Sophämtning för fritidshus - det här gäller 2022

Våren är här och snart drar fritidshussäsongen igång på riktigt. För att underlätta för dig har vi samlat viktig information och tips.

Anmäl uppehåll i sophämtning

  • Den 15 april var sista datum för att anmäla uppehåll i sophämtning för att det ska gälla samma år. Om din ansökan beviljas behöver du inte betala hämtnings- och behandlingsavgiften. Grundavgiften måste du fortsätta att betala.

Kom ihåg ägarbyte

  • Du som inte har anmält ägarbyte behöver göra det så att fakturan för sophämtning kommer till rätt person. Vid ett ägarbyte tar den nya ägaren även över det befintliga avfallsabonnemanget. Uppehåll och befrielse av hämtning upphör att gälla vid ägarbyte.

Du ska lämna avfall i avsedda kärl

  • Du transporterar själv ditt hushållsavfall till en anvisad plats där det finns utställda kärl avsedda för avfall. Där finns ett grönt och ett brunt sopkärl. Det bruna sopkärlet är till för ditt utsorterade matavfall och det gröna är till för ditt restavfall. Hushållsavfallet ska inte lämnas till en återvinningscentral. Däremot ska du transportera annat avfall till närmaste återvinningscentral.

Öppna en karta som visar placering av fritidshuskärl. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du ska flytta permanent

  • Om du ska flytta permanent till ditt fritidshus behöver du ändra sophämtningen till ett året runt-abonnemang. Kontakta kundtjänst så hjälper de dig med det.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: