Återvinningsstationer

Det är FTI, Förpackningsinsamlingen, som ansvarar för återvinningsstationerna. Där kan du som privatperson lämna dina förpackningar av glas, plast, papper, kartong, wellpapp och metall.

Ända sedan 1994 har Sverige haft producentansvar på returpapper och förpackningar. Nu upphör det för returpapper, det vill säga tidningar och reklamblad, ansvaret för insamling och återvinning läggs på kommunerna. Producentansvaret på förpackningar kvarstår.

Här kommer du att kunna lämna ditt returpapper:

Vid lättillgängliga platser i anslutning till återvinningsstationer och återvinningscentraler kommer insamling fortsättningsvis finnas och kommunen har anlitat en entreprenör att hämta detta.

Många flerbostadshus har fastighetsnära insamling av returpapper (tidningar och reklamblad). Det avser kommunen att fortsätta med, och i framtiden utveckla och utvidga, och har därför avtal med de två större aktörerna på marknaden, Stena Recycling AB och Ragnsells AB. Förhoppningen är att alla som i dagsläget har fastighetsnära insamling av returpapper ska kunna ha kvar detta och att fler ska kunna ansluta.

Mer information:

Avfall Sveriges information om returpapper Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regeringens beslut om kommunalt insamlingsansvar för returpapper och tidningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är producentansvar och FTI?

1994 införde regeringen och riksdagen förordningen om producentansvar för förpackningar och returpapper (tidningar). Det innebär att alla som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar eller förpackar varor ansvarar för att förpackningarna samlas in och återvinns. Förordningen innebär också att hushållen är skyldiga att sortera ut förpackningar och tidningar från sitt hushållsavfall. Observera att producentansvaret för returpapper upphör efter årsskiftet 21/22. Läs mer om det ovan.

Ägare till FTI är de fyra materialbolagen Plastkretsen, MetallKretsen, Returkartong och Pressretur. Dessutom finns Svensk GlasÅtervinning med genom ett avtalat samarbete. I FTI:s och materialbolagens styrelser finns representanter från förpacknings- och tidningsindustrin, handeln och branschorganisationer.

Kontakta FTI

Om du vill meddela att någon av behållarna behöver tömmas eller om det behöver städas kan du ringa rill FTI:s servicetelefon 0200-88 03 11. Mer information om FTI hittar du via länken nedan.

Ny modell för insamling av förpackningar av TMR

TMR:s tjänst gör det möjligt för privatpersoner i hela Sverige att få förpackningar av papper, plast och metall hämtade hemma vid dörren. Det gäller om du inte redan har insamling av förpackningar i fastigheten där du bor.

TMR är ett företag som samlar in förpackningar som ligger under producentansvaret. TMR har tagit fram ett nytt koncept där de hämtar upp förpackningar av plast och metall hemma vid din dörr. Tjänsten är kostnadsfri. Du anmäler dig på deras webbplats.
Kommunen är skyldig att informera om tjänsten men är inte ansvarig för den.

TMR-hushållnära insamling av förpackningar Länk till annan webbplats.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: