Ett Skellefteå för alla

Tänk om olika inte fanns. Det låter så tråkigt att vi helst inte vill fundera på det. Men vi är ändå mer lika än vi tror. Så är det faktiskt. Även om vi människor ser olika ut och fungerar olika så söker vi ofta samma saker för att må bra i livet. Det handlar om trygghet. Vänskap. Något meningsfullt att syssla med. Därför ska vårt samhälle vara till för alla. Att fler ska kunna göra mer i samhället – ja, egentligen precis allt de känner för – är kärnan i den strategi som ska göra Skellefteå till en plats för varenda människa.

Att ha en strategi är ett måste för att kunna gå framåt. Den visar på en vilja. Samtidigt får allmänheten, styrande politiker, företag och kommunala bolag, och flera andra, ett viktigt verktyg och en riktning. Att jobba för mer tillgänglighet låter ju fint. Men vad innebär det?

Det finns en vision som säger att Skellefteå ska vara en framsynt och jämställd tillväxtkommun med 80 000 invånare 2030. Visionen vänder sig till och handlar om precis alla människor. Personer med funktionsnedsättning finns representerade överallt i samhället. Arbetet med tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning är på så sätt kopplat till många andra viktiga mångfaldsfrågor.

Strategin Ett Skellefteå för alla ska

  • Öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning.
  • Höja kunskapsnivån om tillgänglighet och delaktighet oavsett funktionsförmåga.
  • Förbättra tillgängligheten så att miljöer och samhällsfunktioner fungerar för alla.
  • Leda till bättre utbildning och fler arbetstillfällen för personer med funktionsvariationer.

Hela dokumentet finns att läsa under Relaterade dokument längre ner på sidan.

Först förstå för att kunna förändra

Ett inledande steg till att göra om spelplanen är att förstå begreppen. Funktionsnedsättning är till exempel en begränsning någon har – inte är. Med funktionsvariation menas att alla har olika förutsättningar och förmågor som förändras genom livet. Funktionshinder finns i miljön och hindrar personer utifrån funktionsvariationer. Normbrytande funktionalitet är att fungera på ett annorlunda sätt än vad vi räknar som ”normalt”. Handikapp används bara i sammansatta ord – och i golf. Hur mycket koll hade du på de här begreppen?

Mer kunskap behövs för att tänka inkluderande

Att kunna inkludera varenda människa handlar till stor del om att höja kunskapsnivån. Både de kommunala verksamheterna och allmänheten måste bli vassare på att hantera olikheter. Det ska vara likvärdigt för alla. Först då kan vi öka respekten för människors rättigheter och motverka snäva normer och synsätt. Men viktigast är att alla ska känna att de har en självklar plats i samhället.

Vi är alla med i arbetet

För att Skellefteå ska bli tillgängligt för alla krävs att alla ingår i maskineriet. Från politiska beslut till samtal runt kaffemaskinen. Överallt formas åsikter, uppfattningar och tankar om hur framtiden ska bli. Från de enklaste praktiska sakerna till att uppdatera och förnya strategin varje år – allt är värdefullt och betydelsefullt.

Åtgärder som hjälper människor med funktionsnedsättning hjälper ofta andra

Röstutrop på bussen är bra om du är synskadad eller inte kan orientera dig. Men det förenklar också för resten av bussresenärerna. Samma sak med rymliga hissar anpassade för rullstolar. Säkert blir många föräldrar med barnvagnar väldigt glada över det också. Så du ser, skillnaden mellan någon annan och dig är kanske inte så stor ändå. Kanske ingen alls.

Tillgänglighet kan vara mycket:

  • Fysiska funktioner som alla kan använda.
  • Information som alla förstår.
  • Attityder och sociala sammanhang som välkomnar alla.

Från globalt till lokalt

Till grund för strategin Ett Skellefteå för alla ligger FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och Regeringens strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken. Det är en styrka att ha internationella och nationella styrdokument att luta sig mot, men strategin gör frågorna lättare att förstå på ett lokalt plan i Skellefteå.

Tack för att du bidrar

Genom att engagera dig bidrar du till att fler människor med olika förutsättningar får ta större plats i vårt samhälle. Kommunen vill veta om du som invånare eller besökare stöter på hinder eller har tips på bra lösningar. Kontakta kundtjänst eller kommunens tillgänglighetsrådgivare eller delaktighetssamordnare som kan hjälpa dig vidare.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se