjligheter till studiemedel, kontakta:
CSN på telefonnummer 0771-27 60 00 eller e-post Länk till annan webbplats..

Vill du ha stöd med att ansöka om studiemedel, kontakta:
CV - Centrum för vägledning, på www.skelleftea.se/cv Länk till annan webbplats..
Där kan du till exempel boka tid för personlig vägledning, hitta öppettider och kontaktuppgifter.

Yrkesutbildningar stängd för ansökan

Yrkesutbildningar stängd för ansökan

Brinner du för att köra anläggningsmaskiner? Då är den här utbildningen något för dej. Möjligheterna till jobb är goda, då efterfrågan av förare inom branschen är stor.

Under utbildningen får du köra moderna maskiner som innebär att du också får jobba med den senaste tekniken. Du får köra olika anläggningsmaskiner. Du tillbringar tid i maskinerna, både på skolans övningsområde och under praktiken. Du lär dej också arbetsmoment som är utanför maskinen men ingår i det framtida jobbet som anläggningsmaskinförare.

Utbildningen sker i samarbete med ME-skolan, som är en del av Maskinentreprenörerna (maskinentreprenörernas bransch- och arbetsgivarorganisation).

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera informationen i produktbladet löpande.

Upplägg

Under utbildningen får du lära dig grunderna i att:

 • Köra och underhålla anläggningsmaskiner som grävmaskin och hjullastare
 • Bygga vägar och husgrunder
 • Gräva och lägga vatten- och avloppsledningar
 • Lasta och lossa olika typer av gods och material
 • Läsa ritningar och beskrivningar för bygg- och anläggningsarbeten
 • Arbeta med laser- och GPS-utrustning för höjdmätning och positionering

I utbildningen ingår också APL, arbetsplatsförlagd utbildning. Under APL-perioderna kommer du att vara med om en rad spännande projekt som APL-företagen erbjuder. Under dessa perioder har du också chans att skapa kontakter med företag i branschen som efter avslutad utbildning kan leda till jobb.

Den skolförlagda delen av utbildningen sker både dag- och kvällstid.

Efter yrkespaketet följer färdigutbildning på ett företag inom branschen. Färdigutbildningen får du genom en anställning i ett branschföretag och under tiden får du lärlingslön enligt gällande avtal. Du måste själv söka anställning som lärling efter avslutad utbildning. Enligt gällande yrkesutbildningsavtal får du ditt yrkesbevis när du varit lärling i 24 månader.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Egna kostnader i utbildningen

Läromedel cirka 2000 kr. Dessutom tillkommer kostnaden för skyddsskor och skyddskläder/varselkläder klass 3.

Du behöver också tillgång till en egen dator som du kan ta med dig till teorilektionerna.

Studietid

 • Utbildningen är 30 veckor på heltid utan uppehåll. Den omfattar 1200 poäng på gymnasienivå.
 • En grupp med 8-9 deltagare startar 6 september 2021 och pågår till 1 april 2022.
 • En grupp med 8-9 deltagare startar 4 oktober 2021 och pågår till 29 april 2022.
 • Utbildningen kan finansieras med studiemedel från CSN.
Kursplan
KursPoäng
Anläggningsförare - process100 p
Anläggningsförare 1200 p
Anläggningsförare 2200 p
Anläggningsförare 3200 p
Anläggningsförare 4200 p
Anläggning - ledningsbyggnad200 p
Anläggning - vägbyggnad100 p

Behörighet

Du är behörig till vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du ett slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet är du behörig även om du är yngre än 20 år.

Viktigt att du också har förutsättningar att tillgodogöra dig studier på gymnasial nivå.

Du behöver även ha B-körkort för att kunna framföra anläggningsmaskinen på allmän väg.

I din ansökan behöver du bifoga dina betyg och en kopia på B-körkortet för att delta i urvalet vid antagning.

Branschkrav

B-körkort är ett branschkrav för att få anställning efter avslutad utbildning.

 • Ansökan stängd.
 • Ange i din ansökan vilket startdatum du önskar i rutan Övriga anteckningar.Om du inte önskar något specifikt startdatum så anger du bägge startdatumen i rutan Övriga anteckningar.
 • Om du söker från annan kommun, behöver din hemkommun bevilja din ansökan.
 • I samband med ansökan bifogar du kopior på betyg/intyg som visar att du uppfyller utbildningens behörighetskrav.
 • I din ansökan beskriver du även de eventuella erfarenheter du har av arbete i anläggningsbranschen.
 • Ansökan som inte är komplett behandlas ej.

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen startar då ansökningsperioden är avslutad. En antagningsprocess beräknas pågå upp till tre veckor. Antagningsbesked skickas via e-post. Det är viktigt att du uppger korrekt e-postadress i din ansökan.

Urval av de sökande sker utifrån:

 • Angivna behörighetskrav
 • Gällande lagstiftning

Har du frågor?

Om kurser och utbildningens upplägg, kontakta:
ME Annelie Forsell på telefonnummer 08-762 70 86 eller e-post annelie.forsell@me.se.
VUX Ellinor Berglund på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post ellinor.berglund@skelleftea.se.

Om antagningsprocessen, kontakta:
VUX Ellinor Berglund på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post ellinor.berglund@skelleftea.se.

Om dina möjligheter till studiemedel, kontakta:
CSN på telefonnummer 0771-27 60 00 eller e-post.

Vill du ha vägledning eller stöd med att ansöka om studiemedel, kontakta:
Centrum för studievägledning, CV, på www.skelleftea.se/vux/studie-och-yrkesvagledning.
Där kan du boka tid för personlig vägledning, hitta öppettider och kontaktuppgifter.

En distansutbildning med 4 laborationsveckor i Skellefteå och 3 laborationsveckor i Sundsvall. Utbildningen genomförs i samarbete med Teknikutbildarna.

Automationstekniker är ett brett yrke och arbetsuppgifterna skiftar beroende på vilken verksamhet man arbetar inom. Automationstekniker är en sammanfattande benämning. Det förekommer att man även kallas styr- och reglertekniker. Om arbetet utförs i en processindustri kan man även kallas instrumenttekniker. Man kan också vara anställd som underhållstekniker eller som servicetekniker inom verkstadsindustrin. Automationstekniker behöver nödvändigtvis inte arbeta inom industrin utan kan också arbeta inom t.ex. fastighetsautomation, försäljning av automationsutrustning, service/konsultföretag inom automation.

Vanliga arbetsuppgifter för automationstekniker är:

 • Installation, konfigurering och driftsättning av automationsanläggningar
 • Programmering av processtyrsystem och maskinstyrsystem
 • Felsökning, service och underhåll av styr- och reglerutrustningar
 • Utvecklingsuppgifter och ta fram nya tekniska lösningar. Det kan gälla förbättring av befintliga anläggningar eller utveckling av nya anläggningar
 • Anställd hos företag som tillverkar automatiserade anläggningar eller robotar och sköter installation och service hos kunder. De kan också vara anställda av serviceföretag som sköter servicen av anläggningarna.

Eftersom arbetsuppgifterna är varierande behöver en automationstekniker kunskap om styrteknik, reglerteknik och elektronik och mekatronik samt datorteknik och IT.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera informationen löpande.

Upplägg

Kurserna läser du som distansstudier och du gör delproven över webben. Det är 7 laborationsveckor, spritt över studieperioden. Fyra av dem gör du i Skellefteå. De innehåller lärarledda teoretiska och praktiska genomgångar samt slutprov. Tre laborationsveckor gör du på plats i Sundsvall.

I utbildningen ingår minst 8 veckors praktik på företag. Praktikplats ordnas i samråd mellan dig och läraren.

Mer information och schema får du vid kursstart.

Egna kostnader i utbildningen

Du betalar själv för kurslitterat i form av fakta- och övningsböcker samt för resa och logi vid labbtillfälle i Sundsvall.

Du behöver tillgång till en dator.

Studietid

Utbildningen är på heltid och omfattar 1500 poäng på gymnasienivå.
Utbildningen kan finansieras med studiemedel från CSN.

Studieperioder som du anger när du söker studiemedel på CSN hemsida. Sök för period 1 först. Period 2 söker du för i slutet av period 1.

Period 1: 2021-10-25 till 2022-08-19, 900 poäng på gymnasienivå.

Period 2: 2022-08-22 till 2023-03-17, 600 poäng på gymnasienivå.

Utbildningen pågår mellan 25 oktober 2021 - 17 mars 2023.

Kursplan

Aktuell kursplan hittar du under fliken Innehåll på Teknikutbildarnas webbplats Länk till annan webbplats.

Behörighet

Du är behörig till vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du ett slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet är du behörig även om du är yngre än 20 år.

Viktigt att du också har förutsättningar att tillgodogöra dig studier på gymnasial nivå.

I din ansökan behöver du bifoga dina betyg för att delta i urvalet vid antagning.

Branschkrav

Det finns inget branschkrav gällande lärlingstid inom automation då man kan arbeta inom olika branscher. Genom Elbranschens centrala yrkesnämnd (ECY) kan du erhålla certifikat som installationselektriker efter fullgjord utbildning och lärlingstid. Vår utbildning till Automationstekniker är godkänd av ECY för certifikat. Lärlingstiden behöver göras hos ett företag som är anslutet till Installationsavtalet och görs efter avslutad utbildning, totalt 1600 timmar, cirka 40 veckor.

För att få ECY-certifikat så kräver branschen godkänt betyg i matematik 1, svenska 1/svenska som andraspråk 1 och engelska 5, vilket även är många arbetsgivares krav.

Ansökan

 • Ansökan stängd.
 • Om du söker från annan kommun, behöver din hemkommun bevilja din ansökan.
 • I samband med ansökan bifogar du kopior på betyg/intyg som visar att du uppfyller utbildningens behörighetskrav.
 • Ansökan som inte är komplett behandlas ej.

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen startar då ansökningsperioden är avslutad. En antagningsprocess beräknas pågå upp till tre veckor. Antagningsbesked skickas via e-post. Det är viktigt att du uppger korrekt e-postadress i din ansökan.

Urval av de sökande sker utifrån:

 • Angivna behörighetskrav
 • Gällande lagstiftning

Har du frågor?

Om kurser och utbildningens upplägg, kontakta:
Teknikutbildarna Anna-Lena Lindholm på telefonnummer 010-122 18 26 eller Christina Olofsson på telefonnummer 010-122 18 04. E post elskola@teknikutbildarna.se.

Om antagningsprocessen, kontakta:
VUX Ellinor Berglund på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post ellinor.berglund@skelleftea.se.

Om dina möjligheter till studiemedel, kontakta:
CSN på telefonnummer 0771-27 60 00 eller e-post Länk till annan webbplats..

Vill du ha vägledning eller stöd med att ansöka om studiemedel, kontakta:
CV - Centrum för vägledning, på www.skelleftea.se/cv Länk till annan webbplats..
Där kan du till exempel boka tid för personlig vägledning, hitta öppettider och kontaktuppgifter.

Ansökan stängd
Utbildningen pågår mellan 23 augusti 2021 - 27 maj 2022.

Arbetet som Bergmaskinsmekaniker innebär att du servar, felsöker och reparerar fordon och maskiner med den senaste tekniken.

Fordonen är tekniskt mycket avancerade där flera system samverkar för att optimera prestanda, effektivitet och bränsleförbrukning samt att minimera miljöpåverkan.

Du kommer att utbildas i hur fordons elsystem och styrsystem är uppbyggda och fungerar, samt även sätta dig in i felsökning och funktion hos hydraulsystem.

Att arbeta som mekaniker med anläggningsmaskiner eller bergmaskiner innebär service, diagnos och reparation av bergmaskiner och anläggningsmaskiner. Arbetet kan innebära underjordsarbete i gruvor, såväl som ovan jord. Skiftgång kan förekomma.

Utbildningen samarbetar med företag som New Boliden, Bergteamet, Epiroc, Mandalay Resourses och Swecon för att nämna några. Du kommer att göra APL, arbetsplatsförlagt lärande, ute bland dessa företag.

Utbildningen mot Bergmaskinsmekaniker öppnar också möjligheter att jobba som Maskin- eller Lastbilsmekaniker.

Välkommen till en spännande bransch med mycket goda framtidsutsikter.

Utsikterna till anställning efter utbildning är goda.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera informationen löpande.

Utbildningen startar under förutsättningen att erforderliga beslut tas.

Ansök till yrkesutbildning (Länk till annan webbplats)

Upplägg

Utbildningen är i samarbete med Anderstorpgymnasiet och sker i deras lokaler.

Undervisningen består av lektioner i verkstadslokal, teorilektioner och egna hemstudier.

Cirka 50% av studietiden är APL, lärande på företag.

Mer information får du vid kursstarten.

Egna kostnader i utbildningen

Cirka 1.500-2.000kr. Det innefattar kursböcker, digital kurslitteratur och skyddskläder. Utöver det behöver du också skyddsskor, som är skor med ståltåhätta.

Skyddsutrustning som du behöver på APL, förutom skor, får du låna på din APL-plats.

Du behöver också tillgång till egen dator.

Studietid

Studietiden är 44 veckor med ett uppehåll på 5 veckor.

Startdatum är 22 februari 2021 och slutdatum 28 januari 2022.

Uppehållet är mellan 5 juli – 7 augusti 2021.

Utbildningen är på heltid och omfattar 1100 poäng på gymnasienivå.

Utbildningen kan finansieras med studiemedel från CSN.

Viktigt! Om du söker studiemedel från CSN, sök då samtidigt för bägge perioderna 22 februari 2021 till 2 juli 2021 – 500 poäng samt 9 augusti 2021 till 28 januari 2022 – 600 poäng.

Kursplan
Kurser 22 februari – 2 juli 2021KurskodPoäng
Lastbilar och mobila maskiner – verkstad och elteknikLAALAS0100p
Lastbilar och mobila maskiner – basteknikLAALAT0100p
Lastbilar och utrustning Lastbilar och mobila maskiner – service och underhåll 1LAALAS01100p
Lastbilar och mobila maskiner – förbränningsmotorerLAILAT0200p
Kurser 9 augusti 2021 – 28 januari 2022
Lastbilar och mobila maskiner – service och underhåll 2LAALAS02100p
Mobila maskiner – kraftöverföringMOLMOB0100p
Mobila maskiner – hydraulsystemMOLMOI0200 p
Mobila maskiner – system- och diagnosteknik 1MOLMOB01100 p
Mobila maskiner – system- och diagnosteknik 2MOLMOB02100 p

Behörighet

Du är behörig till vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du ett slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet är du behörig även om du är yngre än 20 år.

Viktigt att du också har förutsättningar att tillgodogöra dig studier på gymnasial nivå.

Det är meriterande är om du har vana av tidigare arbete inom fordonsbranschen och/eller industribranschen. Det är också meriterande om du har datorvana och är serviceinriktad.

För att få en anställning efter utbildningen kräver branschen att du har B-körkort.

Ansök till yrkesutbildning (Länk till annan webbplats)
 • Sista ansökningsdag 2020-12-30.
 • I samband med ansökan bifogar du kopior på betyg/intyg som visar att du uppfyller utbildningens behörighetskrav.
 • Vi vill också att du skickar med ett CV som beskriver erfarenhet du har sedan tidigare. I din ansökan kan du antingen fylla i fältet ”Tidigare arbetslivserfarenhet” eller använda funktionen ”Bifoga dokument” för att ladda upp en fil med ditt CV.
 • Om du söker från annan kommun behöver din hemkommun bevilja din ansökan.
 • Ansökan som inte är komplett behandlas ej.

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen startar då ansökningsperioden är avslutad. En antagningsprocess beräknas pågå upp till tre veckor. Antagningsbesked skickas via e-post. Det är viktigt att du uppger korrekt e-postadress i din ansökan.

Urval av de sökande sker utifrån:

 • Angivna behörighetskrav
 • Gällande lagstiftning

Har du frågor?

Om kurser och utbildningens upplägg, kontakta:
VUX Ellinor Berglund på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post ellinor.berglund@skelleftea.se.

Om antagningsprocessen, kontakta:
VUX Ellinor Berglund på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post ellinor.berglund@skelleftea.se.

Om dina möjligheter till studiemedel, kontakta:
CSN på telefonnummer 0771-27 60 00 eller e-post.

Vill du ha vägledning eller stöd med att ansöka om studiemedel, kontakta:
Centrum för studievägledning, CV, på www.skelleftea.se/cv Länk till annan webbplats.. Där kan du boka tid för personlig vägledning, hitta öppettider och kontaktuppgifter.

En utbildning i samarbete med Astar.

Som CNC-operatör är du med i hjärtat av produktionen. Du kvalitetssäkrar produktionsflödet från början tills produkten är färdig. I det ingår allt från att programmera maskiner utifrån ritningar till att planera, övervaka och kontrollera maskinernas arbete. Därför får du lära dig all nödvändig kunskap som att använda rätt utrustning för ändamålet, hur du använder CAD/CAM samt hur du bearbetar material med moderna processer inom industrin.

I de mer praktiska momenten får du styra CNC-maskiner, som används av branschen idag, samtidigt som vårt nära samarbete med näringslivet ger dig chans att skapa rätt kontakter inför framtida jobb. Efter avslutad utbildning har du både de teoretiska och praktiska kunskaperna som krävs för att bli certifierad CNC-operatör.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera informationen löpande.

Ansök till yrkesutbildning (Länk till annan webbplats)

Upplägg

All lärarledd undervisning sker i Skellefteå.

Egna kostnader i utbildningen

Du behöver också en egen dator som du kan ta med dig till teorilektionerna. Datorns systemkrav behöver minst vara i5-processor eller motsvarande kapacitet , 256 GB tillgänglig lagringskapacitet på hårddisken samt 8 GB ramminne.

Studietid

 • Studietiden är cirka 38 veckor.
 • För dig som har studier under sommaren kan studieuppehåll förekomma.
 • Utbildningen pågår 8 november 2021 - 12 augusti 2022.
 • Studieuppehåll vecka 28 och vecka 29 2022.
 • Utbildningen är på heltid och omfattar 950 poäng på gymnasienivå.
 • Utbildningen kan finansieras med studiemedel från CSN.
Kursplan
KursPoäng
Industritekniska processer 1100p
Människan i industrin 1100p
Tillverkningsunderlag 1100p
Produktionsutrustning 1100p
Produktionsutrustning 2100p
Datorstyrd produktion 1100p
Datorstyrd produktion 2100p
Produktutveckling 1100p
CAD/CAM100p
Orienteringskurs50p
TOTALT:950p

Behörighet

Du är behörig till vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du ett slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet är du behörig även om du är yngre än 20 år.

Viktigt att du också har förutsättningar att tillgodogöra dig studier på gymnasial nivå. Bifoga tidigare studieresultat och eventuella arbetsgivarintyg i din ansökan.

Branschkrav

För anställning efter avslutad utbildning begär arbetsgivare godkänt betyg i engelska 5, matematik 1 och svenska 1/Svenska som andraspråk 1.

Vid urval för antagning kommer sökande som är anställningsbara efter genomförd utbildning att prioriteras.

Ansök till yrkesutbildning (Länk till annan webbplats)
 • Ansökan stängd. Sista ansökningsdag 10 september 2021
 • Vid en ansökan behöver du styrka din behörighet för att delta i urvalet vid antagning.
 • Om du saknar betyg i svenska eller engelska finns det möjlighet att genomföra en nivåbedömning. Tag kontakt med vux@skelleftea.se för mer information om nivåbedömning i god tid innan sista ansökningsdag.
 • Om du söker från annan kommun, behöver din hemkommun bevilja din ansökan.

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen startar då ansökningsperioden är avslutad. En antagningsprocess beräknas pågå upp till tre veckor. Antagningsbesked skickas via e-post. Det är viktigt att du uppger korrekt e-postadress i din ansökan.

Urval av de sökande sker utifrån:

 • Angivna behörighetskrav
 • Gällande lagstiftning

Har du frågor?

Om kurser och utbildningens upplägg, kontakta:
Astar, Fredrik Eklund på telefonnummer 070-603 33 15 eller e post fredrik.eklund@astar.se.

Om antagningsprocessen, kontakta:
VUX, på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post vux@skelleftea.se.

Om dina möjligheter till studiemedel, kontakta:
CSN på telefonnummer 0771-27 60 00 eller e-post.

Vill du ha vägledning eller stöd med att ansöka om studiemedel, kontakta:
CV - Centrum för vägledning, på www.skelleftea.se/cv Länk till annan webbplats..
Där kan du till exempel boka tid för personlig vägledning, hitta öppettider och kontaktuppgifter.

En distansutbildning med 3 laborationsveckor i Skellefteå och 4 laborationsveckor i Sundsvall. Utbildningen genomförs i samarbete med Teknikutbildarna.

Som distributionselektriker är det ditt uppdrag att se till att elektriciteten som alstras vid kraftverken når fram till sina kunder. En distributionselektriker arbetar med nybyggnation, reparation och underhåll av de elnät som försörjer samhället med elektricitet.

Målet med utbildningen är att deltagaren ska kunna arbetsuppgifter såsom bygga kraftledningar, installation av högspänningsutrustning, driftsättning service/underhåll inom elnätet.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera informationen löpande.

Upplägg

Kurserna läser du som distansstudier och du gör delproven över webben. Det är 7 laborationsveckor, spritt över studieperioden. 3 av dem gör du i Skellefteå och 4 laborationsveckor gör du på plats i Sundsvall. De innehåller lärarledda teoretiska och praktiska genomgångar samt slutprov.

I utbildningen ingår 8 veckors APL, arbetsplatsförlagt lärande, på företag. APL-plats ordnas i samråd mellan dig och läraren.

Mer information och schema får du vid kursstart.

Egna kostnader i utbildningen

Du betalar själv för kurslitterat i form av fakta- och övningsböcker.

Du behöver också tillgång till en egen dator.

Studietid

 • Utbildningen är på heltid och omfattar 1500 poäng på gymnasienivå. Utbildningen kan finansieras med studiemedel från CSN.
 • Studieperioder som du anger när du söker studiemedel på CSN hemsida. Sök för period 1 först. Period 2 söker du för i slutet av period 1.
 • Period 1: 2021-10-25 till 2022-08-19, 900 poäng på gymnasienivå.
 • Period 2: 2022-08-22 till 2023-03-17, 600 poäng på gymnasienivå.

Utbildningen startar 2021-10-25 och avslutas 2023-03-17.

Behörighet

Du är behörig till vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du ett slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet är du behörig även om du är yngre än 20 år.

Viktigt att du också har förutsättningar att tillgodogöra dig studier på gymnasial nivå.

I din ansökan behöver du bifoga dina betyg för att delta i urvalet vid antagning.

Branschkrav

Det finns inget branschkrav gällande lärlingstid inom distribution då man kan arbeta inom olika branscher. Genom Elbranschens centrala yrkesnämnd (ECY) kan du erhålla certifikat som installationselektriker efter fullgjord utbildning och lärlingstid. Vår utbildning till Distributionselektriker är godkänd av ECY för certifikat. Lärlingstiden behöver göras hos ett företag som är anslutet till Installationsavtalet och görs efter avslutad utbildning, totalt 1600 timmar, cirka 40 veckor.

För att få ECY-certifikat så kräver branschen godkänt betyg i matematik 1, svenska 1/svenska som andraspråk 1 och engelska 5, vilket även är många arbetsgivares krav.

 • Ansökan stängd.
 • Om du söker från annan kommun, behöver din hemkommun bevilja din ansökan.
 • I samband med ansökan bifogar du kopior på betyg/intyg som visar att du uppfyller utbildningens behörighetskrav.
 • Ansökan som inte är komplett behandlas ej.

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen startar då ansökningsperioden är avslutad. En antagningsprocess beräknas pågå upp till tre veckor. Antagningsbesked skickas via e-post. Det är viktigt att du uppger korrekt e-postadress i din ansökan.

Urval av de sökande sker utifrån:

 • Angivna behörighetskrav
 • Gällande lagstiftning

Har du frågor?

Om kurser och utbildningens upplägg, kontakta:
Teknikutbildarna Anna-Lena Lindholm på telefonnummer 010-122 18 26 eller Christina Olofsson på telefonnummer 010-122 18 04. E post elskola@teknikutbildarna.se.

Om antagningsprocessen, kontakta:
VUX Ellinor Berglund på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post ellinor.berglund@skelleftea.se.

Om dina möjligheter till studiemedel, kontakta:
CSN på telefonnummer 0771-27 60 00 eller e-post.

Vill du ha vägledning eller stöd med att ansöka om studiemedel, kontakta:
Centrum för studievägledning, CV, på www.skelleftea.se/vux/studie-och-yrkesvagledning.
Där kan du boka tid för personlig vägledning, hitta öppettider och kontaktuppgifter.

En utbildning i samarbete med Naturbruksgymnasiet och lokala mjölkbönder i Skellefteå kommun.

Utbildning ger dig en grundläggande yrkesutbildning inom lantbruk. Du får en ökad arbetslivserfarenhet, ett utökat kontaktnät och en inblick i branschen som helhet.

Möjligheter till arbete efter avslutad utbildning är goda.

Utbildningen syftar till att ge eleven:

 • Förmåga att arbeta inom lantbrukssektorn med mjölkproduktion.
 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess med viss företagsekonomisk förståelse.
 • Förmåga att göra rimlighetsbedömningar med avseende på till exempel fodergivor.
 • Kunskaper om arbetsmiljöfrågor samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • Förmåga att bedöma arbetsresultat utifrån kvalitet, effektivitet och miljötänkande.

Upplägg

Utbildningen sker till största delen av tiden som lärarande på den lärlingsplats du blir tilldelad. Lärlingsplatser finns på lantbruk i Skellefteå kommun. Vissa gårdar ligger så till att körkort och bil är att föredra, t ex. Kåge, Drängsmark, Renbergsvattnet och Burträsk.

Om du blir antagen till utbildningen får du mer information om vilken lärlingsplacering som blir aktuell för dig.

Schemalagd undervisning är 1 dag per vecka på Naturbruksgymnasiet i Burträsk. Under en begränsad period av utbildningstiden, ca 10 dagar, är basmaskinsträning (traktorkörning) skolförlagd.

Mer information får du vid kursstarten.

Egna kostnader i utbildningen

Cirka 1.500kr. Kostnaden är för träning traktorkörning, kurslitteratur, material och skyddsskor.

Faktura för utbildningskostnader skickas hem till dig efter du börjat din utbildning.

Studietid

 • Studietiden är 22 veckor utan uppehåll.
 • Utbildningen pågår mellan 31 augusti 2020 - 29 januari 2021.
 • Utbildningen är på heltid och omfattar 600 poäng på gymnasienivå.
 • Utbildningen kan finansieras med studiemedel från CSN.

Behörighet

Du är behörig till vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du ett slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet är du behörig även om du är yngre än 20 år.

I din ansökan behöver du bifoga dina betyg för att delta i urvalet vid antagning.

Viktigt är också att du har:

 • Intresse av att jobba med djur
 • Möjlighet att själv ta dig till de olika orterna som är aktuella i den här utbildningen
 • Viss datorvana och en dator som du kan ta med dig till teorilektionerna
 • Förutsättningar att tillgodogöra dig studier på gymnasial nivå
Kursplan
KursKurskodPoäng
Djuren i naturbruketDJUDJR0100
DjurhållningDJUDJH0100
Lantbruksdjur 1LANLAN01100
Lantbruksdjur 2LANLAN02100
Djurens biologiBIGDJE0100
Fordon och redskapFOHFOR0100
 • Ansökan är stängd.
 • Där hittar du också datum för sista ansökan och vilket datum utbildningen startar.
 • Vid en ansökan behöver du styrka din behörighet för att delta i urvalet vid antagning.
 • Om du söker från annan kommun, behöver din hemkommun bevilja din ansökan.

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen startar då ansökningsperioden är avslutad. En antagningsprocess beräknas pågå upp till tre veckor. Antagningsbesked skickas via e-post. Det är viktigt att du uppger korrekt e-postadress i din ansökan.

Urval av de sökande sker utifrån:

 • Angivna behörighetskrav
 • Gällande lagstiftning

Har du frågor?

Om kurser och utbildningens upplägg, kontakta:
Utbildningsutvecklare Ellinor Berglund på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post vux@skelleftea.se.

Om antagningsprocessen, kontakta:
VUX, på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post vux@skelleftea.se.

Om dina möjligheter till studiemedel, kontakta:
CSN på telefonnummer 0771-27 60 00 eller e-post Länk till annan webbplats..

Vill du ha vägledning eller stöd med att ansöka om studiemedel, kontakta:
CV - Centrum för vägledning, på www.skelleftea.se/cv Länk till annan webbplats..
Där kan du till exempel boka tid för personlig vägledning, hitta öppettider och kontaktuppgifter.

Värme, ventilation, driftcentral, alla elektriska installationer liksom mer vardagliga saker som lås, fönster – allt måste ha fortlöpande tillsyn.

Som fastighetsskötare/bovärd har du ett fritt och rörligt arbete med mycket eget ansvar. Du är fastighetsägarens förlängda arm och är kontaktperson för alla boende.

Du samordnar den dagliga driften av reparations- och underhållsarbeten för t ex en bostadsrättsförening eller ett fastighetsbolag. Din sociala kompetens är också viktig eftersom du kommer att möta många människor i ditt dagliga arbete. Goda kundrelationer skapar en hög trivselfaktor och bidrar till att färre flyttar. Du kommer också att få kunskap om växter samt anläggning och skötsel av utomhusmiljö.

För att trivas som fastighetsskötare/bovärd är det bra om du har lätt för att skapa relationer och har bra samarbetsförmåga. Det krävs också att du kan ta egna initiativ och på egen hand strukturera ditt arbete.

En utbildning med cirka 12 platser.

Upplägg

Utbildningen består av teorilektioner, praktiska övningar, arbetsplatsförlagt lärande (APL) och hemstudier. Teorilektionerna är förlagda till yrkesgymnasiets lokaler på Plåtvägen 9A i Skellefteå.

Detaljerat schema erhålls vid kursstart.

När APL börjar kräver många arbetsplatser ett utdrag ur belastningsregistret. Du får information av din lärare om hur du skaffar det.

Egna kostnader i utbildningen

Eleven betalar själv för skyddskläder och kurslitteratur. Kostnaden uppgår till cirka 2500 kronor.

Du behöver också tillgång till en egen dator som du kan ta med dig till teorilektionerna.

Studietid

 • Studietiden är 34 veckor utan uppehåll.
 • Utbildningen pågår mellan 30 augusti 2021 - 22 april 2022.
 • Utbildningen är på heltid och omfattar 850 poäng på gymnasienivå.
 • Utbildningen kan finansieras med studiemedel från CSN.

Behörighet

Du är behörig till vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du ett slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet är du behörig även om du är yngre än 20 år.

Viktigt att du också har förutsättningar att tillgodogöra dig studier på gymnasial nivå.

I din ansökan behöver du bifoga dina betyg för att delta i urvalet vid antagning.

Kursplan
KursKurskodPoäng
OrienteringskursGYKORI50 p
SystemuppbyggnadSYSSYT0100 p
Praktisk elläraKGYORI1C100 p
FastighetsförvaltningFAFFAS0100 p
Fastighetsservice VVSFASFAE0100 p
Skötsel av utemiljöerSKÖSKÖ0100 p
Fastighetsservice – byggnaderFASFAE0100 p
Fastighetsservice – elarbetenFASFAH0100 p
Fastighetsautomation 1FAIFAS01100 p


 • Ansökan stängd
 • I din ansökan behöver du bifoga dina betyg/intyg för att delta i urvalet vid antagning.
 • Om du söker från annan kommun, behöver din hemkommun bevilja din ansökan.

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen startar då ansökningsperioden är avslutad. En antagningsprocess beräknas pågå upp till tre veckor. Antagningsbesked skickas via e-post. Det är viktigt att du uppger korrekt e-postadress i din ansökan.

Urval av de sökande sker utifrån:

 • Angivna behörighetskrav
 • Gällande lagstiftning

Har du frågor?

Om kurser och utbildningens upplägg, kontakta:
Astar, Fredrik Eklund på telefonnummer 070-603 33 15 eller e-post fredrik.eklund@astar.se.

Om antagningsprocessen, kontakta:
VUX Ellinor Berglund på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post vux@skelleftea.se

Om dina möjligheter till studiemedel, kontakta:
CSN på telefonnummer 0771-27 60 00 eller e-post.

Vill du ha vägledning eller stöd med att ansöka om studiemedel, kontakta:
CV - Centrum för vägledning, på www.skelleftea.se/cv Länk till annan webbplats..
Där kan du till exempel boka tid för personlig vägledning, hitta öppettider och kontaktuppgifter.

En distansutbildning med 5 laborationsveckor i Skellefteå och 1 laborationsvecka i Sundsvall. Utbildningen genomförs i samarbete med Teknikutbildarna.

Som industrielektriker/automationstekniker installerar och monterar du el- och automationsutrustning till exempel styr- och reglersystem. Andra vanliga arbetsuppgifter för en industrielektriker är service, underhåll och idrifttagning av el- och automatikutrustningar. Du kan vara anställd i ett industriföretag eller i ett installations-/serviceföretag och utföra uppdrag på industrier och offentliga byggnader/anläggningar.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera informationen löpande.

Upplägg

Kurserna läser du som distansstudier och du gör delproven över webben. Det är 6 laborationsveckor, spritt över studieperioden. 5 av dem gör du i Skellefteå och 1 laborationsvecka gör du på plats i Sundsvall. De innehåller lärarledda teoretiska och praktiska genomgångar samt slutprov.

I utbildningen ingår 8 veckors APL, arbetsplatsförlagt lärande, på företag. APL-plats ordnas i samråd mellan dig och läraren.

Mer information och schema får du vid kursstart.

Egna kostnader i utbildningen

Du betalar själv för kurslitterat i form av fakta- och övningsböcker samt för resa och logi vid labbtillfälle i Sundsvall.

Du behöver tillgång till en dator.

Studietid

Utbildningen är på heltid och omfattar 1500 poäng på gymnasienivå. Utbildningen startar 2021-10-25 och avslutas 2023-03-17.

Utbildningen kan finansieras med studiemedel från CSN.

Studieperioder som du anger när du söker studiemedel på CSN hemsida. Sök för period 1 först. Period 2 söker du för i slutet av period 1.

Period 1: 2021-10-25 till 2022-08-19, 900 poäng på gymnasienivå.

Period 2: 2022-08-22 till 2023-03-17, 600 poäng på gymnasienivå.

Kursplan

Aktuell kursplan hittar du under fliken Innehåll på Teknikutbildarnas webbplats Länk till annan webbplats.

Behörighet

Du är behörig till vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du ett slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet är du behörig även om du är yngre än 20 år.

Viktigt att du också har förutsättningar att tillgodogöra dig studier på gymnasial nivå.

I din ansökan behöver du bifoga dina betyg för att delta i urvalet vid antagning.

Branschkrav

Det finns inget branschkrav gällande lärlingstid inom industri då man kan arbeta inom olika branscher. Genom Elbranschens centrala yrkesnämnd (ECY) kan du erhålla certifikat som installatioselektriker efter fullgjord utbildning och lärlingstid. Vår utbildning till Industrielektriker är godkänd av ECY för certifikat. Lärlingstiden behöver göras hos ett företag som är anslutet till Installationsavtalet och görs efter avslutad utbildning, totalt 1600 timmar, cirka 40 veckor.

För att få ECY-certifikat så kräver branschen godkänt betyg i matematik 1, svenska 1/svenska som andraspråk 1 och engelska 5, vilket även är många arbetsgivares krav.

 • Ansökan stängd.
 • Om du söker från annan kommun, behöver din hemkommun bevilja din ansökan.
 • I samband med ansökan bifogar du kopior på betyg/intyg som visar att du uppfyller utbildningens behörighetskrav.
 • Ansökan som inte är komplett behandlas ej.

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen startar då ansökningsperioden är avslutad. En antagningsprocess beräknas pågå upp till tre veckor. Antagningsbesked skickas via e-post. Det är viktigt att du uppger korrekt e-postadress i din ansökan.

Urval av de sökande sker utifrån:

 • Angivna behörighetskrav
 • Gällande lagstiftning

Har du frågor?

Om kurser och utbildningens upplägg, kontakta:
Teknikutbildarna Anna-Lena Lindholm på telefonnummer 010-122 18 26 eller Christina Olofsson på telefonnummer 010-122 18 04. E post elskola@teknikutbildarna.se.

Om antagningsprocessen, kontakta:
VUX Ellinor Berglund på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post ellinor.berglund@skelleftea.se.

Om dina möjligheter till studiemedel, kontakta:
CSN på telefonnummer 0771-27 60 00 eller e-post Länk till annan webbplats..

Vill du ha vägledning eller stöd med att ansöka om studiemedel, kontakta:
CV - Centrum för vägledning, på www.skelleftea.se/cv Länk till annan webbplats..
Där kan du till exempel boka tid för personlig vägledning, hitta öppettider och kontaktuppgifter.

En distansutbildning med 5 laborationsveckor i Skellefteå. Utbildningen genomförs i samarbete med Teknikutbildarna.

Som installationselektriker drar du in ledningar och installerar elektrisk utrustning i bostäder, kontor, affärer och industrier. En installationselektriker har ett spännande arbete. På nybyggen lägger du ut rör som gjuts in i betongkonstruktionen, monterar in elcentraler där elströmmen ska tas emot och sätter upp kabelstegar och drar kablar. Senare under byggtiden drar du ledningar i rören, sätter upp strömbrytare och vägguttag och monterar upp belysning. En installationselektriker drar också fram ström till fläktar, värmeanläggningar och belysning och ansluter kylskåp och spisar.

Om du arbetar med ombyggnad ingår också att ta bort gamla ledningar. Till din hjälp i arbetet har du ritningar och scheman.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera informationen löpande.

Upplägg

Kurserna läser du som distansstudier och du gör delproven över webben. Det är 5 laborationsveckor, spritt över studieperioden. De veckorna gör du i Skellefteå. De innehåller lärarledda teoretiska och praktiska genomgångar samt slutprov.

I utbildningen ingår 8 veckors APL, arbetsplatsförlagt lärande, på företag. APL-plats ordnas i samråd mellan dig och läraren.

Mer information och schema får du vid kursstart.

Egna kostnader i utbildningen

Du betalar själv för kurslitterat i form av fakta- och övningsböcker.

Du behöver tillgång till en dator.

Studietid

 • Utbildningen är på heltid och omfattar 1500 poäng på gymnasienivå. Utbildningen kan finansieras med studiemedel från CSN.
 • Studieperioder som du anger när du söker studiemedel på CSN hemsida. Sök för period 1 först. Period 2 söker du för i slutet av period 1.
 • Period 1: 2021-10-25 till 2022-08-19, 900 poäng på gymnasienivå.
 • Period 2: 2022-08-22 till 2023-03-17, 600 poäng på gymnasienivå.

Utbildningen startar 2021-10-25 och avslutas 2023-03-17.

Kursplan

Aktuell kursplan hittar du under fliken Innehåll på Teknikutbildarnas hemsida. Länk till annan webbplats.

Behörighet

Du är behörig till vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du ett slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet är du behörig även om du är yngre än 20 år.

Viktigt att du också har förutsättningar att tillgodogöra dig studier på gymnasial nivå.

I din ansökan behöver du bifoga dina betyg för att delta i urvalet vid antagning.

Branschkrav och yrkescertifikat

Genom Elbranschens centrala yrkesnämnd (ECY) kan du erhålla certifikat som installationselektriker efter fullgjord utbildning och lärlingstid.

För att få ECY-certifikat så kräver branschen godkänt betyg i matematik 1, svenska 1/svenska som andraspråk 1 och engelska 5.

Lärlingstiden behöver göras hos ett företag som är anslutet till Installationsavtalet och görs efter avslutad utbildning, totalt 1600 timmar, cirka 40 veckor, vilket även är många arbetsgivares krav.

 • Ansökan stängd.
 • Om du söker från annan kommun, behöver din hemkommun bevilja din ansökan.
 • I samband med ansökan bifogar du kopior på betyg/intyg som visar att du uppfyller utbildningens behörighetskrav.
 • Ansökan som inte är komplett behandlas ej

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen startar då ansökningsperioden är avslutad. En antagningsprocess beräknas pågå upp till tre veckor. Antagningsbesked skickas via e-post. Det är viktigt att du uppger korrekt e-postadress i din ansökan.

Urval av de sökande sker utifrån:

 • Angivna behörighetskrav
 • Gällande lagstiftning

Har du frågor?

Om kurser och utbildningens upplägg, kontakta:
Teknikutbildarna Anna-Lena Lindholm på telefonnummer 010-122 18 26 eller Christina Olofsson på telefonnummer 010-122 18 04. E post elskola@teknikutbildarna.se.

Om antagningsprocessen, kontakta:
VUX Ellinor Berglund på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post ellinor.berglund@skelleftea.se.

Om dina möjligheter till studiemedel, kontakta:
CSN på telefonnummer 0771-27 60 00 eller e-post Länk till annan webbplats..

Vill du ha vägledning eller stöd med att ansöka om studiemedel, kontakta:
CV - Centrum för vägledning, på www.skelleftea.se/cv Länk till annan webbplats..
Där kan du till exempel boka tid för personlig vägledning, hitta öppettider och kontaktuppgifter.

Som lager- och terminalarbetare jobbar du med lager och logistik på företag eller i större godsterminaler. Arbetet handlar huvudsakligen om lastning och lossning av material och produkter med olika sorters truckar som hjälpmedel. Om något fattas eller är fel noterar man det eller kontaktar leverantören. Varorna märks med dataetiketter för att hamna på rätt ställe och till rätt kund.

I terminalerna lossas godset snabbt för att effektivt distribueras vidare. Även på lagret ska produkterna så snabbt som möjligt komma vidare till kunderna.

Trots hjälpmedel som rullband, lyftanordningar och automatiska kranar kan tunga lyft förekomma både i terminaler och på lager.

Som terminalarbetare och lagerarbetare måste man vara serviceinriktad och ha gott ordningssinne. Arbetet är självständigt och fritt under ansvar. Arbetstiderna är schemalagda och förläggs även till kvällar och nätter.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera informationen löpande.

Upplägg

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att jobba som lager- och terminalarbetare.

Du kommer att få lära dig om hantering av varor och gods, lagerprocesser och maskinell godshantering. Vid godkänd utbildning erhåller du truckkort. APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår som en del av utbildningen.

Utbildningen sker i samarbete med Movant. Huvuddelen av utbildningen sker i Skellefteå med vissa moment i Umeå. Självstudier ingår som en del av utbildningen. Vill du veta mer om upplägget, kontakta Movant via kontaktuppgifterna nedan.

Egna kostnader i utbildningen

Eleven betalar själv för skyddskläder och kurslitteratur. Kostnaden uppgår till cirka 2500 kronor.

Du behöver också tillgång till en egen dator som du kan ta med dig till teorilektionerna.

Studietid

 • Studietiden är cirka 24 veckor utan uppehåll, plus eventuellt gymnasiearbete.
 • Utbildningen är på heltid och omfattar 800 poäng yrkeskurser på gymnasienivå och gymnasiearbete 100 poäng. Utbildningen kan finansieras med studiemedel från CSN.
 • Utbildningen pågår mellan 27 september 2021 - 11 mars 2022.

Behörighet

Du är behörig till vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du ett slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet är du behörig även om du är yngre än 20 år.

Viktigt att du också har förutsättningar att tillgodogöra dig studier på gymnasial nivå.

I din ansökan behöver du bifoga dina betyg och eventuella arbetsgivarintyg för att delta i urvalet vid antagning.

Kursplan
KursKurskodPoäng
LagerprocesserLAGLAP0200 p
Hantering av varor och godsGODHAT0200 p
LastbärareGODLAS0200 p
Maskinell godshanteringGODMAL0200 p
Gymnasiearbete*GYARFT100 p

*För gymnasieexamen krävs genomfört Gymnasiearbete om 100 p. Kursen kan väljas till efter samråd med elev och vuxenutbildning.

 • Ansökan stängd.
 • Vid en ansökan behöver du styrka din behörighet för att delta i urvalet vid antagning.
 • Om du söker från annan kommun, behöver din hemkommun bevilja din ansökan.
 • I samband med ansökan bifogar du kopior på betyg/intyg som visar att du uppfyller utbildningens behörighetskrav.
 • Ansökan som inte är komplett behandlas ej.

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen startar då ansökningsperioden är avslutad. En antagningsprocess beräknas pågå upp till tre veckor. Antagningsbesked skickas via e-post. Det är viktigt att du uppger korrekt e-postadress i din ansökan.

Urval av de sökande sker utifrån:

 • Angivna behörighetskrav
 • Gällande lagstiftning

Har du frågor?

Om kurser och utbildningens upplägg, kontakta:
Movant, Sandra Gould på telefonnummer 072-511 81 03 eller e post sandra.gould@movant.se.

Om antagningsprocessen, kontakta:
VUX, på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post vux@skelleftea.se.

Om dina möjligheter till studiemedel, kontakta:
CSN på telefonnummer 0771-27 60 00 eller e-post.

Vill du ha vägledning eller stöd med att ansöka om studiemedel, kontakta:
CV - Centrum för vägledning, på www.skelleftea.se/cv Länk till annan webbplats..
Där kan du till exempel boka tid för personlig vägledning, hitta öppettider och kontaktuppgifter.

En lärlingsutbildning med 3-4 lärlingsplatser i samarbete med Astar.

Möjligheter till arbete efter avslutad utbildning är goda.

Som betongarbetare är du specialist på arbeten med betong, som är ett användbart mångsidigt och mycket starkt byggmaterial. Betongarbetaren arbetar mycket med armering av byggkonstruktioner. Betong är ett vanligt material i byggnader och andra konstruktioner. Arbetsuppgifterna kan innehålla moment som att bygga broar, gjuta grunder, väggar och resa stora fundament.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera informationen i produktbladet löpande.

Ansök till yrkesutbildning (Länk till annan webbplats)

Upplägg

Utbildningen sker till största delen av tiden, minst 4 dagar i veckan som lärarande på det företag där du har din lärlingsplats.
Det innebär att du blir en i arbetslaget på lärlingsplatsen och följer de arbetstider som företaget har.

Mer information får du vid kursstarten.

Vad innebär det att vara lärling

 • Det innebär att du är en i arbetslaget på din lärlingsplats och tar aktiv del i det jobb som utförs.
 • Att vara på en lärlingsplats och vara en del i arbetslaget kräver att du är intresserad av att lära, att du har egen drivkraft, handlingskraft och engagemang.
 • Att du trivs med att möta och ta kontakt med nya människor.
 • Du har på företaget en handledare som ger dej stöd i ditt lärande.
 • Du har också en ansvarig lärare kopplad till utbildningen som kommer på besök och som du får studiestöd av.

Egna kostnader i utbildningen

Ca 1.500 kr för kurslitteratur. Kostnader tillkommer även för arbetskläder på ca 1.900kr.

Studietid

 • Studietiden är 44 veckor utan uppehåll.
 • Startdatum är 8 november 2021 och slutdatum 30 sept 2022.
 • Utbildningen är på heltid och omfattar 1100 poäng på gymnasienivå.
 • Utbildningen kan finansieras med studiemedel från CSN.
Kursplan
KursKurskodPoäng
Husbyggnad 1HUSHUS01100 p

Husbyggnad 2

HUSHUS02

200 p

Husbyggnad 3

HUSHUS03

200 p

HusbyggnadsprocessenHUSHUB0200 p
Betong 1BETBET01100 p
Betong 2BETBET02100 p
Betong 3BETBET03100 p

Betong 4

BETBET04

100 p

Behörighet

Du är behörig till vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du ett slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet är du behörig även om du är yngre än 20 år.

Viktigt att du också har förutsättningar att tillgodogöra dig studier på gymnasial nivå.

Ansök till yrkesutbildning (Länk till annan webbplats)

Ansökan stängd. Sista ansökningsdagen 2021-09-10

 • I samband med ansökan bifogar du kopior på betyg/intyg som visar att du uppfyller utbildningens behörighetskrav.
 • Ansökan som inte är komplett behandlas ej.

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen startar då ansökningsperioden är avslutad. En antagningsprocess beräknas pågå upp till tre veckor. Antagningsbesked skickas via e-post. Det är viktigt att du uppger korrekt e-postadress i din ansökan.

Urval av de sökande sker utifrån:

 • Angivna behörighetskrav
 • Gällande lagstiftning

Har du frågor?

Om kurser och utbildningens upplägg, kontakta:
Fredrik Eklund på Astar mobilnummer 070-603 33 15 eller VUX Ellinor Berglund på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post ellinor.berglund@skelleftea.se.

Om antagningsprocessen, kontakta:
VUX Ellinor Berglund på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post ellinor.berglund@skelleftea.se.

Om dina möjligheter till studiemedel, kontakta:
CSN på telefonnummer 0771-27 60 00 eller e-post.

Vill du ha vägledning eller stöd med att ansöka om studiemedel, kontakta:
CV - Centrum för vägledning, på www.skelleftea.se/cv Länk till annan webbplats..
Där kan du till exempel boka tid för personlig vägledning, hitta öppettider och kontaktuppgifter.

En lärlingsutbildning med 5-6 lärlingsplatser i samarbete med Astar.

Utbildning ger dig en grundläggande yrkesutbildning. Du får en ökad arbetslivserfarenhet, ett utökat kontaktnät och en inblick i branschen som helhet.

Det här är en spännande och bred utbildning inom ekonomi, redovisning och administration för dig som vill arbeta som exempelvis ekonomiassistent, redovisningsassistent eller löneadministratör. Utbildningen ger dig alla kunskaper som krävs för att du ska kunna arbeta med ekonomiska frågor på ett företag. Du lär dig löpande bokföring, avstämningar, bokslut och ekonomistyrning. Utbildningen ger dig även kunskaper i det marknadsledande bokförings- och faktureringsprogrammet Visma.

Efter utbildningen kommer du kunna ta hand om företagets bokföring, utbetalningar och löner. I yrkesrollen ger du service till såväl kunder som anställda. Utbildningen passar dig som är noggrann, driven och serviceinriktad.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera informationen i produktbladet löpande.

Upplägg

Utbildningen sker till största delen av tiden, minst 4 dagar i veckan som lärarande på det företag där du har din lärlingsplats.
Det innebär att du blir en i arbetslaget på lärlingsplatsen och följer de arbetstider som företaget har.

Mer information får du vid kursstarten.

Vad innebär det att vara lärling

 • Det innebär att du är en i arbetslaget på din lärlingsplats och tar aktiv del i det jobb som utförs.
 • Att vara på en lärlingsplats och vara en del i arbetslaget kräver att du är intresserad av att lära, att du har egen drivkraft, handlingskraft och engagemang.
 • Att du trivs med att möta och ta kontakt med nya människor.
 • Du har på företaget en handledare som ger dej stöd i ditt lärande.
 • Du har också en ansvarig lärare kopplad till utbildningen.

Egna kostnader i utbildningen

Ca 500 kr för kurslitteratur.

Studietid

 • Studietiden är 30 veckor utan uppehåll.
 • Startdatum är 11 oktober 2021 och slutdatum 6 maj 2022.
 • Utbildningen är på heltid och omfattar 750 poäng på gymnasienivå.
 • Utbildningen kan finansieras med studiemedel från CSN.
Kursplan
KursKurskodPoäng
Personaladministration 1ADMPER01100 p
AffärskommunikationAFFAFÄ00S100 p
Företagsekonomi 1FÖRFÖR01100 p
Företagsekonomi 2FÖRFÖR02100 p
Redovisning 2FÖRRED02100 p

Information och kommunikation 1

INFINF01

100 p

Programhantering

INFPRG0

100 p

Affärsjuridik

JURAFF0

100 p

Orienteringskurs, introduktion

KGYORI11C

50 p

Behörighet

Du är behörig till vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du ett slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet är du behörig även om du är yngre än 20 år.

Viktigt att du också har förutsättningar att tillgodogöra dig studier på gymnasial nivå.

 • Ansökan stängd.
 • I samband med ansökan bifogar du kopior på betyg/intyg som visar att du uppfyller utbildningens behörighetskrav.
 • Ansökan som inte är komplett behandlas ej.

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen startar då ansökningsperioden är avslutad. En antagningsprocess beräknas pågå upp till tre veckor. Antagningsbesked skickas via e-post. Det är viktigt att du uppger korrekt e-postadress i din ansökan.

Urval av de sökande sker utifrån:

 • Angivna behörighetskrav
 • Gällande lagstiftning

Har du frågor?

Om kurser och utbildningens upplägg, kontakta:
Fredrik Eklund på Astar 070-603 33 15 eller VUX Ellinor Berglund på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post ellinor.berglund@skelleftea.se.

Om antagningsprocessen, kontakta:
VUX Ellinor Berglund på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post ellinor.berglund@skelleftea.se.

Om dina möjligheter till studiemedel, kontakta:
CSN på telefonnummer 0771-27 60 00 eller e-post.

Vill du ha vägledning eller stöd med att ansöka om studiemedel, kontakta:
CV - Centrum för vägledning, på www.skelleftea.se/cv Länk till annan webbplats..
Där kan du till exempel boka tid för personlig vägledning, hitta öppettider och kontaktuppgifter.

En lärlingsutbildning med två lärlingsplatser. Möjligheter till arbete efter avslutad utbildning är goda.

Utbildning ger dig en grundläggande yrkesutbildning. Du får en ökad arbetslivserfarenhet, ett utökat kontaktnät och en inblick i branschen som helhet.

Service, underhåll och installationer av elmotorer till basindustrin i norra Norrland är en omfattande verksamhet med mycket goda framtidsutsikter. Traditionen att omlinda motorer/renovera elmotorer samt det moderna synsättet gällande hållbarhet, gör att branschen bedöms ha en ljus framtid.

Kunskapen om elmotorer ger möjligheter både inom service, underhåll men också inom industrin. Arbetet som Elektromekaniker är mycket omväxlande och inom ramen för utbildningen erhåller man kännedom om de flesta elmotorer som finns på marknaden.

Arbetsuppgifter för en Elektromekanikermekaniker är bland annat:

 • Service av elmotorer och tillhörande utrustning
 • Renovering av elmotorer/byte av statorlindningar
 • Provkörning/testning av reparerad utrustning
 • Kunskap/reparation om tillbehör till elmotorer
 • Felsökning/uppmätning av elektromekanisk utrustning

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera informationen i produktbladet löpande.

Ansök till yrkesutbildning (Länk till annan webbplats)

Upplägg

Utbildningen sker till största delen av tiden, minst 4 dagar i veckan som lärarande på det företag där du har din lärlingsplats.
Det innebär att du blir en i arbetslaget på lärlingsplatsen och följer de arbetstider som företaget har. Företag som är lärlingsföretag till den här utbildningen har dagtid måndag – fredag. Företagen ligger inom Skellefteå tätort.

Mer information får du vid kursstarten.

Vad innebär det att vara lärling

 • Det innebär att du är en i arbetslaget på din lärlingsplats och tar aktiv del i det jobb som utförs.
 • Att vara på en lärlingsplats och vara en del i arbetslaget kräver att du är intresserad av att lära, att du har egen drivkraft, handlingskraft och engagemang.
 • Att du trivs med att möta och ta kontakt med nya människor.
 • Du har på företaget en handledare som ger dej stöd i ditt lärande.
 • Du har också en ansvarig lärare kopplad till utbildningen som kommer på besök och som du får studiestöd av.

Egna kostnader i utbildningen

Som elev bekostar du själv din kurslitteratur. Faktura för utbildningskostnader skickas hem till dej efter du börjat din utbildning.

Du behöver också själv se till att du har skyddsskor med ståltåhätta.

Overall och handskar får du låna på din lärlingsplats.

Studietid

 • Studietiden är 20 veckor utan uppehåll.
 • Startdatum är 11 oktober 2021 och slutdatum 25 februari 2022.
 • Utbildningen är på heltid och omfattar 500 poäng på gymnasienivå.
 • Utbildningen kan finansieras med studiemedel från CSN.
Kursplan
KursKurskodPoäng
Elmätteknik 1ELÄELM01100 p
El och VerkstadsteknikVERVER0100 p
ElmotordrivsystemELIELD0100 p
ElmotorstyrningINSELS0100 p
Underhåll -ElteknikDRIUNE0100 p

Behörighet

Du är behörig till vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du ett slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet är du behörig även om du är yngre än 20 år.

Viktigt att du också har förutsättningar att tillgodogöra dig studier på gymnasial nivå.

Det är meriterande är om du har vana av industriarbete.

Det är bra är om du har körkort, dock inte något krav.

Ansök till yrkesutbildning (Länk till annan webbplats)

Ansökan stängd. Sista ansökningsdag 2021-08-31

 • I samband med ansökan bifogar du kopior på betyg/intyg som visar att du uppfyller utbildningens behörighetskrav.
 • Ansökan som inte är komplett behandlas ej.

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen startar då ansökningsperioden är avslutad. En antagningsprocess beräknas pågå upp till tre veckor. Antagningsbesked skickas via e-post. Det är viktigt att du uppger korrekt e-postadress i din ansökan.

Urval av de sökande sker utifrån:

 • Angivna behörighetskrav
 • Gällande lagstiftning

Har du frågor?

Om kurser och utbildningens upplägg, kontakta:
VUX Ellinor Berglund på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post ellinor.berglund@skelleftea.se.

Om antagningsprocessen, kontakta:
VUX Ellinor Berglund på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post ellinor.berglund@skelleftea.se.

Om dina möjligheter till studiemedel, kontakta:
CSN på telefonnummer 0771-27 60 00 eller e-post.

Vill du ha vägledning eller stöd med att ansöka om studiemedel, kontakta:
CV - Centrum för vägledning, på www.skelleftea.se/cv Länk till annan webbplats..
Där kan du till exempel boka tid för personlig vägledning, hitta öppettider och kontaktuppgifter.

En utbildning i samarbete med Naturbruksgymnasiet i Burträsk, Norra Skog, Holmen Skog, Sveaskog och SCA Skog.

Skogsmaskinförarutbildningen riktar sig till dig som vill jobba inom skogsindustrin och syftar till att ge dig grundläggande kunskaper i körning och service med skördare och skotare.

En stor del av utbildningen sker i fält med praktisk körning både i slutavverkning och gallring. I utbildningen ingår också ett antal moduler i Skötselskolan, skogsnäringens gemensamma portal för internutbildning.

I utbildningen ges också möjlighet att ta grönt kort i natur- och kulturmiljövård samt ADR certifikat. Efter avslutad utbildning har den studerande kompetens att arbeta som maskinförare för antingen skördare eller skotare.

Möjlighet till anställning efter avslutad utbildning är god.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera informationen löpande.

Ansök till yrkesutbildning (Länk till annan webbplats)

Upplägg

Utbildningen består av teoriundervisning, praktiska övningar och APL, arbetsplatsförlagt lärande. Den del av utbildningen som sker på Naturbruksgymnasiet i Burträsk pågår från utbildningsstart fram till jul. Maskinkörning ingår 4-5 veckor under dessa veckor i Burträsk. I januari börjar APL, som du gör på rimligt avstånd från din hemort.

Undervisningen är dagtid och kvällstid (vid maskinkörning).

B-körkort och tillgång till bil och är en förutsättning för att kunna ta sig till APL-plasterna.

Mer information om APL-platser och schema får du vid kursstart.

Egna kostnader i utbildningen

Du betalar själv för eventuella skyddskläder och kurslitteratur.

Du behöver också tillgång till en egen dator.

Studietid

 • Utbildningen är 22 veckor på heltid utan uppehåll. Den omfattar 700 poäng på gymnasienivå.
 • Utbildningen pågår mellan 2021-10-25 och 2022-03-25.
 • Utbildningen kan finansieras med studiemedel från CSN.
Kursplan
KursPoäng
Skogsskötsel 1100 p
Terrängtransporter100 p
Virkeslära100 p
Virkestransport skotare100 p
Skogsmaskiner specialisering200 p
Avverkningsmaskiner100 p

Behörighet

Du är behörig till vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du ett slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet är du behörig även om du är yngre än 20 år.

Viktigt att du också har förutsättningar att tillgodogöra dig studier på gymnasial nivå.

Du behöver även ha B-körkort för att kunna framföra skogsmaskinen på allmän väg.

I din ansökan behöver du bifoga dina betyg och en kopia på B-körkortet för att delta i urvalet vid antagning.

Branschkrav

B-körkort är ett krav som branschen ställer för att få anställning efter avslutad utbildning.

Ansök till yrkesutbildning (Länk till annan webbplats)
 • Ansökan stängd. Sista ansökningsdag 2021-09-11.
 • Om du söker från annan kommun, behöver din hemkommun bevilja din ansökan.
 • I samband med ansökan bifogar du kopior på betyg/intyg som visar att du uppfyller utbildningens behörighetskrav.
 • I din ansökan beskriver du även de eventuella erfarenheter du har av arbete i skogsbranschen.
 • Ansökan som inte är komplett behandlas ej.

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen startar då ansökningsperioden är avslutad. En antagningsprocess beräknas pågå upp till tre veckor. Antagningsbesked skickas via e-post. Det är viktigt att du uppger korrekt e-postadress i din ansökan.

Urval av de sökande sker utifrån:

 • Angivna behörighetskrav
 • Gällande lagstiftning

Har du frågor

Om branschen och framtidens arbetsmarknad, kontakta:
Linus Landström, Norra Skog på mobil 070-301 21 95 eller e-post linus.landstrom@norra.se.

Pär Frohm, Sveaskog på mobil 0730 566 134 eller e-post par.frohm@sveaskog.se.

Om kurser och utbildningens upplägg, kontakta:
VUX Ellinor Berglund på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post ellinor.berglund@skelleftea.se.

Naturbruksgymnasiet Jörgen Malm på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post jorgen.malm@skelleftea.se.

Om antagningsprocessen, kontakta:
VUX Ellinor Berglund på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post ellinor.berglund@skelleftea.se.

Om dina möjligheter till studiemedel, kontakta:
CSN på telefonnummer 0771-27 60 00 eller e-post.

Vill du ha vägledning eller stöd med att ansöka om studiemedel, kontakta:
CV - Centrum för vägledning, på www.skelleftea.se/cv Länk till annan webbplats..
Där kan du till exempel boka tid för personlig vägledning, hitta öppettider och kontaktuppgifter.

Utbildningen vänder sig till dig som lägst har uppnått SFI nivå C.

Utbildningen innehåller kurser utformat för arbete med butiksförsäljning och kundkontakter.

Under utbildningen får du lära dig om varuhantering, produktkunskap och professionellt bemötande.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera informationen löpande.

Utbildningen startar under förutsättning att erforderliga beslut tas.

Ansök till yrkesutbildning (Länk till annan webbplats)

Upplägg

Utbildningen sker på Campus. I utbildningen ingår klassrumsundervisning, studiebesök, praktik och självstudier.

För att uppnå en fullständig yrkes- eller gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Egna kostnader i utbildningen

Du betalar själv för de kostnader som kan uppstå under din utbildning som exempelvis studielitteratur och resor till praktikplatsen.

Studietid

Heltid heldagar 850 poäng. Utbildningens längd cirka 10 månader.

Utbildningen pågår mellan 16 augusti 2021 och 3 juni 2022.

Utbildningen kan finansieras med studiemedel från CSN.

Kursplan
KursKurskodPoäng
Digital kompetensKGYORI11G50 p
Arbetsliv och arbetsmarknadKGYORI11H50 p
ServicekunskapFÖSSEV0100 p
Branschkunskap inom handel och administrationHANBRSO100 p
Personlig försäljning 1FÖSPER01100 p
Personlig försäljning 2FÖSPER02100 p
Praktisk marknadsföring 1HANPRA01100 p
YrkessvenskaKGYORI11F250 p

Behörighet

Utbildningen vänder sig till dig som lägst har uppnått SFI nivå C.

Ansök till yrkesutbildning (Länk till annan webbplats)
 • Sista ansökningsdatum är förlängd till 11 augusti 2021.
 • Om du söker från annan kommun behöver din hemkommun bevilja din ansökan.
 • Du behöver också bifoga dina betyg.
 • Ansökan som inte är komplett behandlas ej.

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen startar då ansökningsperioden är avslutad. En antagningsprocess beräknas pågå upp till tre veckor. Antagningsbesked skickas via e-post. Det är viktigt att du uppger korrekt e-postadress i din ansökan.

Urval av de sökande sker utifrån:

 • Angivna behörighetskrav
 • Gällande lagstiftning

Har du frågor?

Om kurser och utbildningens upplägg, kontakta:
VUX Skellefteå på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post vux@skelleftea.se.

Om dina möjligheter till studiemedel, kontakta:
CSN på telefonnummer 0771-27 60 00 eller e-post Länk till annan webbplats..

Vill du ha vägledning eller stöd med att ansöka om studiemedel, kontakta:
CV - Centrum för vägledning, på www.skelleftea.se/cv Länk till annan webbplats..
Där kan du till exempel boka tid för personlig vägledning, hitta öppettider och kontaktuppgifter.

Utbildningen vänder sig till dig som lägst har uppnått SFI nivå C.

Utbildningen innehåller kurser utformat för att förbereda dig för vidare studier mot industrin eller enklare arbeten inom området. Under utbildningen får du lära dig om arbete inom olika industrier, hur industrin fungerar samt om professionellt bemötande. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera informationen löpande.

Utbildningen startar under förutsättning att erforderliga beslut tas.

Ansök till yrkesutbildning (Länk till annan webbplats)

Upplägg

Utbildningen sker på Campus. I utbildningen ingår klassrumsundervisning, studiebesök, praktik och självstudier.

För att uppnå en fullständig yrkes- eller gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Egna kostnader i utbildningen

Du betalar själv för de kostnader som kan uppstå under din utbildning som exempelvis studielitteratur och resor till praktikplatsen.

Studietid

 • Heltid heldagar 950 poäng. Utbildningen är cirka 10 månader lång.
 • Utbildningen kan finansieras med studiemedel från CSN.
 • Utbildningen pågår mellan 16 augusti 2021 och 9 juli 2022.
Kursplan

Kurs

Kurskod

Poäng

Yrkesmatematik

KGYORI11C

100

Yrkesengelska

KGYORI11C

100

Service och bemötande

SEVSEV01

100

Människan i industrin

MÄIMÄN01

100

Avhjälpande underhåll

DRIAVH01

100

Industritekniska processer

INUINU01

100

Produktionskunskap

PRDPRO01

100

Yrkessvenska

KGYORI11F

250

Behörighet

Utbildningen vänder sig till dig som lägst har uppnått SFI nivå C.

Ansök till yrkesutbildning (Länk till annan webbplats)
 • Ansökan öppen. Sista ansökningsdatum är förlängd till 11 augusti 2021.
 • Om du söker från annan kommun behöver din hemkommun bevilja din ansökan. Du behöver också bifoga dina betyg.
 • Ansökan som inte är komplett behandlas ej.

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen startar då ansökningsperioden är avslutad. En antagningsprocess beräknas pågå upp till tre veckor. Antagningsbesked skickas via e-post. Det är viktigt att du uppger korrekt e-postadress i din ansökan.

Urval av de sökande sker utifrån:

 • Angivna behörighetskrav
 • Gällande lagstiftning

Har du frågor?

Om kurser och utbildningens upplägg, kontakta:
VUX Skellefteå på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post vux@skelleftea.se.

Om dina möjligheter till studiemedel, kontakta:
CSN på telefonnummer 0771-27 60 00 eller e-post Länk till annan webbplats..

Vill du ha vägledning eller stöd med att ansöka om studiemedel, kontakta:
CV - Centrum för vägledning, på www.skelleftea.se/cv Länk till annan webbplats..
Där kan du till exempel boka tid för personlig vägledning, hitta öppettider och kontaktuppgifter.

Utbildningen vänder sig till dig som lägst har uppnått SFI nivå C.

Utbildningen innehåller kurser från Barn- och fritidsprogrammet och ger dig möjlighet att i framtiden arbeta exempelvis i förskola.

Du får träna din förmåga att planera, genomföra och utvärdera din arbetsprocess samt får kunskaper om olika pedagogiska verksamheter.

I utbildningen får du även lära dig om grundläggande demokratiska värden och internationella överenskommelser och riktlinjer som styr olika verksamheter.

Upplägg

Utbildningen sker på Campus. I utbildningen ingår klassrumsundervisning, studiebesök, praktik och självstudier.

För att uppnå en fullständig yrkes- eller gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Egna kostnader i utbildningen

Du betalar själv för de kostnader som kan uppstå under din utbildning som exempelvis studielitteratur och resor till praktikplatsen.

Studietid

Heltid heldagar 1450 poäng. Utbildningens längd cirka 1,5 år.

Utbildningen pågår mellan 16 augusti 2021 och 25 november 2022.

Utbildningen kan finansieras med studiemedel från CSN.

Kursplan
KursKurskodPoäng
Digital kompetensKGYORI11G100 p
Arbetsliv och arbetsmarknadKGYORI11H100 p
KommunikationPEDKOU0100 p
Lärande och utvecklingPEDLÄR0100 p
HälsopedagogikHALHAL0100 p
Människors miljöerPEDMÄI0100 p
Pedagogiskt ledarskapPEDPEG100 p
Skapande verksamhetPEGSKP100 p
Etnicitet och kulturmötenSOIETN100 p
Pedagogiska teorier och praktikerPEDPED0100 p
Specialpedagogik 1SPCSPE0100 p
YrkessvenskaKGYORI21F350 p

Behörighet

Utbildningen vänder sig till dig som lägst har uppnått SFI nivå C.

 • Ansökan stängd
 • Om du söker från annan kommun behöver din hemkommun bevilja din ansökan.
 • Du behöver också bifoga dina betyg.
 • Ansökan som inte är komplett behandlas ej.

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen startar då ansökningsperioden är avslutad. En antagningsprocess beräknas pågå upp till tre veckor. Antagningsbesked skickas via e-post. Det är viktigt att du uppger korrekt e-postadress i din ansökan.

Urval av de sökande sker utifrån:

 • Angivna behörighetskrav
 • Gällande lagstiftning

Har du frågor?

Om kurser och utbildningens upplägg, kontakta:
VUX Skellefteå på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post vux@skelleftea.se.

Om dina möjligheter till studiemedel, kontakta:
CSN på telefonnummer 0771-27 60 00 eller e-post.

Vill du ha vägledning eller stöd med att ansöka om studiemedel, kontakta:
CV - Centrum för vägledning, på www.skelleftea.se/cv Länk till annan webbplats..
Där kan du till exempel boka tid för personlig vägledning, hitta öppettider och kontaktuppgifter.

Utbildningen vänder sig till dig som lägst har uppnått SFI nivå C.

Kurserna i utbildningen ger kunskaper och färdigheter för arbete i städbranschen.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera informationen i produktbladet löpande.

Utbildningen startar under förutsättning att erforderliga beslut tas.

Upplägg

Utbildningen sker på Campus i Skellefteå. I utbildningen ingår klassrumsundervisning, studiebesök, arbetsförlagt lärande (APL) och självstudier.

För att uppnå en fullständig yrkes- eller gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Egna kostnader i utbildningen

Du betalar själv för litteratur och kostnader som kan uppstå i samband med APL, exempelvis resor till arbetsplatsen.

Studietid

 • Heltid heldagar 960 poäng. Utbildningens längd cirka ett år.
 • Utbildningen kan finansieras med studiemedel från CSN.

Kursplan

Kursplan
KursKurskodPoäng
Information och kommunikation 1INFINF01100 p
Arbetsliv och arbetsmarknadKGYORI11H100 p
ErgonomiHALERG0100 p
HygienHYGHYG0100 p
Service och bemötandeSEVSEV01100 p
StädserviceREGSTA01100 p
Orienteringskurs SRYKGYORI11C100 p
YrkessvenskaKGYORI21F260 p

Behörighet

Utbildningen vänder sig till dig som lägst har uppnått SFI nivå C.

  • Ansökan är stängd.
  • Du behöver också bifoga dina betyg.
  • Ansökan som inte är komplett behandlas ej.

  Antagningsprocessen

  Antagningsprocessen startar då ansökningsperioden är avslutad. En antagningsprocess beräknas pågå upp till tre veckor. Antagningsbesked skickas via e-post. Det är viktigt att du uppger korrekt e-postadress i din ansökan.

  Urval av de sökande sker utifrån:

  • Angivna behörighetskrav
  • Gällande lagstiftning

  Har du frågor

  Om kurser och utbildningens upplägg, kontakta:
  VUX Skellefteå på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post vux@skelleftea.se.

  Om dina möjligheter till studiemedel, kontakta:
  CSN på telefonnummer 0771-27 60 00 eller e-post.

  Vill du ha vägledning eller stöd med att ansöka om studiemedel, kontakta:
  Centrum för studievägledning, CV, på www.skelleftea.se/vux/studie-och-yrkesvagledning.

  Där kan du boka tid för personlig vägledning, hitta öppettider och kontaktuppgifter.

  Utbildningen vänder sig till dig som lägst har uppnått SFI nivå C.

  Utbildningen innehåller kurser från restaurang- och livsmedelsprogrammet utformat för arbete med matlagning i offentlig eller privat restaurangverksamhet.

  Under utbildningen får du lära dig att arbeta med kalla och varma rätter i såväl stora som små kök. Du får kunskaper om exempelvis matlagning, servering, bemötande, dryckeshantering och livsmedelshygien.

  Vi förbehåller oss rätten att uppdatera informationen löpande.

  Utbildningen startar under förutsättning att erforderliga beslut tas.

  Ansök till yrkesutbildning (Länk till annan webbplats)

  Upplägg

  Utbildningen sker på Campus. I utbildningen ingår klassrumsundervisning, studiebesök, praktik och självstudier.

  Utbildningen ger kunskaper som motsvarar yrkesutgången kock på gymnasial nivå. För att uppnå en fullständig yrkes- eller gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

  Egna kostnader i utbildningen

  Du betalar själv för de kostnader som kan uppstå under din utbildning som exempelvis studielitteratur och resor till praktikplatsen.

  Studietid

  • Utbildningen pågår mellan 24 maj 2021 - 8 juli 2022.
  • Sommaruppehåll 21 juli 2021 - 13 augusti 2021.
  • Heltid heldagar 1130 poäng. Utbildningen är cirka 14 månader lång inklusive ett kortare sommaruppehåll.
  • Utbildningen kan finansieras med studiemedel från CSN.
  Kursplan
  KursKurskodPoäng
  Digital kompetensKGYORI11G20 p
  Arbetsliv och arbetsmarknadKGYORI11H20 p
  HygienHYGHYG0100 p
  Livsmedels- och näringskunskapLIVLIV01100 p
  Service och bemötandeSEVSEV01100 p
  Matlagning 1MALMAL01100 p
  Matlagning 2MALMAL01200 p
  Servering 1SERSER01100 p
  SpecialkosterMALSPE0100 p
  YrkessvenskaKGYORI21F290 p

  Behörighet

  Utbildningen vänder sig till dig som lägst har uppnått SFI nivå C.

  Ansök till yrkesutbildning (Länk till annan webbplats)
  • Sista ansökningsdag är förlängd till 11 augusti.
  • Om du söker från annan kommun behöver din hemkommun bevilja din ansökan. Du behöver också bifoga dina betyg.
  • Ansökan som inte är komplett behandlas ej.

  Antagningsprocessen

  Antagningsprocessen startar då ansökningsperioden är avslutad. En antagningsprocess beräknas pågå upp till tre veckor. Antagningsbesked skickas via e-post. Det är viktigt att du uppger korrekt e-postadress i din ansökan.

  Urval av de sökande sker utifrån:

  • Angivna behörighetskrav
  • Gällande lagstiftning

  Har du frågor?

  Om kurser och utbildningens upplägg, kontakta:
  VUX Skellefteå på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post vux@skelleftea.se.

  Om dina möjligheter till studiemedel, kontakta:
  CSN på telefonnummer 0771-27 60 00 eller e-post Länk till annan webbplats..

  Vill du ha vägledning eller stöd med att ansöka om studiemedel, kontakta:
  CV - Centrum för vägledning, på www.skelleftea.se/cv Länk till annan webbplats..
  Där kan du till exempel boka tid för personlig vägledning, hitta öppettider och kontaktuppgifter.

  Utbildningen vänder sig till dig som lägst har uppnått SFI nivå C.

  Utbildningen innehåller kurser från Vård- och omsorgsprogrammet. Utbildningen är utformad för framtida arbete som vårdbiträde.

  Under utbildningen får du lära dig att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet. Det kan handla om stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter.

  Vi förbehåller oss rätten att uppdatera informationen löpande.

  Utbildningen startar under förutsättning att erforderliga beslut tas.

  Upplägg

  Utbildningen sker på Campus. I utbildningen ingår klassrumsundervisning, studiebesök, praktik och självstudier.

  För att uppnå en fullständig yrkes- eller gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

  Egna kostnader i utbildningen

  Du betalar själv för de kostnader som kan uppstå under din utbildning som exempelvis kurslitteratur resor till praktikplatsen.

  Studietid

  • Heltid heldagar 1230 poäng. Utbildningens längd cirka 15 november.
  • Utbildningen kan finansieras med studiemedel från CSN.
  • Utbildningen pågår mellan 16 augusti 2021 - 4 november 2022.
  Kursplan
  KursKurskodPoäng
  Digital kompetensKGYORI11G50 p
  Arbetsliv och arbetsmarknadKGYORI11H50 p
  Introduktion till kurser inom olika kunskapsområdenKGYORI11C150 p
  Anatomi och fysiologi 1ANOANA0150 p
  Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 (APL v22-25?)FUTFUN01100 p
  Gerontologi och geriatrik (APL, v22-25?)GERGER0100 p
  Hälso- och sjukvård 1HAOHAL01100 p
  Omvårdnad 1 (APL, v47-50)OMVOMV01100 p
  Social omsorg 1 (APL, v47-50)SOASOC01100 p
  YrkessvenskaKGYORI11F280 p

  Psykiatri 1

  PSYPSY01

  100 p

  Psykologi 1

  PSKPSY01

  50 p

  Behörighet

  Utbildningen vänder sig till dig som lägst har uppnått SFI nivå C.

  • Ansökan stängd
  • Om du söker från annan kommun behöver din hemkommun bevilja din ansökan. Du som söker från annan kommun behöver också bifoga dina betyg.
  • Ansökan som inte är komplett behandlas ej.

  Antagningsprocessen

  Antagningsprocessen startar då ansökningsperioden är avslutad. En antagningsprocess beräknas pågå upp till tre veckor. Antagningsbesked skickas via e-post. Det är viktigt att du uppger korrekt e-postadress i din ansökan.

  Urval av de sökande sker utifrån:

  • Angivna behörighetskrav
  • Gällande lagstiftning

  Har du frågor?

  Om kurser och utbildningens upplägg, kontakta:
  VUX Skellefteå på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post vux@skelleftea.se.

  Om dina möjligheter till studiemedel, kontakta:
  CSN på telefonnummer 0771-27 60 00 eller e-post Länk till annan webbplats..

  Vill du ha vägledning eller stöd med att ansöka om studiemedel, kontakta:
  CV - Centrum för vägledning, på www.skelleftea.se/cv Länk till annan webbplats..
  Där kan du till exempel boka tid för personlig vägledning, hitta öppettider och kontaktuppgifter.

  En utbildning i samarbete med Astar.

  Det behövs svetsare idag och efter din utbildning har du stora möjligheter att hitta jobb inom verkstadsindustrin. Under utbildningen lär du dig till exempel olika svetsmetoder som MIG/MAG, TIG och MMA, ritningsläsning, verkstadsteknik och hur stål påverkas vid bearbetning.

  Undervisningen sker i fina lokaler och med avancerad verkstadsutrustning som ger dig en god arbetsmiljö. Du lär dig också yrket på riktigt när du har praktik – APL – och de kontakter du knyter då kan ge dig jobb när du är klar.

  Det här yrket passar dig som är noggrann, tycker om problemlösning och är praktiskt och tekniskt lagd. För dig som vill går det även att avlägga svetsarprövning redan under utbildningen.

  Vi förbehåller oss rätten att uppdatera informationen löpande.

  Upplägg

  All lärarledd undervisning sker i Skellefteå.

  Egna kostnader i utbildningen

  Eleven betalar cirka 1800kr för kläder och utrustning. Dessutom tillkommer kostanden för läroböcker och eventuellt annat utbildningsmaterial.

  Du behöver också en egen dator som du kan ta med dig till teorilektionerna.

  Studietid

  • Studietiden är cirka 24 veckor.
  • För dig som har studier under sommaren kan studieuppehåll förekomma.
  • Utbildningen pågår mellan 16 augusti 2021 - 4 februari 2022.
  • Utbildningen är på heltid och omfattar 600 poäng på gymnasienivå.
  • Utbildningen kan finansieras med studiemedel från CSN.
  Kursplan
  KursPoäng
  Svets grund100p
  MMA Kälsvets 1100p
  MMA Kälsvets 2100p
  TIG Kälsvets 1100p
  MIG/MAG Kälsvets 1100p
  MIG/MAG Kälsvets 2100p
  Tilläggskurs: Orienteringskurs för licens100p

  Behörighet

  Du är behörig till vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du ett slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet är du behörig även om du är yngre än 20 år.

  Viktigt att du också har förutsättningar att tillgodogöra dig studier på gymnasial nivå. Bifoga tidigare studieresultat och eventuella arbetsgivarintyg i din ansökan.´

  • Ansökan stängd
  • Vid en ansökan behöver du styrka din behörighet för att delta i urvalet vid antagning.
  • Om du saknar betyg i svenska eller engelska finns det möjlighet att genomföra en nivåbedömning. Tag kontakt med vux@skelleftea.se för mer information om nivåbedömning i god tid innan sista ansökningsdag.
  • Om du söker från annan kommun, behöver din hemkommun bevilja din ansökan.

  Antagningsprocessen

  Antagningsprocessen startar då ansökningsperioden är avslutad. En antagningsprocess beräknas pågå upp till tre veckor. Antagningsbesked skickas via e-post. Det är viktigt att du uppger korrekt e-postadress i din ansökan.

  Urval av de sökande sker utifrån:

  • Angivna behörighetskrav
  • Gällande lagstiftning

  Har du frågor?

  Om kurser och utbildningens upplägg, kontakta:
  Astar, Fredrik Eklund på telefonnummer 070-603 33 15 eller e post fredrik.eklund@astar.se.

  Om antagningsprocessen, kontakta:
  VUX, på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post vux@skelleftea.se.

  Om dina möjligheter till studiemedel, kontakta:
  CSN på telefonnummer 0771-27 60 00 eller e-post.

  Vill du ha vägledning eller stöd med att ansöka om studiemedel, kontakta:
  CV - Centrum för vägledning, på www.skelleftea.se/cv Länk till annan webbplats..
  Där kan du till exempel boka tid för personlig vägledning, hitta öppettider och kontaktuppgifter.

  En utbildning i samarbete med Astar.

  Tycker du om att skapa något med händerna och samtidigt få vara med och skapa något som är bestående över tid – då kan träarbetare vara något för dig.

  Träarbetare, även kallad snickare, arbetar med många olika arbetsuppgifter. Du är med under hela byggprocessen om du arbetar med husbyggnation, från formsättning till takkonstruktioner och inredning. Yrket utövas i många olika miljöer: högt upp i ett höghus, vid byggnation av friggebod eller vid renovering av kök samt kökssättning.

  Utbildningen startar under förutsättningen att erforderliga beslut fattas.

  Vi förbehåller oss rätten att uppdatera informationen i produktbladet löpande.

  Upplägg

  För att du ska få ut det mesta av utbildningen och lära dig snabbt får du praktisera de teorier som du läser.

  I utbildningen används Google for Education, som du kan använda via datorn eller genom appar i telefon eller surfplatta. Här får du tillgång till dina kurser och ett samlat material av bland annat filmer, presentationer och övningar. Även läroböcker och annat utbildningsmaterial används i utbildningen.

  När du är klar med utbildningen får du betyg i kurserna och diplom som bevis på dina yrkeskunskaper. Diplomet har ett stort värde hos arbetsgivare i branschen.

  Egna kostnader i utbildningen

  Eleven betalar cirka 4000 kr för skyddskläder och digitala läromedel.

  Du behöver också en egen dator som du kan ta med dig till teorilektionerna.

  Studietid

  • Studietiden är cirka 14 månader utan uppehåll.
  • Utbildningen är på heltid och omfattar 1500 poäng på gymnasienivå. Utbildningen kan finansieras med studiemedel från CSN.
  • Utbildningen pågår mellan 26 april 2021 -1 juli 2022.

  Behörighet

  Du är behörig till vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du ett slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet är du behörig även om du är yngre än 20 år.

  Viktigt att du också har förutsättningar att tillgodogöra dig studier på gymnasial nivå. Bifoga tidigare studieresultat och eventuella arbetsgivarintyg i din ansökan.

  Vid en ansökan behöver du styrka din behörighet för att delta i urvalet vid antagning.

  Branschkrav

  För att kunna fullfölja praktiken under utbildningen är B-körkort en förutsättning. Bifoga en bild på ditt körkort i din ansökan.

  För att kunna genomföra lärlingsperioden efter avslutad utbildning är B-körkort ett branschkrav. Även för anställning efter avslutad utbildning kräver arbetsgivare vanligtvis B-körkort.

  Kursplan
  KursPoäng
  Bygg och anläggning 1200 p
  Bygg och anläggning 2200 p
  Husbyggnadsprocessen200 p
  Husbyggnad 1100 p
  Husbyggnad 2200 p
  Husbyggnad 3200 p
  Trä 1 – stommar100 p
  Trä 2 – beklädnad100 p
  Trä 3 – montage100 p
  Specialyrken 1100 p

  Ansökan är stängd.

  Vid en ansökan behöver du styrka din behörighet för att delta i urvalet vid antagning. Bifoga tidigare studieresultat och eventuella arbetsgivarintyg och en bild på ditt körkort i din ansökan.

  Om du saknar betyg i svenska eller engelska finns det möjlighet att genomföra en nivåbedömning. På sidan www.skelleftea.se/nivabedomning Länk till annan webbplats. finns mer information om nivåbedömning. Tag kontakt med vux@skelleftea.se för mer information om nivåbedömning i god tid innan sista ansökningsdag.

  Om du söker från annan kommun, behöver din hemkommun bevilja din ansökan.

  Antagningsprocessen

  Antagningsprocessen startar då ansökningsperioden är avslutad. En antagningsprocess beräknas pågå upp till tre veckor. Antagningsbesked skickas via e-post. Det är viktigt att du uppger korrekt e-postadress i din ansökan.

  Urval av de sökande sker utifrån:

  • Angivna behörighetskrav
  • Gällande lagstiftning

  Har du frågor?

  Om kurser och utbildningens upplägg, kontakta:
  Astar, Fredrik Eklund på telefonnummer 070-603 33 15 eller e-post fredrik.eklund@astar.se.

  Om antagningsprocessen, kontakta:
  VUX, på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post vux@skelleftea.se.

  Om dina möjligheter till studiemedel, kontakta:
  CSN på telefonnummer 0771-27 60 00 eller e-post.

  Vill du ha vägledning eller stöd med att ansöka om studiemedel, kontakta:
  CV - Centrum för vägledning, på www.skelleftea.se/cv Länk till annan webbplats..
  Där kan du till exempel boka tid för personlig vägledning, hitta öppettider och kontaktuppgifter.

  Vård och omsorg är en utbildning för dig som vill arbeta med att stödja och vårda människor i olika omvårdnadssituationer. Efter utbildningen har du stora möjligheter till anställning.

  I alla omvårdnadsyrken handlar det om att möta människor som behöver din hjälp eller ditt stöd på något sätt. Det kräver stor lyhördhet för människans förutsättningar och behov.

  Vårdutbildningen inom Vuxenutbildningen i Skellefteå är certifierad av Vård- och omsorgscollege.

  Vi förbehåller oss rätten att uppdatera informationen i produktbladet.

  • Ansökan stängd
  • I din ansökan motiverar du ditt val av yrkesinriktning för att underlätta urvalet vid antagning.
  • Kom ihåg att bifoga begärda dokument samt att ange korrekta kontaktuppgifter i din ansökan.
  • Om du söker från annan kommun så behöver din hemkommun bevilja din ansökan.

  Upplägg

  Denna studieform innebär att du deltar i en elevgrupp med lärarledda moment i klassrum, lärarledda moment digitalt, självstudier samt 12 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL. Utbildningen omfattar 1500 poäng och är upplagt på cirka 68 studieveckor.

  Utbildningsstart januari: Studieveckor utlagda under en period på 1 år och 10 månader då två somrar infaller mellan studieperioder.

  Utbildningsstart augusti: : Studieveckor utlagda under en period på 1 år och 8 månader.

  Utbildningen kan finansieras med studiemedel från CSN.

  Egna kostnader i utbildningen

  Du betalar själv för de kostnader som uppstår under din utbildning, som läromedel och transportkostnad till praktikplatsen.

  Du behöver tillgång till egen bärbar dator till hemstudierna. Datorn kan också behövas till klassrumsundervisningen.

  Behörighet

  Du är behörig till vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du ett slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet är du behörig även om du är yngre än 20 år.

  Viktigt att du har förutsättningar att tillgodogöra dig studier på gymnasial nivå. Utbildningen genomförs på svenska och i yrkespaket ingår Svenska 1/Svenska som andraspråk 1. För att tillgodogöra sig utbildningen behöver du ha kunskaper i ämnet som motsvarar grundläggande utbildningsnivå.

  Bifoga tidigare studieresultat och eventuella arbetsgivarintyg i din ansökan.

  För att styrka dina språkkunskaper kan ett nivåtest genomföras. Läs mer på www.skelleftea.se/nivabedomning Länk till annan webbplats.

  Antagningsprocessen

  Antagningsprocessen startar då ansökningsperioden är avslutad. En antagningsprocess beräknas pågå upp till tre veckor. Antagningsbesked skickas via e-post. Det är viktigt att du uppger korrekt e-postadress i din ansökan.

  Urval av de sökande sker utifrån:

  • Angivna behörighetskrav
  • Gällande lagstiftning

  Har du frågor?

  Om kurser och utbildningens upplägg, kontakta:
  Kontakta VUX på telefonnummer 0910-73 50 00 eller via
  e-post vux@skelleftea.se.

  Om antagningsprocessen, kontakta:
  VUX, på telefonnummer 0910-73 50 00 (Kundtjänst) eller e-post vux@skelleftea.se.

  Om dina möjligheter till studiemedel, kontakta:
  CSN på telefonnummer 0771-27 60 00 eller e-post Länk till annan webbplats..

  Vill du ha vägledning eller stöd med att ansöka om studiemedel, kontakta:
  CV - Centrum för vägledning, på www.skelleftea.se/cv Länk till annan webbplats..

  Där kan du till exempel boka tid för personlig vägledning, hitta öppettider och kontaktuppgifter.

  Utbildningen ger dig möjlighet att ta körkort för lastbil med släp för ett framtida arbete som lastbilsförare. En utbildning i samarbete med Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå.

  Upplägg

  Undervisningen består av schemalagda teorilektioner, körträning och hemstudier. Den schemalagda undervisningen sker måndag till fredag, dagtid och kvällstid. Det innebär att framför allt körträning kan vissa dagar starta klockan 06.00 och andra dagar avslutas cirka klockan 20.00.

  Detaljerat schema får du vid kursstart.

  Undervisningen sker i Anderstorpsgymnasiets lokaler på Plåtvägen, Hammarängens industriområde i Skellefteå.

  Vi förbehåller oss rätten att uppdatera informationen i produktbladet löpande.

  Egna kostnader i utbildningen

  Förutom körprov och teoretiska prov på Trafikverket betalar du cirka 6000 kronor själv för körkortstillstånd, kurslitteratur och skyddskläder/varselkläder.

  Viktigt är att du har egen dator, då utbildningen delvis är hemstudier.

  Studietid

  • Studietiden är 40 veckor utan uppehåll.
  • Utbildningen startar 7 juni 2021 och pågår till 11 mars 2022.
  • Utbildningen är på heltid och omfattar 800 poäng på gymnasienivå.
  • Utbildningen kan finansieras med studiemedel från CSN.
  Kursplan
  KursPoäng
  Yrkestrafik, VUX300 p
  Godstrafik200 p
  Godshantering, VUX100 P
  Fordonskombinationer- godstransporter200 P

  Behörighet

  Du behöver ha:

  • B-körkort
  • Fyllt 21 år
  • Förutsättningar att tillgodogöra dig studier på gymnasial nivå.

  Önskvärt är även några års körvana.

  I din ansökan bifogar du dina betyg och en kopia på B-körkortet för att delta i urvalet vid antagning. Skanna eller fotografera bägge sidorna på körkortet. Lägg till filerna under ”Bifoga dokument” i ansökningsformuläret.

  Sista ansökningsdag 31 mars 2021.

  Antagningsprocessen

  Antagningsprocessen startar då ansökningsperioden är avslutad. En antagningsprocess beräknas pågå upp till tre veckor. Antagningsbesked skickas via e-post. Det är viktigt att du uppger korrekt e-postadress i din ansökan.

  Urval av de sökande sker utifrån:

  • Angivna behörighetskrav
  • Gällande lagstiftning

  Har du frågor?

  Om kurser och utbildningens upplägg, kontakta:
  VUX, Ellinor Berglund på telefonnummer 0910-73 50 00 eller
  e-post vux@skelleftea.se.

  Om antagningsprocessen, kontakta:
  VUX, Ellinor Berglund på telefonnummer 0910-73 50 00 eller
  e-post vux@skelleftea.se.

  Om dina möjligheter till studiemedel, kontakta:
  CSN på telefonnummer 0771-27 60 00 eller e-post Länk till annan webbplats..

  Vill du ha vägledning eller stöd med att ansöka om studiemedel, kontakta:
  CV - Centrum för vägledning, på www.skelleftea.se/cv Länk till annan webbplats..
  Där kan du till exempel boka tid för personlig vägledning, hitta öppettider och kontaktuppgifter.

  Hjälp oss förbättra webbplatsen!

  Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

  Senast uppdaterad:
  Till toppen
  0910-73 50 00

  Besöksadress: Stadshuset,
  Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

  kundtjanst@skelleftea.se