Förhandsbesked

Om du tänker bygga till exempel fritids- eller bostadshus eller industri eller göra någon annan form av etablering som kräver bygglov utanför detaljplanerat område bör du söka ett förhandsbesked först. Ett förhandsbesked är en prövning av om platsen är lämplig för den tänkta etableringen.

Ansök om förhandsbesked (Länk till annan webbplats)

Ett positivt förhandsbesked innebär inte att du får påbörja byggnationerna, men du kan vara säker på att få bygglov om du uppfyller de krav som plan- och bygglagen ställer.

Förhandsbeskedets giltighetstid är två år. För ett förhandsbesked tas en avgift ut.

Läs mer om avgifter

Ett förhandsbesked är inte lika omfattande som ett bygglov.

Hur lång tid tar det?

Alla ansökningar hanteras skyndsamt enligt gällande lagstiftning. Observera att handläggningstiden räknas från det datum som ansökan bedöms vara komplett.

Här hittar du vilka handlingar du behöver för att söka ett förhandsbesked

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: