Vård och omsorg Validering och utbildning Distans

Flexibel antagning, du kan ansöka när du vill under året.

Denna studieform riktar sig till dig som arbetar eller har arbetat inom vård och omsorg men som saknar utbildning eller del av utbildning.

Med praktisk erfarenhet av vård- och omsorgsarbete har du många kunskaper som inte alltid är synliga för andra, genom validering får du hjälp att sätta ord på det du kan och förkorta din väg till undersköterska. Ökad kompetens ger personlig utveckling för dig; du får möjlighet till nya kunskaper, insikter och perspektiv. Det leder till en bättre och säkrare vård för de du vårdar.

Det flexibla upplägget ger dig stora möjligheter att kombinera dina studier med arbete. De teoretiska delarna i distansutbildning studeras på egen hand via en webbaserad lärplattform. Du följer din studieplan i valbar studietakt med visst stöd av coachning.

Ansök till yrkesutbildning (Länk till annan webbplats)

Kartläggning

Kartläggningen gör du tillsammans med din personliga handläggare på ValiWeb i kartläggningssystemet (ValiWeb Vux). Där anger du dina tidigare erfarenheter och utbildning tillsammans med betyg och intyg. Utifrån din kartläggning görs en bedömning och din individuella valideringsplan/studieplan utformas. Vårderfarenhet är en grundförutsättning men även andra yrkeskunskaper och kompetenser från andra områden kan valideras så att delar av utbildningen kan tillgodoräknas.

Validering

Validering av yrkeserfarenhet och kompetens mot gymnasiekurserna inom programmet vård och omsorg.

En validering ger en strukturerad värdering och dokumentation av dina kunskaper – oavsett hur du skaffat dem. Din kompetens bli formellt erkänd. Det kan stärka din ställning på arbetsmarknaden eller öppna dörren till en högre utbildning. Grunden för en validering är en noggrann kartläggning av en individs samlade kunskaper och erfarenheter.

Upplägg av studier

Ditt eget driv möjliggör dina studier, med stöttning av din personliga mentor. Du studerar i egen takt efter din egen studieplan. De kursmål som du redan validerat finns inte med i din studieplan. Kurserna läses via Valiweb Vux digitala plattform där studiematerial, instuderingsfrågor och övningsuppgifter finns tillgängliga. Du gör skriftliga och muntliga prövningar (test) i en kursmodul. Du har tillgång till studiestöd, både individuellt och i grupp.

APL, arbetsplatsförlagd lärande

Validering kan minska behovet av APL i din utbildning, men kan variera för varje enskild individ. Den reguljära vårdutbildningen innefattar 12 veckors APL på helfart (35 timmar/vecka).

Digitalt arbetssätt

Viss grundläggande datavana är bra då kurslitteratur, kursmodul, kartläggning, prövningar görs digitalt. Videosamtal för slutprövning görs digitalt via teams, vilket betyder att du behöver ha tillgång till en egen dator med internetuppkoppling, webbkamera och headset för interaktion med din mentor.

Studietid

Du avgör själv din studietakt och är delaktig i studiernas upplägg, efter din egen studieplan. Beroende på din egen unika studieplan (där du fått tillgodoräknat vissa delar genom validering) anpassas upplägg och tidsåtgång. Då förutsätts att du läser på din egen fritid. Hela utbildningen omfattar 1500 poäng, se Kursplan nedan.

Utbildningen kan finansieras från CSN men då förutsätts studier på heltid eller halvtid. Du som är anställd av Skellefteå kommun kan ha möjlighet att få studiestöd via din arbetsgivare. Läs mer här Länk till annan webbplats..

Utan validering, inom reguljär vårdutbildning vid heltidsstudier, beräknas utbildningen ta ca 1 år och 8 månader.

Löpande intag och löpande utbildningsstart.

Kurser enligt den nya vård- och omsorgsprogrammet.

Kursplan
Kurs Kurskod Poäng
Anatomi och fysiologi 1ANOANA0150p
Anatomi och fysiologi 2ANOANA0250p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1FUTFUN01100p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2FUTFUN02100p
Gerontologi och geriatrikGERGER0100p
Hälso- och sjukvård 1HAOHAL01100p
Hälso- och sjukvård 2HAOHAL02100p
Omvårdnad 1OMVOMV01100p
Omvårdnad 2OMVOMV02100p
Psykiatri 1PSYPSY01100p
Psykiatri 2PSYPSY02100p
Psykologi 1PSKPSY0150p
Social omsorg 1SOASOC01100p
Social omsorg 2SOASOC02100p
Vård- och omsorg specialiseringVADVAD00S100p
Svenska 1SVESVE01100p
eller
Svenska som andraspråk 1SVASVA01100p
Samhällskunskap 1a1SAMSAM01a150p

Behörighet

För att vara aktuell för denna studieform måste du arbeta, eller ha tidigare erfarenhet av arbete inom vård- och omsorgsarbete.

Du är behörig till vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du ett slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet är du behörig även om du är yngre än 20 år.

Du måste ha godkända betyg i svenska från grundskolan eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå, eller motsvarande. Utbildningen genomförs på svenska och det är viktigt att du har förutsättningar att tillgodogöra dig studier på gymnasial nivå.

För att styrka dina språkkunskaper kan ett nivåtest genomföras. Läs mer på www.skelleftea.se/nivabedomning.

Urval av de sökande sker utifrån:

  • Angivna behörighetskrav
  • Gällande lagstiftning

Om du söker från annan kommun, behöver din hemkommun bevilja din ansökan.

Branschkrav

För att erbjudas anställning inom vård- och omsorg i Skellefteå kommun krävs godkänt betyg i Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 samt i Samhällskunskap 1a1. Dessa kurser erbjuds på Vux i Skellefteå som distanskurser (se gymnasiala kurser på hemsidan). Vi rekommenderar att du söker dessa kurser om du saknar betyg. Detta gör du separat och i så god tid som möjligt.

Vårdutbildningen inom Vuxenutbildningen i Skellefteå är certifierad av Vård- och omsorgscollege.

Egna kostnader i utbildningen

Du betalar själv för de kostnader som uppstår under din utbildning, som exempelvis läromedel och transportkostnad till och från eventuell APL-plats. De digitala läromedel som finns i utbildningen kostar 100:- /kursbok.

Ansök till yrkesutbildning (Länk till annan webbplats)

Antagningsprocessen

1. Ansökningsförfarande

Med flexibel antagning så kan du ansöka när du vill under året. Ansökningar till kartläggning hanteras var 5:e vecka under perioden vecka 32-51 samt vecka 02-24. I samband med din ansökan, är det viktigt att du anger din tidigare yrkeserfarenhet inom vård för att ansökan skall kunna behandlas. Länk till ansökan finner du längst ner på sidan.

2. Antagning till kartläggning

Antagningsbesked till fördjupad kartläggning skickas via e-post, det är därför viktigt att du uppger korrekt e-postadress i din ansökan. I antagningsbeskedet får du instruktioner samt en länk för att påbörja din kartläggning. Inom 5 veckor förväntas du ha slutfört din kartläggning.

3. Antagning till kompletterande utbildning

Utifrån kartläggningens bedömning får du sedan besked via e-post inom 5 veckor, med information om huruvida du antas till kompletterande utbildning samt vidare instruktioner. Under sommarmånaderna kan svarstiderna fördröjas något.

Har du frågor?

Om validering och utbildningens upplägg, kontakta:
ValiWebVUX: funktionsbrevlåda, ValiWebVUX@skelleftea.se

Har du frågor om antagningen, kontakta:
Mejla cv@skelleftea.se eller ring 0910-7350 00 och skapa ett ärende så svarar vi så snart vi kan.

Om dina möjligheter till studiemedel, kontakta:
CSN på telefonnummer 0771-27 60 00 eller e-post.

Vill du ha vägledning eller stöd med att ansöka om studiemedel, kontakta:
Centrum för studievägledning, CV, på www.skelleftea.se/vux/studie-och-yrkesvagledning.
Där kan du boka tid för personlig vägledning, hitta öppettider och kontaktuppgifter.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se