Drömmer du om att arbeta i turism- och resebranschen? Älskar du människor, upplevelser och resor? Vill du vara redo för en bransch i förändring när världen öppnar upp? Då är TRAC Turism- och Resekonsult rätt utbildning för dig och din väg in i en dynamisk bransch!

Studera till Resekonsult på distans!

Nästa utbildningsstart hösten 2021.
Vi tar emot sena ansökningar!

Till dig som är antagen till Yrkeshögskolan i Skellefteå

TRAC Turism- och Resekonsult

Upprop sker måndag den 20 september kl. 10.00 via zoom. Länk: https://us02web.zoom.us/j/4840901408 Länk till annan webbplats.

Terminstider och samlingsträffar

Termin 1: v.38 – v.5 2021-09-20 – 2022-02-04 20 veckor

Samlingsveckor: v.38, 46, 3

Termin 2: v.6 – v.25 2022-02-07 – 2022-06-24 20 veckor

Samlingsveckor: v.10, 17

Tänk på att samlingsveckorna är preliminära och kan ändras!

Preliminärt schema v.38

Undervisning sker via zoom. Länken är: https://us02web.zoom.us/j/4840901408 Länk till annan webbplats.

Mån 20/9

10.00 – 11.30 Information

11.30 - 12.30 Lunch

12.30 – 15.30 Branschgeografi, destinations- & omvärldskunskap

Tis 21/9

09.00 – 11.30 Bransch & Produktkunskap

11.30 – 12.30 Lunch

12.30 – 15.30 Branschgeografi, destinations- & omvärldskunskap

Ons 22/9

08.30 - 11.30 Professional English

11.30 – 12.30 Lunch

12.30 – 14.30 Studieteknik

Dator

Distansutbildning förutsätter att du har tillgång till dator för ditt arbete. Om du inte har egen dator kan du arbeta med dina uppgifter vid datorer på närmaste bibliotek eller lärcentrum.

Samarbeta - lärplattform

Vi använder oss av en lärplattform som heter Samarbeta. Där kommer all information om utbildningen och kurserna som ingår samt inlämningsuppgifter att finnas. Under första veckan kommer du att få hjälp med att komma igång med lärplattformen. Du behöver en giltig e-postadress för att kunna ta emot meddelanden därifrån.

Samlingsträffar

De veckor vi träffas i Skellefteå kallas samlingsträffar. Under dessa träffar arbetar vi vanligtvis inom ramen 08:30 – 15:30. Vissa samlingsträffar kan tiderna ändras, detta meddelas innan. Samlingsträffarna är vanligtvis 3 dagar, må-ons.

Lärande i arbete (LIA)

LIA innebär att din utbildning är förlagd till en arbetsplats i branschen. Du kan göra LIA på din hemort eller utomlands om du vill. LIA-perioderna omfattar totalt 28 veckor, fördelat på tre perioder och ligger under termin 2, 3 och 4. LIA-platserna söker du själv i samråd med utbildningsledaren.

Campusområdet i Skellefteå

Karta över Campusområdet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Boende

För dig som behöver bostad under samlingsveckorna så rekommenderar vi att du undersöker olika alternativ som hotell, vandrarhem och camping. Ange att du är studerande på Yrkeshögskolan så erbjuder flera ett rabatterat studentpris.

Information om studentbostäder och bostadsgarantin för studenter hittar du här: www.skebo.nu Länk till annan webbplats.

CSN

Utbildningen berättigar till studiemedel. Ansökan gör du på www.csn.se Länk till annan webbplats. där du också finner information om studiemedel, ansök om hela studieperioden direkt. Var noga med att fylla i rätt terminstider och poäng för varje termin. Eventuella tidigare studier och inkomst kan påverka ditt studiemedel.

Bibliotek

Du har tillgång till Campusbiblioteket. Där finns det litteratur, tidningar, tidskrifter och tillgång till datorer, studieplatser mm.

Måltider

Restaurang finns på Campus. På entréplan i hus E finns det möjlighet att värma medhavd mat.

Litteratur

Till kursstart behöver du följande böcker:

 • Libers atlas för gymnasiet - Upplaga 3. Liber.

ISBN: 9789147108176

 • Kulturgrammatik – upplaga 2. Gillis Herlitz. Liber.

ISBN: 9789147095582

 • Det goda värdskapet: konsten att få människor att känna sig välkomna, av Jan Gunnarsson & Olle Blohm

ISBN: 9789175042916

Övrig ev. litteratur meddelas av resp. lärare vid kursstart.

Parkering

Parkering på Campus Skellefteå är avgiftsbelagd, med olika taxor för olika områden, vilket framgår av skyltar. P-passet gäller på vissa parkeringar.

Studievägledning

Studie- och yrkesvägledning finns på CV - Centrum för vägledning. www.skelleftea.se/cv Öppnas i nytt fönster.

Frågor

Om du har frågor under sommaren får du svar fram till den 1 juli och efter den 12 augusti. Skicka då ett mail till yh@skelleftea.se eller ring studentservice: 073-024 88 70

Välkommen!

Rikard Rahm Rikard.rahm@skelleftea.se

Utbildningsledare, Yrkeshögskolan

Irene Lindblom, Utbildningsadministratör

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma. Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämnden (CSN).

Terminstider för utbildningsstart 2021

2021-09-20 - 2022-02-04
2022-02-07 - 2022-06-24
2022-08-29 - 2023-01-13
2023-01-16 - 2023-06-02

Vi utbildar framtidens Resekonsulter

TRAC Turism- och Resekonsult är en tvåårig utbildning som syftar till att tillgodose resebranschens behov av kompetent personal. En utbildning som ger dig verktygen för framgång och som vänder sig till dig som är intresserad av resebyråverksamhet, är säljinriktad och målmedveten, har en naturlig känsla för service och är intresserad av att arbeta med människor i en rolig och spännande bransch.

Vår bedömning är att resekonsulter kommer att vara efterfrågade även i framtiden. Vårt resande och turistande är i förändring och kommande års pensionsavgångar i kombination med nya arbetsmetoder kräver att det finns utbildad och kompetent personal inom området. Branschen har ett stort intresse av utbildningen och skolans nära samarbete med branschföretag garanterar att du får rätt kvalifikationer för din framtida karriär.

Utbildningens upplägg

Utbildningen sker på distans med obligatoriska samlingsträffar i Skellefteå, planen är totalt 12 samlingsträffar under två år. Utbildningen ger dig både en bredd och ett djup. Du tränas i avancerade flygbokningssystem och utbildas av certifierade Amadeusinstruktörer. Du utvecklar färdigheter i de system som arbetsgivare tydligt efterfrågar vid anställning på resebyrå och hos researrangörer. Studiebesök såväl som föreläsare från resebranschen ingår som mycket viktiga delar i kurserna. Kunskapskontroller sker i form av muntliga och skriftliga tentamen, projektarbeten, seminarier och inlämningsuppgifter, både individuellt och i grupp. Utbildningen avslutas med en fördjupning, ett specialiserat examensarbete.

LIA (lärande i arbete)

En tredjedel av utbildningen består av LIA, där du under totalt 28 veckor får möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiskt arbete på olika företag i resebranschen, vilket ger dig unika möjligheter att knyta värdefulla kontakter.

TRAC – en extra kvalitetsstämpel

TRAC står för Travel Academy och är ett registrerat varumärke ägt av SRF, Svenska Resebyråföreningen. Branschen vet att de studerande från TRAC-utbildningen har den rätta kompetensen och inom branschen är TRAC mycket välkänd.

Efter examen kan du arbeta som:

 • Resekonsult
 • Resesäljare
 • Sales Agent
 • Travel Consultant
 • Online Support
 • Customer Service Agent
 • Reseproducent
 • Projektledare
 • Projektassistent
 • Incoming Travel Agent

För att vara behörig till utbildningen krävs följande:

 • Gymnasieexamen eller motsvarande. Om du är osäker kan du kontakta oss så berättar vi mer.

Lägst betyget E i följande eller motsvarande kurser:

 • Svenska/Svenska som andraspråk 2
 • Engelska 6

Urval

Urval till utbildningen används endast om antalet behöriga sökande som uppfyller samtliga behörighetskrav överstiger antalet platser som utbildningen har. Urval kommer att göras baserat på en kombinerad bedömning av gymnasiebetyg, tidigare utbildning och antagningsprov. Antagningsprovet kommer att hållas i maj. Det kommer att finnas möjlighet att göra det på plats i Skellefteå samt via webben

Saknar du grundläggande eller särskild behörighet?

Om du saknar formell behörighet kan du i din ansökan åberopa så kallad reell kompetens, som är de faktiska kunskaper, färdigheter och kompetenser som du har oavsett hur du har tillägnat dig dem. När du skickar in din dokumentation till skolan ska du utifrån de behörighetskrav som är uppställda för utbildningen dokumentera erfarenheter och kunskaper från arbetsliv, mångkulturellt arbete, föreningsliv, utlandsvistelse etc som du önskar få bedömda som motsvarande efterfrågade betyg. Dessa dokument bedöms då mot de krav som ställs på efterfrågade betyg så att skolan kan pröva att du har tillägnat dig de kunskaper som motsvarar behörighetskraven samt att du kan tillgodogöra dig den sökta utbildningen TRAC Turism- och Resekonsult.

Studentservice
073-024 88 70
yh@skelleftea.se

Utbildningsledare
Rikard Rahm
rikard.rahm@skelleftea.se

Rektor
Ulf Olofsson

Anordnare
Vuxenutbildningen, Skellefteå kommun

I ledningsgruppen för utbildningen TRAC Turism- och Resekonsult ingår följande företag

Nex Resebyrå AB, Piteå
Reseproducenten, Skellefteå
Ticket, Skellefteå
Skellefteå Airport
Företagsresor, Umeå
Ticket, Umeå
Arctic Bus, Skellefteå
Visit Skellefteå/Skellefteå Turistcenter
Vuxenutbildningen i Skellefteå
Studeranderepresentanter

Kursbeskrivning

Kursbeskrivning

Kursöversikt

Kurs

Poäng

Affärsekonomi

15

Amadeus & övriga bokningssystem

40

Bransch- & produktkunskap

30

Branschgeografi, destinations- & omvärldskunskap

30

Branschjuridik

15

Examensarbete

20

Försäljning & kommunikation

30

IT, Web & Layout

10

Lärande i arbete 1

30

Lärande i arbete 2

50

Lärande i arbete 3

60

Organisation, medarbetarskap & ledarskap

15

Professional English

15

Reseproduktion, paketering & projektledning

25

Sales- Service- & Travel Management

15

Summa:

400

Affärsekonomi

Kursens huvudsakliga innehåll

Syftet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper i Affärsekonomi och dess terminologi. Den studerande ska kunna hantera ekonomiska frågor i det dagliga arbetet. Målet med kursen är att den studerande ska förstå hur företag på ett effektivt sätt utnyttjar resurser mellan företag och organisationer för att skapa lönsamma affärer och att kunna arbeta med kundarvoden, nettopris, marginaler, påslag, resebranschens momssatser och skatter.

Amadeus & övriga bokningssystem

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen är uppdelad i fyra moment: Amadeus Essentails 1, Amadeus Essential 2, aktuellt tågbokningssystem och övriga bokningssystem. Syftet med kursen är att ge den studerande kunskap och färdighet i det globala bokningssystemet Amadeus. De studerande får även praktisk träning i några, i branschens övrigt vanligt förekommande bokningssystem så som Galileo, TUI, Ving, Apollo och aktuellt tågbokningssystem. Målet med kursen är att den studerande skall utveckla kunskaper och färdigheter för att självständigt kunna boka, omboka och avboka resor enligt gällande regelverk i de vanligaste förekommande bokningsverktyg på marknaden.

Bransch- & produktkunskap

Kursens huvudsakliga innehåll

Syftet och målet med kursen är att ge den studerande introduktion till resebranschens olika områden och kunskap om den mångfald av aktörer och produkter som förekommer, så att den studerande utvecklar en beredskap för möten med kunder och samarbetspartners samt utvecklar en förståelse för de faktorer som påverkar resandet och resekonsultens roll i sammanhanget. Andra viktiga moment är förståelse för arbetsmarknaden, yrkesområden och yrkesrollens kompetenskrav. Den studerande ska få kunskap om informationskanaler och verktyg för att kunna hålla sig uppdaterade om såväl aktuella branschhändelser som omvärldshändelser. Kursen omfattar resandet i bred bemärkelse; semesterresandet, affärsresandet, gruppresandet samt andra nischade produkter som t.ex. kryssningar, kulturresor etc. I kursen tas även hotellklassificering upp samt värdskap och kvalitetssäkring. I kursen får den studerande även träna på de vanligaste It-verktyg som förekommer i branschen. Kursens mål är att ge den studerande kunskap om resebranschen och dess olika områden.

Branschgeografi, destinations- & omvärldskunskap

Kursens huvudsakliga innehåll

Syftet med kursen är att den studerande ska känna sig säker i aktuella resvägar, säsonger och klimatperioder. Kursen ska öka de studerandes förståelse för hur omvärldshändelser kan påverka resmål och resekonsultens vardag på såväl kort som lång sikt. Kursen ska också ge kunskaper om regler, restriktioner och risker vid resor. Kursen ska också öka de studerandes insikt i ansvarsfullt resande, hållbar turism och klimatpåverkan. I kursen arbetar de studerande kontinuerligt med omvärldsbevakning ur olika perspektiv. Innehållet integreras med, och tillämpas bl.a. i kurserna Reseproduktion och Amadeus. Härigenom ges förutsättningar för en djupare förståelse för det framtida yrket i resebranschen. De studerande ska dessutom få insikt i EU, EUs arbetsmarknads- och turismpolitik samt kunskaper om turismens inverkan på den globala ekonomin och miljön. Målet med kursen är att den studerande ska känna sig trygg i säljsituationen genom sin gedigna destinations- och geografikunskap, att den studerande ska förstå hur händelser i omvärlden påverkar resandet och hur man arbetar med hållbarhet i yrkesrollen.

Branschjuridik

Kursens huvudsakliga innehåll

Syftet med kursen är att ge den studerande goda kunskaper i rättsväsendets uppbyggnad och funktioner. Målet med kursen är att den studerande ska kunna uppvisa generella kunskaper i de regler och lagar som är relevanta för branschen. Den studerande ska kunna tyda och upprätta branschrelaterade avtal. Kursen ska även ge kunskap om resebyråns ansvar vid olika händelser och hantering av reklamationer. Målet med kursen är att ge den studerande kunskapen om de olika regelverk som finns i resebranschen så att denne kan känna sig trygg i sitt yrkesutövande. Samt grunden om lagar och regler så att den studerande får kunskaper för att kunna tillgodogöra sig kursen Reseproduktion, paketering och projektledning. Examensarbete Kursens huvudsakliga innehåll I slutet av utbildningen genomförs ett självständigt examensarbete som utgörs av en skriftlig rapport. Syftet med kursen är att den studerande ska identifiera, analysera och utveckla kunskapsområden som behandlats i utbildningen. Målet med kursen är att den studerande genom att skriva examensarbetet ska kunna visa upp de kunskaper, färdigheter och kompetenser som de erhållit under utbildningen. Med stöd i vedertagna metodologiska arbetssätt, projekthanteringsmodeller och utbildningens genomförda kurser ska de studerande ytterligare utveckla sina färdigheter i att genomföra projektuppdrag, problemställning eller en fördjupning inom branschen. Den studerande ska enskilt kunna arbeta med sitt examensarbete. Rapporten ställer krav vad gäller innehåll, språk, disposition och källhänvisningar. Arbetet redovisas genom en skriftlig rapport samt en muntlig redovisning inför åhörare, detta görs under termin fyra.

Försäljning & kommunikation

Kursens huvudsakliga innehåll

Syftet med kursen är att ge den studerande avancerade kunskaper om metoder för säljteknik så att den studerande blir professionell i sin yrkesroll. Kursen ger ökad insikt i samspelet mellan försäljning och företagets övriga funktioner samt betydelsen av att korrekt bemöta kunden på kundens villkor i affärsmässiga relationer. Kursen utvecklar också förmågan av muntlig kommunikation såväl med kunder och kollegor som vid presentationer inför en större publik. Målet med kursen är att den studerande ska få kunskaper, färdigheter och kompetenser för att kunna bemöta kunden på ett affärsmässigt och förtroendeingivande sätt som leder till långsiktiga kundrelationer och säljavslut.

IT, Web & Layout

Kursens huvudsakliga innehåll

Syftet och målet med kursen är att den studerande ska utveckla förmågan att, med hjälp av moderna kontorsprogram, effektivt kunna utföra administrativa arbetsuppgifter som förekommer i framtida yrkesroller. Så som att upprätta affärsdokument, skapa presentationer, göra lönsamhetsberäkningar, skriva offerter och rapporter. Innehållet i kursen ska kopplas till yrkesrollens framtida behov inom t.ex. kommunikation, försäljning, paketering, reseproduktion och marknadsföring.

Lärande i arbete 1

Kursens huvudsakliga innehåll

Syftet med kursen är att koppla utbildningens praktiska skolförlagda och teoretiska delar med uppgifter i ett operativt arbete i resebranschen ska de studerande stimuleras till fortsatt lärande. Den studerande ska skapa förståelse för yrkesrollen, det praktiska arbetet på resebyrå, researrangör eller annat företag inom reseindustrin. Målet med kursen är att den studerande ska få insikt om hur företaget fungerar, dess organisation, struktur och arbetssätt. Den studerande ska ta initiativ och träna sig i att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter med fokus på kundbemötande, bokningsprogram och samarbete med övriga kollegor.

Lärande i arbete 2

Kursens huvudsakliga innehåll

Syftet med kursen är att den studerande får fördjupade kunskaper i yrkesrollen, det praktiska arbetet på resebyrå, researrangör eller annat företag inom reseindustrin och till att kunna arbeta självständigt liksom i team med de på ett företag inom resebranschen vanligt förekommande arbetsuppgifter. Målet med kursen är att den studerande ska bli tryggare i sin utföranderoll som den studerande erhållit under LIA-period 1. Kursen sker i resebranschens företag och ger den studerande möjlighet att utveckla ett professionellt och personligt förhållningssätt i möten med kunder och kollegor samt öka sin flexibilitet och förståelse för arbetsuppgifterna. Den studerande använder de verktyg som utbildningen gett och stimuleras till att aktivt delta i arbetet för att utveckla sin profession och personliga förmåga till att bli en duktig säljare.

Lärande i arbete 3

Kursens huvudsakliga innehåll

Syftet med kursen är att den studerande ytterligare fördjupar sina kunskaper i arbetet på ett reseföretag. De studerande ska kunna utföra arbetsuppgifter, tillämpa kunskaper och färdigheter förvärvade under utbildningens gång och från tidigare LIA perioder. Målet med kursen är att den studerande självständigt ska kunna planera, genomföra och följa upp sitt arbete. Kursen sker i resebranschens företag och ger den studerande fördjupad kunskap i de bakomliggande arbetsuppgifterna såsom verksamhetsplanering, ekonomi och ledarskap. Den studerande fortsätter utveckla mötet med kunden med fokus på försäljning och bokning och ska under denna period stimuleras till att aktivt delta mer självständigt i arbetet samt utveckla ytterligare säkerhet inom yrkesområdet för att vara redo för arbetslivet.

Organisation, medarbetarskap & ledarskap

Kursens huvudsakliga innehåll

Syftet med kursen är att ge kunskap om olika företagskulturer och hur vi påverkar och påverkas utifrån olika personligheter och beteendestilar. Målet med kursen är att den studerande ska kunna samspela i en organisation med gott medarbetarskap och målfokus. I kursen tas även arbetsmiljö och stress upp. Kursen ger insikt om de grundläggande faktorer som krävs för ett modernt ledarskap med fokus på organisationen, arbetsgruppen, individen och ledaren. Kursen ger fördjupade kunskaper i mötet mellan människor ur ett ledarperspektiv.

Professional English

Kursens huvudsakliga innehåll

Syftet med kursen är att den studerande ska känna sig trygg i det engelska branschspråket så att denne kan kommunicera med internationella flygbolag, hotellkedjor etc. Målet med kursen är att ge de studerande fördjupade kunskaper och färdigheter för att kunna kommunicera muntligt och skriftligt i olika yrkessituationer samt att läsa och förstå information inom yrkesområdet med hänsyn tagen till olika kulturella förhållanden. Den studerande ska ha god kunskap om resebranschens terminologi och branschspråk. De ska kunna tyda och förstå branschrelaterad information såväl i text som i bokningssystem.

Reseproduktion, paketering & projektledning

Kursens huvudsakliga innehåll

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper i hur man paketerar resor med tillhörande arrangemang, från idé till en färdig produkt. Målet med kursen är att den studerande självständigt ska producera en paketresa med tillhörande arrangemang, från idé till färdig produkt utifrån kundens krav och förväntningar, anpassad för grupp- eller konferensresenärer. Som resulterar i en egen producerad resa för marknaden. Den studerande tränas i att göra lönsamhetsberäkningar, dvs i kalkylering och prissättning. Genom att använda Amadeus och övriga bokningssystem som arbetsredskap får man förståelse för samband och kan tillägna sig färdigheter inom området på en avancerad nivå.

Sales- Service- & Travel Management

Kursens huvudsakliga innehåll

Syftet med kursen är att skapa förståelse för inköpsprocessen, företags reseupphandling och en resebyrås roll i denna process. Den studerande tränas i att följa trender och utveckling som kan påverka företag och affärsresebyråernas roll. Målet med kursen är att ge den studerande förståelse för vad som är kännetecknande för företag där tjänsten är det främsta konkurrensmedlet. Att skapa förståelse för samspelet mellan försäljning och företagets övriga funktioner. Även skapa medvetenhet om hur både det egna och andras beteende kan påverka säljprocess, lönsamhet, kundrelationer och affärsmässighet i yrkesrollen. Den studerande ska kunna beskriva, utveckla och att analysera merförsäljningsaktiviteter.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se