Förskola

Om du är förälder och arbetar eller studerar kan ditt barn gå i förskola från 1 års ålder.

Grundskola

Skellefteå kommun kan du som förälder tillsammans med ditt barn välja den grundskola som du tycker passar ditt barn bäst...

Gymnasium

Det finns tre kommunala gymnasieskolor: Anderstorpsgymnasiet och Baldergymnasiet ligger i centrala Skellefteå och Naturb...

Särskola

Särskolan är till för de barn och ungdomar som har en intellektuell funktionsnedsättning och som inte når kunskapskraven...

Vuxenutbildning och högre utbildning

Du har många olika möjligheter till vuxenutbildning i Skellefteå. Här finns universitet, yrkeshögskola, kommunal vuxenut...

Mat och lunch

Här hittar du förskolans, grundskolans, gymnasiets och olika boendens veckomatsedlar.

Skolportalen - e-tjänster

Här hittar du som elev och vårdnadshavare digitala lärresurser och e-tjänster som förskolan, grundskolan, gymnasieskolan...

Studie- och yrkesvägledning

Dina intressen är naturligtvis viktiga när du ska välja en utbildning eller yrke, men det finns annat som också har bety...

Fritidsgård, ungdomsgård

Fritidsgårdarna i Skellefteå riktar sig till alla ungdomar från årskurs sju och uppåt. Här deltar du när du själv känner...

Praktik, VFU och examensarbete

För Skellefteå kommun är det viktigt att ta tillvara de kunskaper och den aktuella forskning som bedrivs inom många olik...

Omsorg på obekväm arbetstid

Arbetar du kvällar, nätter och helger? Då kan du ha rätt till omsorg för ditt barn på obekväm arbetstid, så kallad OB-ve...

RELATERAD INFORMATION

College

College är en utbildningsform som bygger på ett nära samarbete mellan arbetsliv och utbildningsanordnare.

Lov, läsårstider och ledigheter

Gymnasieskolans lovdagar, till exempel sportlov och påsklov. Du får också information om vad som gäller för övrig ledigh...

Kvalitet och förbättring

Det systematiska kvalitetsarbetet sträcker sig som en röd tråd från förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet och genom ...

Försäkringar

Skellefteå kommun har följande försäkringar: olycksfallsförsäkring, patientförsäkring, ansvarsförsäkring, egendomsförsäk...

  • Ny internationell utbildning för blivande gymnasieelever

    I den nya gymnasieutbildningen international class bedrivs lektionerna på engelska. ”Det här är ett spännande, utmanande och roligt program, säger Sara Lundström Haglind, rektor på Anderstorpsgymnasiet.
  • Industritekniska programmet tar återigen in nya elever

    Nu kan blivande gymnasieelever söka till det industritekniska programmet. ”Förutom ett intresse för teknik och industri bör man vara intresserad av att få jobb efter gymnasiet, för det finns väldigt goda chanser till det”, säger Ulf Marklund, rektor på Baldergymnasiet.
  • Snart dags att välja skola

    Snart är det dags för dig som har ett barn som ska börja förskoleklass, eller som har ett barn som går i den högsta årskursen på sin skola att, att göra ett skolval. Skolvalsperioden pågår mellan den 10 januari och den 23 januari.
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se