Avgifter för verksamheters avfall

Det finns inget krav på att du måste sortera matavfall. Du bestämmer själv om du vill sortera, men avgiften varierar beroende på vilket alternativ du väljer. Du som väljer att inte sortera får en högre avgift.

Alla avgifter är inklusive skatt och moms.

Miljöstyrande taxa

Det finns inget krav på att du måste sortera matavfall. Du bestämmer själv om du vill sortera, men avgiften varierar beroende på vilket alternativ du väljer. Du som väljer att inte sortera får en högre avgift.

Taxa för sorterat matavfall per år

Rymd

Töms var
14:e dag

Töms varje
vecka

Töms två
gånger i veckan

Grundavgift

140 l.

414 kr

1310 kr

3935 kr

900 kr

Om matavfallet är dåligt sorterat tillkommer ett tillägg på 150 kronor per kärl och hämtningstillfälle.
Papperspåsar upp till 30 liter ingår.

Taxa för förpackat matavfall per år

Rymd

Töms var
14:e dag

Töms varje
vecka

Töms två
gånger i veckan

Grundavgift

140 l.

1210 kr

3630 kr

10 890 kr

900 kr

Taxa för restavfall per år

Rymd

Töms var
14:e dag

Töms varje
vecka

Töms två
gånger i veckan

Töms tre
gånger i veckan

Grundavg.

140 l.

985 kr

2485 kr

5583 kr

8896 kr

900 kr

190 l.

1292 kr

3348 kr

7543 kr

12 063 kr

900 kr

370 l.

2424 kr

6095 kr

13 727 kr

21 964 kr

900 kr

660 l.

3796 kr

9504 kr

20 828 kr

33 310 kr

900 kr

Taxa för blandat hushållsavfall per år

Rymd

Töms var
14:e dag

Töms
varje
vecka

Töms
2 ggr
i veckan

Töms
3 ggr
i veckan

Töms
5 ggr
i veckan

Grundavg.

190 l.

2317 kr

5704 kr

12 826 kr

20 528 kr

34 219 kr

900 kr

370 l.

3707 kr

9832 kr

22 087 kr

35 307 kr

58 798 kr

900 kr

660 l.

5 576 kr

14 652 kr

32 927 kr

52 550 kr

88 358 kr

900 kr

Dragavstånd, kostnad per kärl och år

Kostnad för dragavstånd tillkommer om kärlet måste dras en bit till sopbilen.

Taxa dragavstånd per kärl och år

Ingen dragväg

< 7 m.

7,1-25 m.

> 25 m.

Enligt överenskommelse med kommunen - ingen avgift

480 kr

900 kr

1200 kr

Tilläggskostnader för placering och inkörning

Om kärlet inte är placerat i marknivå eller om sopbilen måste backa eller köra in på gården så tillkommer extra kostnader för hämtning.

Kärlplaceringstillägg per kärl och år

Markplan

I källare

I våningshus

Lastkaj

Ingen avgift

480 kr

480 kr

480 kr

Text

Backning- eller inkörningsavgift, taxa per år.

Ingen backning, inkörning

< 7 meter

7,1-25 meter

> 25 meter

Ingen avgift

480 kr

900 kr

1200 kr

Det här betalar du för

Vad får du som driver verksamhet för de avgifter du betalar? Här får du reda på vad som ingår i grundavgiften samt i hämtnings- och behandlingsavgiften.

Löst avfall

Restavfall som är i kärl, kostar 832 kronor per kubikmeter.
Restavfall som inte är i kärl, kostar 1 000 kronor per kubikmeter.

Deponirest tömning vid beställning (kärl ingår inte)

190 liters kärl 275 kronor per gång.
370 liters kärl 600 kronor per gång.
660 liters kärl 950 kronor per gång.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: