Text

Studera till Processtekniker på distans!

Vill du arbeta med att utveckla och effektivisera den nya industrins digitalisering och smarta automations- och processystem? Är du analyserande, strukturerad och gillar problemlösning? Då är det här en utbildning för dig!

För info om utbildningen
teknikerutbildningar.yh@skelleftea.se

Studentservice
Telefon 072-214 81 37
yh@skelleftea.se

Utbildningsledare
Marie Staaf
072-222 53 24

Rektor
Ulf Olofsson

Anordnare
Vuxenutbildningen, Skellefteå kommun

Till dig som är antagen till Yrkeshögskolan i Skellefteå Processtekniker Underhåll och Driftsäkerhet

Upprop sker online måndag den 22 augusti kl.09.00, på distans via Zoom. Länk skickas ut v33.

Terminstider och samlingsveckor
Termin 1: v.34 – v.1 2022-08-22 – 2023-01-06 20 veckor
Samlingsveckor: 38, 43
Termin 2: v.2 – v.21 2023-01-09 – 2023-05-26 20 veckor
Samlingsveckor: 8
Termin 3: v.35 – v.2 2023-08-28 – 2024-01-12 20 veckor
Samlingsveckor: 36, 37
Termin 4: v.3 – v.22 2024-01-15 – 2024-05-31 20 veckor
Samlingsveckor: 8, 22

Tänk på att samlingsveckorna är preliminära och kan ändras!

Schema v34, distans via Zoom

Mån 22/8

Kl.09.00 - 11.00 Upprop och information

Tis 23/8

Kl.12.00 – 13.30 Introduktion, Microsoft 365 och Samarbeta

Kl.13.30 – 16.00 Självstudier, uppgift

Ons 24/8

Kl.08.30 – 11.00 Kurs: Kommunikation och arbetsmiljö

Kl.12.00 – 16.00 Självstudier, uppgift

Tors 25/8

Kl.08.30 – 11.00 Kurs: Kommunikation och arbetsmiljö

Kl.12.00 – 16.00 Självstudier, uppgift

Fre 26/8

Kl.09.30 – 11.00 Kurs: Kommunikation och arbetsmiljö

Kl.12.00 – 16.00 Självstudier, uppgift

Kurser som startar under termin 1
Kommunikation och arbetsmiljö
Kvalitet, produktionseffektivitet och driftsäkerhet
Tillämpad matematik för tekniker
Processteknik
Industriell ekonomi och ledarskap

Litteratur
Bergman, Bo & Klefsjö, Bengt (2020). Kvalitet från behov till användning. [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur), ISBN: 9789144143088 (senaste versionen).

Industriell ekonomi och organisering, 2016. Författare Abrahamsson et al 9789147111831 (senaste versionen).

Övrig ev. litteratur meddelas av resp. lärare vid kursstart.

Dator
Distansutbildning förutsätter att du har tillgång till dator för ditt arbete. Du behöver också tillgång till ett headset med hörlur och mikrofon samt kamera. Vi rekommenderar fast internetuppkoppling.

När du får tillgång till din studentanvändare har du även tillgång till Microsoft 365 och de program som ingår.

Rekommenderad datorutrustning:
Processor: Intel i5, i7 eller motsvarande.
Internminne: minst 8GB.
System: Windows 10 eller IOS X.
Vi rekommenderar en PC då vissa programvaror som laddas ner under utbildningen inte stöder MAC.

Lärplattform, Samarbeta
Vi använder oss av en lärplattform som heter Samarbeta. Där finner du allt material, inlämningsuppgifter och schema. Under första veckan kommer du att få hjälp med att komma igång med lärplattformen.

Lektioner
Lektionstiderna är vanligtvis inom ramen 08:00–12.00 eller 13.00-17.00. I vissa fall kan tiderna ändras, detta meddelas innan. Du kommer att träffa samordnare, utbildningsledare, lärare och studiekamrater online via Zoom.

Lärande i arbete (LIA)
LIA innebär att din utbildning är förlagd till en arbetsplats i branschen. LIA-perioderna omfattar totalt 20 veckor, fördelat på två perioder och ligger under termin 3 och 4. LIA-platserna söker du själv i samråd med samordnare.

Särskilt pedagogiskt stöd
Som studerande på yrkeshögskolan har man rätt att få pedagogiskt stöd under dina studier.

I de fall en studerande trots en tillgänglig undervisning har behov av särskilt pedagogiskt stöd erbjuds detta.

Boende
Till dig som behöver bostad under samlingsveckorna så rekommenderar vi att du undersöker olika alternativ som hotell, vandrarhem och camping. Ange att du är studerande på Yrkeshögskolan så erbjuder flera ett rabatterat studentpris.

CSN
Utbildningen berättigar till studiemedel. Ansökan gör du på www.csn.se Länk till annan webbplats. där du också finner information om studiemedel, ansök om hela studieperioden direkt. Var noga med att fylla i rätt terminstider och poäng för varje termin. Eventuella tidigare studier och inkomst kan påverka ditt studiemedel.

Bibliotek
Du har tillgång till Campusbiblioteket. Där finns det litteratur, tidningar, tidskrifter och tillgång till datorer, studieplatser mm.

Måltider
Restaurang finns på Campus. På entréplan i hus E finns det möjlighet att värma medhavd mat.

Parkering
Parkering på Campus Skellefteå är avgiftsbelagd, med olika taxor för olika områden, vilket framgår av skyltar. P-passet gäller på vissa parkeringar.

Studievägledning
Våra studievägledare finns på Centrum för vägledning, CV. Till dem kan du vända dig ang. studiemedelsfrågor, frågor om vidare studier och i allmänna studievägledningsfrågor.

Frågor
Om du har frågor under sommaren får du svar fram till den 30 juni och efter den 8 augusti. Du mejlar till teknikerutbildningarYH@skelleftea.se. Skriv att det är Yrkeshögskolan Processtekniker Underhåll och Driftsäkerhet din fråga gäller.

Välkommen!

Marie Staaf
Utbildningsledare, Yrkeshögskolan

Peter Falkman
Utbildningssamordnare, Yrkeshögskolan

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma. Utbildningen berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämnden (CSN).

Vi utbildar framtidens Processtekniker

Som processtekniker arbetar du med underhåll och driftsäkerhet i processindustrin. Det omfattar en rad kvalificerade arbetsuppgifter som ställer krav på yrkesspecifik kompetens.

Här arbetar du med övervakning, driftsäkerhet av processer.

Du arbetar även med effektivisering av digitala underhållssystem för process- och automationsindustrin.

Med hjälp av kvalitetstekniska metoder och verktyg analyserar du planerade eller befintliga processystem för att minimera felkällor, driftstörningar och kostnader orsakade av stopp, fel eller haverier. Du har specialiserade kompetenser inom underhållssystem, logistik, automationssystem, Lean och processtyrning. Du arbetar med ständiga förbättringar och kvalitetsutveckling för att skapa driftsäkra, effektiva och hållbara processystem.

Ditt mål är att minimera störningar och att driva utvecklingen och processindustrins driftsäkerhet och smarta underhållssystem framåt. Du föreslår förbättringar och fattar beslut om förändring utifrån fakta, analyser och ekonomiska förutsättningar. Du arbetar strukturerat och självständigt men kommunicerar hela tiden, skriftligt såväl som muntligt, med operatörer, tekniker, leverantörer eller kunder.

Utbildningens upplägg

Utbildningen pågår under fyra terminer (400 YH-poäng) och sker på distans med obligatoriska samlingsträffar i Skellefteå.

LIA (Lärande i arbete)

En betydande del av utbildningen består av LIA, där du under totalt 20 veckor får möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiskt arbete på olika företag. Det ger dig unika möjligheter att knyta värdefulla kontakter.

Efter examen kan du arbeta som

  • LEAN-koordinator Underhåll och driftsäkerhet
  • Processutvecklare Digitalisering
  • Processtekniker
  • Underhållstekniker
  • Kvalitetstekniker
  • Produktionstekniker Kvalitet och effektivisering

Behörighetskrav

Det här är en eftergymnasial utbildning. För behörighet krävs gymnasieexamen (eller motsvarande kunskaper) med lägst betyg E/3/G i följande kurser (eller motsvarande kunskaper):

  • Matematik 1, 100p
  • Svenska 1 eller Svenska som andra-språk 1, 100p

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval. Urvalet görs baserat på betyget i Matematik 1 (eller motsvarande).

Saknar du grundläggande eller särskild behörighet?

Om du saknar formell behörighet kan du i din ansökan åberopa så kallad reell kompetens, som är de faktiska kunskaper, färdigheter och kompetenser som du har oavsett hur du har tillägnat dig dem. När du skickar in din dokumentation till skolan ska du utifrån de behörighetskrav som är uppställda för utbildningen dokumentera erfarenheter och kunskaper från arbetsliv, mångkulturellt arbete, föreningsliv, utlandsvistelse etc som du önskar få bedömda som motsvarande efterfrågade betyg. Dessa dokument bedöms då mot de krav som ställs på efterfrågade betyg så att skolan kan pröva att du har tillägnat dig de kunskaper som motsvarar behörighetskraven samt att du kan tillgodogöra dig den sökta utbildningen.

Kompletteringar

Om du vill komplettera med kurser för att bli behörig eller öka dina möjligheter att bli antagen se mer information på den här sidan: "Gymnasiekurser" Öppnas i nytt fönster. (alternativt kontaktar komvux i din hemkommun om du inte bor i Skellefteå). Kontakta oss gärna vid frågor.

Följande företag ingår i utbildningens ledningsgrupp

ABB Länk till annan webbplats.

Adecco, Skellefteå Länk till annan webbplats.

Boliden Länk till annan webbplats.

Franke Futurum, Byske

Northvolt Länk till annan webbplats.

Nymek, Mjödvattnet Länk till annan webbplats.

Plastex, Skellefteå Länk till annan webbplats.

Teknikföretagen Norr Länk till annan webbplats.

Trelleborg, Ersmark Länk till annan webbplats.

Träbransch Norr
Länk till annan webbplats.

Wipro

Latitude 64

Övriga företag som medverkat i framtagandet av utbildningen

Alimak Group, Skellefteå
Berco Produktion, Skellefteå
Björkdalsgruvan, Björkdal
Brokk, Skellefteå
Cranab, Vindeln
Industriplast, Skellefteå
iTid, Skellefteå
Komatsu Forest, Umeå
Metso, Ersmark
Norrmejerier, Umeå
SCA, Obbola
Volvo Lastvagnar, Umeå
WB Trä, Burträsk

Kursbeskrivning

Kursbeskrivning

Kursöversikt

Kurs

Poäng

Automatiserade system och digital styr- och reglerteknik

45

Examensarbete

20

Industriell ekonomi och ledarskap

35

Kommunikation och Arbetsmiljö

15

Kvalitet, produktionseffektivitet och driftsäkerhet

30

Lärande i arbete 1

50

Lärande i arbete 2

50

Processteknik

50

Produktionsstyrning och hållbar logistik

25

Tillämpad matematik för tekniker

15

Underhållslogistik och organisation

20

Underhållsteknik process och automation

45

Summa

400


Automatiserade system och digital styr- och reglerteknik

Kursens syfte

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper och färdigheter om hur smarta automatiserade och robotiserade system kan byggas upp, nyttjas, styras och övervakas med digitala inbyggda system för att skapa en effektiv och flexibel produktion.

Kursens mål

Målet är att den studerande ska ges kompetens att kravspecificera och arbeta med smarta automatiserade och robotiserade produktionssystem. Efter genomförd kurs ska den studerande ha kunskaper och färdigheter i hur automatiserade produktionssystem
kan nyttjas, styras och kommunicera med moderna digitala industriella styr- och IT-system.

Målet är även att ge den studerande kunskaper och färdigheter för att kunna utföra enklare dimensionering av mekaniska, hydrauliska och pneumatiska systemkomponenter. Den studerande ska kunna skapa kravspecifikationer för automatiserade system, enklare manualer och instruktioner utifrån givna krav och maskindirektiv. Kursen ska även ge den studerande kunskaper och färdigheter att förstå och använda industriella informationssystem, systemintegration och informationssäkerhet. Dessutom ska den studerande få en förståelse för hur interaktionen mellan människa och maskin bör fungera.

Examensarbete

Kursens syfte

Syftet med kursen är att den studerande ska omsätta, utveckla och redovisa sina kunskaper, färdigheter och kompetenser i ett avslutande och självständigt projektarbete med fokus på digitalisering, robotisering, automatisering, effektivisering mm.

Kursens mål

Målet med kursen är att den studerande ska, med hjälp av ett strukturerat, hållbart och projektbaserat arbetssätt, analysera en specifik uppgift och föreslå förbättringsåtgärder och problemlösningar med fokus på tillverkningsprocesser, digitalisering, robotisering, automatisering, effektivisering mm. Uppgiften ska lösas självständigt med hjälp av ett strukturerat arbetssätt i en rapport.
Där projektplanering, genomförande och redovisning av resultat, slutsatser och förbättringsförslag igår. Rapporten skrivs utifrån givna förutsättningar och redovisas muntlig inför åhörare.

Industriell ekonomi och ledarskap

Kursens syfte

Syftet med kursen är att ge den studerande fördjupade och tillämpade kunskaper och färdigheter i att delta i eller att självständigt leda ett förändringsarbete för effektivisering, ökad driftsäkerhet och implementering av digitala system och hållbara tjänster.

Syftet är även att ge den studerande kunskaper om gällande förutsättningar och begrepp inom cirkulär och industriell ekonomi, gällande produktionsekonomiska begrepp, investeringskalkyler, offertarbete mm.

Kursens mål

Målet med kursen är att ge den studerande kunskaper och färdigheter för att leda ett förändringsarbete, arbeta med kalkylering, inköp, offerthantering, underhållsekonomi, investeringskalkyler samt hantering och utveckling av digitala affärsmodeller.

Målet är även att den studerande ska uppnå kunskaper och färdigheter att med hjälp av praktisk projektplanering, med ex tidsplan, Gant-schema och att med ett strukturerat arbetssätt kunna planera, leda, genomföra, och följa upp mindre projektuppdrag.

Kommunikation och Arbetsmiljö

Kursens syfte

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper om industrins roll i samhället, utvecklig och möjligheter med digitalisering, teknikernas yrkesroller i företagen samt att ge den studerande de grundläggande kunskaper och färdigheter inom arbetsmiljöarbete och säkerhet som yrkesrollen och arbetslivet kräver.

Kursens mål

Målet med kursen är att den studerande ska ges grundläggande kunskaper och färdigheter för att nyttja verktyg och metoder för att effektivt kunna kommunicera med stöd av tal, tekniska rapporter och IT-verktyg ex. MS Office eller motsvarande programvaror.

Den studerande ska efter slutförd kurs behärska utbildningens digitala lärplattformar, grundläggande datorkunskap, datorsäkerhet och metoder för säker datalagring och backup.

Målet med kursen är även att den studerande ska ges kunskaper och kompetenser Inom arbetsmiljö, säkerhet och hållbarhet.

Kvalitet, produktionseffektivitet och driftsäkerhet

Kursens syfte

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper om och färdigheter i att nyttja kvalitetsteknikens hörnstenar, verktyg och metoder för kvalitets- och miljöstyrning av tillverkande företags produktionsflöden och processer för att skapa och utveckla säkra,
effektiva, hållbara och driftsäkra processystem.

Kursens mål

Målet med kursen är att den studerande ska uppnå grundläggande kunskaper och färdigheter att beskriva, analysera och förbättra flöden, layouter, produktionssystem etc.

Målet är även att den studerande ska kunna nyttja de vanligaste förekommande metoderna och verktygen för kvalitetsutveckling, ständiga förbättringar, effektivisering, riskanalys, prestationsmätning samt metoder och verktyg inom driftsäkerhet och grundläggande underhållsteknik.

Lärande i arbete 1

Kursens syfte

Syftet med kursen är att den studerande ska ges möjligheter att, i en verklig yrkesmiljö, utveckla och verifiera sin kunskap och förståelse för LIA-företagets organisation, yrkesroller, produktionsprocesser etc.

Kursens mål

Målet med kursen är attden studerande ska få fördjupade kunskaper och färdigheter genom att aktivt delta i LIA-företagets produktionsprocesser och arbetsgrupper genom att följa och analysera flödet från order till leverans till kund.

Målet är även att den studerande ska praktiskt omsätta och utvärdera sina teoretiska kunskaper och färdigheter från genomförda kurser och att efter genomförd LIA-period, kunna redovisa erfarenheter, resultat samt företagets, organisation, flöden och
kvalitetsarbete i form av en skriftlig rapport och muntlig presentation.

Lärande i arbete 2

Kursens syfte

Syftet med kursen är att den studerande ska ges möjligheter till ytterligare fördjupning av sin förståelse och sina kunskaper för hur automatiserade produktionssystem och datorstödda tillverkningsmetoder används samt hur processerna kan effektiviseras och digitaliseras.

Syftet är även att LIA-perioden ska ge den studerande idéer och underlag för det avslutande examensarbetet.

Kursens mål

Målet med LIA-kursen att den studerande genom ett aktivt deltagande i produktionsprocessen, projektuppgifter och arbetsgrupper etc. ges möjlighet att ytterligare fördjupa, praktiskt tillämpa samt utvärdera sina kunskaper och kompetenser i
en verklig produktionsmiljö.

Under LIA 2-perioden ska den studerande främst fördjupa sig inom frågeställningar och uppgifter som berör yrkesrollen, utbildningens profilering mot digitalisering, robotisering, automatisering och effektivisering mm.

Processteknik

Kursens syfte

Syftet med kursen är att ge den studerande tillämpade och fördjupade kunskaper och färdigheter inom material- och processteknik samt modern processutrustning, främst med fokus på pappersmassa-, anriknings-, smältverks-, livsmedels- och batteriindustrin.

Kursens mål

Målet med kursen är attden studerande ska ges kunskaper och färdigheter att tillämpa relevant processtekniskt arbete, arbeta med drift och övervakning, kemiska material, materialberedning samt säkerhetsfrågor inom högautomatiserad processindustri.

Målet är även att den studerande ska ha kunskaper ritningsläsning samt att kunna tillämpa specialiserade, relevanta och korrekta metoder och verktyg inom mätteknik, mätstandarder och insamling och analys av mätdata. Den studerande ska även tillämpa säkerhetsrutiner och incidenthantering i samband med materialberedning, materialprovning och kemikaliehantering.

Produktionsstyrning och hållbar logistik

Kursens syfte

Syftet med kursen är att den studerande ska ges specialiserade och fördjupade kunskaper om moderna logistiksystem, logistikekonomi, effektiva metoder inom material- och produktionsstyrning, prestationsmätning, nyckeltal och hållbar logistik.

Kursens mål

Målet med kursen är att den studerande ska ges specialiserade kunskaper och kompetenser att arbeta med och utveckla system för material och produktionsstyrning samt effektiv logistik i kombination med kunskaper och färdigheter inom LEAN-produktion.

Målet är dessutom att den studerande självständigt ska kunna utföra
prestationsmätningar och ledtids- och känslighetsanalyser för att identifiera och minimera förluster och slöserier i ett MPS- eller logistiksystem.

Tillämpad matematik för tekniker

Kursens syfte

Syftet med kursen är att ge den studerande repetition och kompletterande kunskaper och färdigheter i tillämpad matematik för tekniker.

Kursens mål

Målet med kursen är att den studerande, efter genomförd kurs, ska behärska grundläggande matematiska räkneregler och metoder för problem- och ekvationslösning. Målet är även att den studerande ska kunna tillgodogöra sig utbildningens övriga kurser samt kunna formulera och lös matematiska problemställningar som kan krävas i yrkesrollen.

Efter slutförd kurs ska den studerande ha kunskaper och färdigheter att behärska mera avancerade beräkningar, funktioner och villkor i MS Excel (eller motsvarande programvara) för kalkylering, datavisualisering och statistisk dataanalys.

Underhållslogistik och organisation

Kursens syfte

Syftet med kursen är att den studerande ska uppnå specialiserade kunskaper, och färdigheter för att förstå hur en effektiv underhålls- och logistikorganisation byggs upp, leds och upprätthålls utifrån processindustrins krav på hög driftsäkerhet och effektivitet.
Syftet är även att ge den studerande kunskaper, färdigheter och kompetenser att utifrån ex. koncepten LEAN Maintenance eller Maintenance Management System (CMMS) leda eller utveckla en effektiv underhållsorganisation tillsammans med underhållschef och
externa resurser.

Kursens mål

Målet med kursen är att den studerande ska ha kunskaper, färdigheter och kompetenser för att arbeta med strategier och system för underhållslogistik, reservdelshantering, inköp och kommunikation med externa leverantörer av underhållstjänster och uppföljning av underhållsekonomi.

Underhållsteknik process och automation

Kursens syfte

Syftet med kursen är att den studerande ska uppnå specialiserade kunskaper, och färdigheter för att förstå hur effektiva underhållssystem byggs upp och upprätthålls utifrån processindustrins krav på hög driftsäkerhet och effektivitet.

Kursens mål

Målet med kursen är att den studerande ska ha kunskaper, färdigheter och kompetenser för att utveckla och upprätthålla rutiner för självständigt operatörsunderhåll, säkerhets- och tillsynsrutiner samt reservdelsrutiner som anpassats till aktuella krav i processen.

Målet är dessutom att den studerande ska kunna arbeta med metoder och rutiner för underhållsprevention, stopptidsminimering samt insamling och uppföljning avdriftsdata.

Course overview

Course

Points

Automated systems and digital control and regulation technology

45

Thesis

20

Industrial economics and leadership

35

Communication and Work Environment

15

Quality, production efficiency and reliability

30

Learning in a work environment 1

50

Learning in a work environment 2

50

Process technology

50

Production management and sustainable logistics

25

Applied mathematics for technicians

15

Maintenance logistics and organization

20

Maintenance technology process and automation

45

Total

400


Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: