Utökat samråd enligt Miljöbalken – Byske avloppsreningsverk

Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad genomför samråd inför tillståndsansökan för verksamheten vid Byske avloppsreningsverk så att boende, verksamma i området och övriga intressenter ska ha möjlighet att inkomma med frågor och synpunkter.

Verksamhetens miljöpåverkan kommer att beskrivas i en miljökonsekvensbeskrivning som bifogas ansökan. Inför upprättande av miljökonsekvensbeskrivningen ska enligt Miljöbalken 6 kap, information delges enskilda som kan beröras. Synpunkter som framförs vid samrådet kommer att beaktas i Miljökonsekvensbeskrivningen.

Mer detaljer kring verksamheten och dess miljökonsekvenser återfinns i länkar längre ned på sidan

Har du synpunkter avseende verksamheten? Har du synpunkter och funderingar som kan bidra till att minska miljöpåverkan? Har du frågor eller behöver du mer detaljerad information? Kontakta Skellefteå kommuns kundtjänst 73 50 00, tryck 3.

Du kan också mejla dina synpunkter/frågor elektroniskt på samhallsbyggnadsnamnden@skelleftea.se. Senast 9 november 2022.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: