Hämtning av ditt avfall

På den här sidan kan du läsa mer om vad som gäller vid hämtning av hushållsavfallet. Du hittar även svar på många andra frågor kring avfall.

Kärlet ska vara framdraget för tömning senast klockan 04.00 hämtningsdagen. Om det upptäcks fel i sortering och emballering lämnas information på kärlet.

När töms mina sopor?

För att se ditt tömningsschema, skriv in adressen i rutan nedan. Välj det alternativ du vill se hämtningsschema för. Är ni flera fastigheter som har gemensamma kärl ska du söka på den adress som fakturan är registrerad på.

Ändrade tömningsdagar

Ibland är dagen för din soptömning ändrad på grund av helgdagar. Håll utkik här på vår webbplats, Skellefteå kommuns facebooksida samt information i Källsorteringskalendern .

Du kan även ladda ner appen Mitt Skellefteå och använda dig av tjänsten för att hålla koll på vilken dag det är soptömning i ditt hushåll.

Placering av kärlet/kärlen

Du placerar ditt kärl olika beroende på om en vanlig sopbil eller en sidlastare hämtar avfallet. Om en vanlig sopbil tömmer sopkärlet ska du placera det väl synligt vid tomtgränsen med handtaget utåt. Se gärna vår film nedan om hur det fungerar.

Skellefteå kommun använder sig av sidlastande sopbilar som bemannas av en miljöarbetare istället för två. Bilen tömmer kärlen med en mekanisk tömningsarm. För att armen ska kunna greppa kärlen är det viktigt att du ställer sopkärlen enligt beskrivning nedan.

Placering av kärlen

  • Hjul och handtag ska vara vända in mot fastigheten.
  • Kärlen ska stå plant och i höjd med vägen. Detta krävs för att fordonen ska kunna tömma kärlen och för att kärlen inte ska tippa.
  • Kärlet placeras max 1,5 meter från vägkanten.
  • Området mellan kärl och vägbana ska vara fritt från hinder för att möjliggöra tömning.
  • Det ska det finnas fritt utrymme i sidled om minst 0,5 meter.
  • Det ska finnas 1,5 meter fritt utrymme bakom kärlen för att de ska kunna tömmas i sopbilen.

Tänk också på att sopkärlet inte får packas för mycket. Locket på kärlet måste vara stängt.

Eventuella frågor med anledning av de nya rutinerna besvaras av vår
kundtjänst, telefon 0910 - 73 50 00.
Tack för du hjälper oss att ställa kärlen rätt.

Låt ditt kärl stå kvar tills det är tömt

Ibland uppstår situationer där soptömningen kan vara försenad till exempel på grund av halka, stora snömängder, röda dagar med inkörning etcetera. Ställ ut ditt kärl på anvisat datum och låt stå tills det är tömt.

Självservice, öppet dygnet runt

Använd våra e-tjänster för att göra och följa dina avfallsärenden.

Ansök om gemensamt avfallskärl (Länk till annan webbplats)
Ansök om uppehåll i sophämtning för åretruntbostad (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
Ansök om uppehåll i sophämtning och slamtömning för fritidshus (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
Ansöka om förlängt hämtningsintervall för hushållsavfall (Länk till annan webbplats)
Boka utbildning för ÅVC-kort (Länk till annan webbplats)
Ansök om annan fakturamottagare (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: