Bostad för vuxna

Om du är under 65 år och har en funktionsnedsättning kan du få stöd i form av en bostad, kallat bostad med särskild service. Stödet är till för dig som vill bo i en egen lägenhet, men som behöver hjälp för att klara ditt vardagsliv. Vi planerar stödet tillsammans med dig så att det är anpassat utifrån vad du behöver.

Vilka boendealternativ finns det?

Du kan antingen bo i en gruppbostad eller i en servicebostad. Gruppbostad är till för dig som behöver omvårdnad och tillsyn. I gruppbostad finns alltid tillgänglig personal.

Om du behöver tillsyn och omvårdnad, men inte alltid behöver ha personal på plats, kan en servicebostad passa dig. Läs mer om alternativen här:

För dig som har stort behov av omvårdnad och tillsyn kan det passa att bo i en gruppbostad. I en gruppbostad bor du i en egen mindre lägenhet men personal finns i huset dygnet runt. Lägenheten är utrustad med kokvrå, och det finns också ett gemensamt rum och kök som du delar med de andra som bor i gruppbostaden.

På boendet får du stöd med att ha en bra fritid och att utveckla egna fritidsintressen. Om du bor i en gruppbostad får du också stöd med hälsa och sjukvård.

Om du behöver tillsyn och omvårdnad, men inte alltid behöver ha personal på plats, kan en servicebostad passa dig. I en servicebostad har du en egen lägenhet med ett eget hyreskontrakt. Servicebostaden har fullvärdigt kök. Personalen från serviceboendet besöker dig och ger dig det stöd som du behöver för att du ska klara ditt vardagsliv. Du kan också ringa personalen dygnet runt. Nära din lägenhet finns en gemensam lokal där du kan träffa personalen eller andra personer som bor i servicebostaden.

På boendet får du stöd med att ha en bra fritid och att utveckla egna fritidsintressen. Om du bor i en servicebostad får du också stöd med hälsa och sjukvård.

Vem får ansöka om bostad med särskild service?

Du behöver tillhöra någon av följande grupper (kallas också för personkretsar) för att ha rätt till bostad med särskild service:

 • personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 • personer som efter en hjärnskada i vuxen ålder fått stora begåvningsmässiga funktionshinder som inte går över
 • personer med andra stora fysiska eller psykiska funktionshinder som inte beror på normalt åldrande, där hindren orsakar stora svårigheter i det dagliga livet och därmed skapar ett behov av stöd eller service.

Det är lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) som avgör vilka grupper som har rätt att få bo i ett gruppboende eller en servicebostad. Läs mer om stöd och servie:

LSS - lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade , 217.9 kB..

Inriktningen på de olika grupp- och servicebostäderna varierar. Du som beviljats insats får erbjudande om det boende som motsvarar ditt behov, och där det finns lediga lägenheter.

Av respekt mot personerna som bor i grupp- eller servicebostad publicerar Skellefteå kommun inte adresserna eftersom de är privatbostäder. Du som beviljats insatsen bostad med särskild service får mer information av kommunens boendeplanerare.

Hur ansöker jag om bostad med särskild service?

Om du tillhör någon av de grupper som har rätt till grupp- eller servicebostad kan du ansöka om bostad med särskild service genom att antingen ringa vår kundtjänst eller fylla i blanketten

Ansökan om LSS för dig över 18 år , 217.9 kB.

Kontakta oss om du har frågor

Du kan alltid vända dig till oss om du har frågor eller funderingar om bostad med särskild service.

Den här serviceförklaringen är för dig som söker eller har insatser enligt LSS. Här kan du läsa vad du kan förvänta dig av socialkontoret, Skellefteå kommun och vad du kan göra för att vi ska kunna ge dig rätt stöd och det stöd som du förväntar dig.

Vårt ansvar

Vi ansvarar för att fatta beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och att dina beviljade insatser genomförs. Stödet är frivilligt för dig. Vårt ansvar är att göra information om LSS tillgänglig för dig som medborgare. Vi ska också samarbeta med andra myndigheter och funktioner i samhället för att du som har en funktionsnedsättning ska få stöd av bra kvalité.
Vi ansvarar också för att du möter kompetent personal som behandlar dig bra, värnar om din integritet och som ger dig stöd att kommunicera.

För att få stöd enligt LSS måste du omfattas av den personkrets som anges i 1§ LSS. Du lämnar in en ansökan, ditt behov av stöd utreds. I beslutet står det om du har rätt till den insats du har sökt eller inte.

Vi lovar dig att

 • utforma stödet så att det stärker dig att leva ett självständigt liv
 • du får en kontaktpersonal som tillsammans med dig gör en genomförandeplan för din beviljade insats
 • genomförandeplanen beskriver vad som är viktigt för dig och blir vår grund för att kunna ge dig rätt stöd i rätt tid utifrån det behov som du har
 • du och din kontaktpersonal följer upp om du har fått det stöd som du behöver
 • vi anpassar stöd och insats efter det som händer i ditt liv
 • arbeta för att skapa möjligheter för dig att vara delaktig i samhället
 • stödja dig att få tillgång till information om det som är viktigt för dig för att du ska kunna delta i samhället
 • stödja dig att förstå informationen så att du kan fatta beslut om hur du vill leva ditt liv på bästa sätt
 • stödja dig att göra val i livet och hjälpa dig att förstå vilka konsekvenser dina val kan ge
 • stödja dig att planera din dag så du vet vad som ska hända och har mod att våga prova alternativ

Ditt ansvar

För att vi ska kunna ge dig rätt stöd och det stöd som du förväntar dig behöver vi din hjälp.

Vi förväntar oss:

 • Att du berättar om dig, ditt liv och dina behov så att vi kan fatta beslut och planera stödet.
 • Att du utifrån dina förutsättningar planerar stödet tillsammans med din kontaktpersonal och sedan berättar hur du tycker att stödet fungerar.
 • Att du berättar om ditt behov av stöd förändras. Prata med din kontaktpersonal eller den handläggare som fattat beslut om ditt stöd.

Om vi inte håller vad vi har lovat

Vi vill höra vad du tycker så att vi kan bli bättre. Om du eller vi upplever att vi inte håller det vi lovat vill vi gärna ha kontakt med dig. Berätta för oss på vilket sätt eller varför vi inte hållit vårt löfte. Vi bestämmer sedan hur vi ska göra för att förbättra vårt arbete.
Om du inte är nöjd med ditt beslut så ger vi dig information om hur du överklagar beslutet. Vi kan hjälpa dig att överklaga om du vill det. Skellefteå kommun har ansvar för att erbjuda dig stöd inom 3 månader, från att du har fått beslut.

Är du inte nöjd med det stöd du får? Eller har du andra funderingar och synpunkter?

Ta kontakt med ansvarig chef, din LSS-handläggare eller någon personal. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst.

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se