Handlingar till din bygglovsansökan eller anmälan

På den här sidan ser du vilka handlingar du ska bifoga tillsammans med din ansökan eller anmälan. Vilka handlingar som behövs beror på vilken åtgärd du ska göra. De flesta ansökningar eller anmälningar kan göras via våra e-tjänster. Saknar du BankID så kontaktar du vår kundtjänst för hjälp.

Följande handlingar ska lämnas in:

Det spelar ingen roll vilket format de inlämnade ritningarna har (t.ex. A4 eller A3) det är skalan som är viktig.

Ansök om bygglov (Länk till annan webbplats)

Ditt ärende kommer att kräva en kontrollplan i ett senare skede.

Exempel på kontrollplaner hittar du här.

Följande handlingar ska lämnas in

  • En karta i mätbar skala, gärna 1:400 eller 1:1000 som visar tomtens placering och tillfartsväg.
  • Om fastigheten är stor ska du även lämna in en översiktskarta där du visar lokaliseringens placering.

Ansök via e-tjänst

Ansök om förhandsbesked (Länk till annan webbplats)

Följande handlingar ska alltid lämnas in (val av e-tjänst beror på vad du ska göra):

Byggnnmälan med projektbeskrivning
Planritning 1 ex - skala 1:100 Ritningsexempel , 130.3 kB.

Gör din anmälan via e-tjänsten

Gör en bygg- eller rivningsanmälan (Länk till annan webbplats)

Anmälan Attefall
Planritning 1 ex - skala 1:100 Ritningsexempel. , 130.3 kB.
Fasadritningar 1 ex. - skala 1:100 Ritningsexempel , 86 kB..
Situationsplan 1 ex - skala 1:400 Ritningsexempel. , 167.8 kB.

Gör din anmälan via e-tjänst

Gör en Attefallsanmälan (Länk till annan webbplats)

Anmälan om eldstad
Det finns förslag till kontrollplaner vid enkla typer av byggåtgärder.

Förslag till kontrollplan.

Anmäl eldstad och rökkanal (Länk till annan webbplats)

Övriga anmälansärenden

Följande handlingar ska lämnas in vid behov i övriga anmälansärenden

Situationsplan 1 ex - skala 1:400 Ritningsexempel , 167.8 kB..
Sektionsritning 1 ex - skala 1:100 Ritningsexempel , 130.3 kB..
Blankett F - Grannemedgivande , 26.1 kB. om det är en bygglovsbefriad åtgärd som kommer närmare tomtgräns än 4,5 meter

Följande handlingar ska lämnas in inom detaljplanerat område:

Anmälan om rivning görs via e-tjänst

Ansök om rivningslov (Länk till annan webbplats)

Följande handlingar ska lämnas in utanför detaljplanerat område:

  • Situationsplan, 1 ex - med byggnaden som ska rivas markerad. Se ritningsexempel ovan
  • Foto på byggnaden
  • Förslag till kontrollplan, se länk ovan
  • Materialinventering
Gör en bygg- eller rivningsanmälan (Länk till annan webbplats)

Följande handlingar ska lämnas in:

Situationsplan 1 ex - skala 1:400 som visar plushöjder före och efter samt marklutning och sluttningar. Vid större fyllningar även marksektioner. Ritningsexempel , 167.8 kB..

Ansökan om marklov görs via e-tjänst

Ansök om marklov (Länk till annan webbplats)

Följande handlingar ska lämnas in

Situationsplan i skala 1:400 eller 1:1000 Ritningsexempel , 127.5 kB.
Fasadritning, skala 1:100 Ritningsexempel , 86 kB.

I många ärenden krävs dessutom en anmälan om vattenverksamhet

Både ansökan och anmälan görs via e-tjänst

Ansök om strandskyddsdispens (Länk till annan webbplats)

Ritningar

Ritningarna ska vara fackmannamässigt gjorda med ritningshuvud i nedre högra hörnet. Kopierade på vitt papper med svart text och svarta linjer, samt nedvikta till A4.

En ritning görs alltid skalenlig och ska vara måttsatt. Måttsätt aktuella delar på respektive ritning. Avstånd till gata och tomtgräns måttsätts på situationsplanen. På fasadritningarna ska befintliga och blivande marklinjer vara inritade.

Observera att en ritning som ska lämnas in digitalt ska vara i PDF-format, antingen skapade via ett ritprogram eller inskannade på en skanner.
Ritning som fotograferats och gjorts om från fotoformat till PDF är inte godkänd som digital handling.

Digitalt ritningsarkiv

I det digitala ritningsarkivet kan du själv, utan kostnad, söka och hämta arkiverade och avslutade bygglovhandlingar som är upprättade senast sista december 2011. Ritningar nyare det finns ännu inte i ritningsarkivet men kan beställas via kommunens kundtjänst.

[Länk till ritningsarkivet]

Kontrollplaner

En kontrollplan enligt Plan- och bygglagen (PBL) är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att de tekniska egenskapskraven uppfylls. Kontrollplanen ska utformas som en matris där det i rader och kolumner framgår vad som ska kontrolleras, hur kontrollen ska utföras och av vem det ska kontrolleras.

Här nedan finns exempel på vilka kontrollpunkter som kan ingå för olika ärenden.

Komplettera ditt ärende

Om du har ett pågående e-tjänstärende där du behöver bifoga fler, eller uppdaterade, filer så kan du göra det via e-tjänsten.

Här hittar du instruktionen (pdf, öppnas i ny flik) , 183.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se