Appen Avfallsaffären

I den kostnadsfria appen Mitt Skellefteå finns Avfallsaffären. Den innehåller flera tjänster, t ex kan du få påminnelser...

Avfall från fritidshus

Som fritidshusägare sorterar du ut matavfall samt hushållets restavfall. Grovavfall ska du själv transportera till närma...

Bygg- och rivningsavfall

Vid rivning, byggnation och renovering uppstår alltid avfall. Det är viktigt att avfallet tas omhand på rätt sätt och at...

Farligt avfall

Många föremål som finns i våra hushåll innehåller ämnen som är farliga för hälsan och miljön. Dessa föremål räknas som f...

Grovavfall

Via kommunens återvinningscentraler har du möjlighet att lämna ditt grovavfall utan kostnad. Tänk i första hand på att l...

Källsortering

Källsortering innebär att du sorterar avfallet där det uppstår, vid källan, till exempel i ditt hem. Här får du veta hur...

Skellefteå biogasanläggning

I biogasanläggningen på Tuvan rötas Skellefteås organiska avfall. Genom rötningen produceras fordonsbränsle samt jordför...

Slamtömning

Alla enskilda avloppsanläggningar som är kopplade på en vattentoalett måste slamtömmas. Det är Skellefteå kommun som ans...

Sophämtning - när töms soporna?

På den här sidan kan du läsa mer om vad som gäller vid hämtning av hushållsavfallet. Du hittar även svar på många andra ...

Återvinningscentraler

Det avfall vi producerar måste tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Det är kommunen som ansvarar för återvinningscentra...

Återvinningsstationer

Det är FTI, Förpackningsinsamlingen, som ansvarar för återvinningsstationerna. Där kan du som privatperson lämna dina fö...

Avfall, hämtning och återvinning av sopor. Här läser du om hur vi jobbar i Skellefteå kommun och hur du kan hjälpa till.

Självservice, öppet dygnet runt

Använd våra e-tjänster för att göra och följa dina avfallsärenden.

Ansök om gemensamt avfallskärl (Länk till annan webbplats)
Ansök om uppehåll i sophämtning för åretruntbostad (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
Ansök om uppehåll i sophämtning och slamtömning för fritidshus (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
Ansöka om förlängt hämtningsintervall för hushållsavfall (Länk till annan webbplats)
Boka utbildning för ÅVC-kort (Länk till annan webbplats)
Ansök om annan fakturamottagare (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Öppettider

Öppettider för återvinningscentralerna runt om i kommunen

Alla röda dagar stängt.

Alla röda dagar stängt.

Alla röda dagar stängt.

Alla röda dagar stängt.

Alla röda dagar stängt.

Alla röda dagar stängt.

Alla röda dagar stängt.

Alla röda dagar stängt.

Aktuellt

Aktuellt

25/25-målet

Vi ska minska den totala mängden mat- och restavfall med 25% till år 2025