Trygghetsboenden

Flera aktörer på bostadsmarknaden, både inom allmännyttan och privata fastighetsägare, erbjuder trygghetsboenden. För att få en lägenhet i ett trygghetsboende måste minst en person i hushållet ha fyllt 70 år. Boendeformen ska inte förväxlas med kommunalt vård- och omsorgsboende, utan vänder sig till seniorer som är för friska för vård- och omsorgsboende men ändå vill bo tryggt och bra.

Ett trygghetsboende har alltså inget med vård att göra och det krävs inget biståndsbeslut för att bo i trygghetsboende. Du hyr din bostad på eget initiativ och du bor i din lägenhet precis som om du bodde i ett annat hyreshus. Skillnaden är de gemensamma ytorna och aktiviteterna.

Målsättningen med boendeformen är att skapa möjlighet till gemenskap mellan hyresgästerna och att delta i gemensamma aktiviteter – för att motverka den ensamhet som många äldre lever med idag. Lokaler och boende med god tillgänglighet, ger en grund för trygghet och möjligheter att ta sig ut och delta i aktiviteter tillsammans med andra.

Möjlighet till gemenskap och god tillgänglighet

Lokaler och boende med god tillgänglighet, ger en grund för trygghet och möjligheter att ta sig ut och delta i aktiviteter tillsammans med andra. I ett trygghetsboende finns det gemensamma ytor för att umgås och som hyresgäst kan du delta och medverka i olika aktiviteter. Det finns ett gemensamt kök som gör det möjligt att fika eller kanske äta tillsammans.

Dessutom är både hus och lägenheter tillgänglighetsanpassade. Det betyder att om du en dag behöver mer hjälp, rullator eller rullstol så är bland annat dörröppningar redan tillräckligt breda.

För att en fastighet ska kunna definieras som trygghetsboende ska det också finnas en värd eller värdinna under vissa tider. Tillsammans med hyresgästerna arbetar vädren/värdinnan för att skapa förutsättningar för värdefulla kontakter, möten och gemenskap i samverkan med lokala ideella organisationer.

Skebos trygghetsboenden

Skebo (Skelleftebostäder) har drygt ett hundratal lägenheter fördelade på fyra orter. Lägenheterna förmedlas och fördelas genom Skebos vanliga bostadskö.

Klicka på adresserna för karta:

Här kan du läsa mer om Skebos trygghetsboenden och se om det finns lediga lägenheter Länk till annan webbplats.

Privata aktörer

Skellefteå Egendom äger två trygghetsboenden i Jörn och Byske med totalt 78 lägenheter.

Här kan du läsa mer om Skellefteå Egendoms trygghetsboenden och se om det finns lediga lägenheter Länk till annan webbplats.

Trysem AB äger ett trygghetsboende i Skellefteå.

Kontakt Trysem: Fred Brännström, Trysem AB Industrivägen 30, 931 44 Skellefteå.

tel. 070-673 68 55, mail: fred.b@telia.com

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se