"rootPage" is not defined.

Ska du bygga nytt, bygg om eller riva kan du behöva ansöka om bygglov eller göra en bygganmälan.