Illustration av hur återvinningscentralerna är uppbyggda med behållare för trä, brännbart, deponi och metall

Återvinningscentraler

Det avfall vi producerar måste tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Det är kommunen som ansvarar för återvinningscentralerna.

Öppettider

Öppettider

Alla röda dagar stängt.

Alla röda dagar stängt.

Alla röda dagar stängt.

Alla röda dagar stängt.

Alla röda dagar stängt.

Alla röda dagar stängt.

Alla röda dagar stängt.

ÅVC-kort

Nu finns möjlighet att få tillträde till återvinningscentralen i Bureå, Burträsk, Byske, Jörn och Ursviken utanför ordinarie öppettider. Som ”nyckel” till grinden används ditt körkort eller ett speciellt tilldelat kort om du saknar körkort. Aktivering av kortet sker efter avslutad ÅVC-utbildning. Läs mer om utbildning och hur det går till nedan.

Boka utbildning för ÅVC-kort (Länk till annan webbplats)

På Bureå, Burträsk, Byske, Jörn och Ursvikens återvinningscentral har du nu möjlighet att få tillträde vissa tider utanför ordinarie öppettider.

På Byske och Ursvikens återvinningscentraler kommer du till en början inte att kunna lämna farligt avfall på obemannad tid. Ombyggnad pågår.

För dig med ÅVC-kort ger det tillgång till de aktuella ÅVC söndag - torsdag mellan kl. 07.00-22.00.

För att kunna gå utbildningen och få tillgång till återvinningscentralen vid obemannade öppettider enligt ovan, krävs det att du:

 • är folkbokförd i Skellefteå kommun eller äger en fastighet som betalar renhållningsavgift i Skellefteå kommun.
 • är myndig.

Om du uppfyller dessa krav kan du anmäla dig till utbildningen som är ca 60 minuter lång. Utbildningen sker utomhus på den återvinningscentral som du anmält dig för utbildning till.

Det finns två sätt att anmäla sig till utbildningen:

Via vår e-tjänst (som du hittar länk till på den här sidan). För det krävs att du har e-legitimation och är folkbokförd i kommunen.
Via kundtjänst. Om du inte har e-legitimation eller om du äger en fastighet men inte bor i kommunen, vänd dig till kundtjänst så hjälper de dig.

 • Det är endast personer som har godkänts efter utbildning som får nyttja systemet.
 • Vid inpassering, väntar man innanför grindarna till grindarna stängts, innan man kör vidare, för att förhindra att någon annan smiter in på dennes inloggning.
 • Vid utpassering, väntar man utanför grinden till grinden stängts, innan man kör vidare, för att förhindra att någon annan smiter in vid utfartsgrinden.
 • Har man tappat ut något eller skräpat ner, så städar man efter sig.
 • Man får aldrig hoppa ner i en container! Ser man att man slängt något i fel container eller tappat något kan man kontakta kundtjänst. Containern kan dock vara tömd innan personal har möjlighet att kolla upp det hela.
 • Farligt avfalls ställs upp på uppmärkt plats.
 • Förbjudet att plocka med saker från återvinningscentralen.
 • Företagsavfall får ej lämnas
 • Om det visar sig att man inte uppfyller de ställda kraven utifrån utbildningen kommer man att förlora sin inpassering och kan ansöka om ny utbildning. Varje enskilt fall bedöms separat.
 • Säkerhetsanvisningar samt kameraövervakning finns.
  För att på ett säkert sätt använda det nya systemet övervakas anläggningen av kameror. Det är både för din säkerhet men även för verksamhetens.
 • Skulle något inträffa under den tid du är där finns skyltar vid utpasseringsgrinden som berättar vart du ska vända dig.
 • Vid omedelbar fara - lämna din bil och ta dig ut ur området. Larma 112.

Rätt sak på rätt plats

På våra bemannade återvinningscentraler kan du lämna:

 • Återbruk (tas om hand av Solkraft)
 • Trädgårdsavfall
 • Restavfall- brännbart
 • Träavfall
 • Järn- och metallskrot
 • Elavfall
 • Sten och betong
 • Porslin, keramik
 • Wellpapp
 • Kyl- och frys
 • Vitvaror (spis etc)
 • Batterier
 • Farligt avfall.

Möjlighet finns också att lämna förpackningar och tidningar i avsedda behållare.
Observera att du som privatperson kan komma med ditt avfall i personbil, personbil med släp eller mindre lastbil. Större fordon är inte tillåtet när du lämnar ditt hushållsavfall.
Verksamheter har särskilda regler för att lämna farligt avfall.

Det avfall som du packat i soppåsar och som ska lämnas på återvinningscentralen, ska vara packat i transparenta sopsäckar. Har du packat i svarta sopsäckar ges du möjlighet att öppna och sortera på plats.

I källsorteringsguiden finns information om vad du kan lämna på din återvinningscentral samt tips om hur du sorterar. Farligt avfall lämnas på särskilt anvisad/anpassad plats på återvinningscentralen. Det får inte slängas i övriga containrar.

I källsorteringsguiden Länk till annan webbplats.

Avfallet transporteras från återvinningscentralerna till Degermyrans avfallsanläggning i Skellefteå. Det avfall som går att återvinna bearbetas, det som går att kompostera komposteras. Avfall som inte går att återvinna deponeras och avfall som måste tas omhand på särskilt sätt mellanlagras för vidare transport.

Alla kommunala deponier i kommunens ytterområden har avslutats och efterbehandlats. Prover tas med jämna mellanrum för att se till att det inte går ut farliga ämnen i närliggande mark och vatten.

Läkemedel, kanyler, bildäck samt sprängmedel får inte lämnas på en återvinningscentral. Dina läkemedel och kanyler lämnar du in på valfritt apotek.

Läs mer om läkemedel och kanyler och var du lämnar dessa

Bildäck lämnas till återförsäljare av bildäck

Vapen, sprängämnen och ammunition lämnas till polisen. Observera, du måste alltid ringa polisen för att få vägledning hur du ska lämna sprängämnen. Du får inte komma oanmäld till polisstationen med det.

Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Fyrverkerier lämnas till återförsäljare eller polisen.

Återvinningscentraler i kommunen

Skellefteå (Degermyran), Lidvägen

Bureå, Sinusgatan

Byske, Maskingatan

Boliden, Yrkesgatan/Margaretavägen

Jörn, Reningsvägen

Burträsk, Svarvargatan

Lövånger, Kyrkren

Ursviken, Mekanvägen

På Degermyrans återvinningscentral finns en "PantaMera Express" installerad. Där pantar du mycket på en gång istället för att slänga en burk eller PET-flaska i taget.

Pantautomaten är särskilt framtagen för att underlätta för den som snabbt och enkelt vill panta mycket på en gång. Istället för att panta varje burk och PET-flaska för sig, häller man förpackningarna direkt ur påsen/säcken ner i ett fack. Maskinen sorterar och räknar panten. Kapaciteten är omkring 100 förpackningar på ett par minuter. När det är klart får pantaren välja mellan olika utbetalningslösningar.

Flera betalningslösningar

Pantaren kan välja mellan att få panten utbetald till sitt PayPal-konto eller via ClearOns betalcheckar, som man kan handla för i de allra flesta dagligvarubutiker. Ett alternativ finns också där man kan välja att skänka sina pantpengar till välgörenhet.

Med PayPal är det möjligt att få panten överförd till sitt bankkonto. Mer information finns på paypal.com. Länk till annan webbplats.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se