I Skellefteå vill vi skapa förutsättningar för en jämlik hälsa för alla. För att uppnå det krävs samarbete och samverkan mellan många aktörer, till exempel mellan förskolan och hemmet, äldreomsorgen och föreningslivet, gymnasieskolan och näringslivet. Vi behöver bevara och utveckla samarbeten på nationell, regional och lokal nivå.

Skellefteå har ett folkhälsopolitiskt program. Programmet bygger på den nationella folkhälsopolitiken och Region Västerbottens folkhälsoprogram och knyter an till Europas folkhälsostrategi. Just nu pågår arbetet med att ta fram ett nytt folkhälsopolitiskt program för Skellefteå, vilket beräknas pågå under 2020 och vara klart för remiss under 2021.

Kontakta oss så kan vi mejla dig det Folkhälsopolitiska programmet.

Prioriterade områden

Den svenska folkhälsopolitikens övergripande mål är att skapa förutsättningar i samhället för en god och jämlik hälsa för hela befolkningen. Målet innefattar också att de påverkbara skillnaderna i hälsa ska vara borta inom en generation.

Folkhälsorådet i Skellefteå har prioriterat följande målområden under 2020:

 • Delaktighet och inflytande. Alla människor ska kunna ha kontroll över sitt eget liv, tillit till andra, inflytande och delaktighet i samhället.
 • Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa. Alla människor har rätt till att bestämma över sin egen kropp och sexualitet.

Att främja den psykiska hälsan och beakta möjligheter för personer med funktionshinder är viktigt inom alla målområden.

En utmaning som vårt samhälle har är att hälsan mellan olika grupper i samhället är förhållandevis stor och ökar. Andra utmaningar är att den psykiska ohälsan ökar och befolkningen är allt mer stillasittande.

Agenda 2030

Vi ställer oss bakom FN:s arbete med agenda 2030 och strävar mot en långsiktig hållbar utveckling. Med Agenda 2030 som hävstång kan vi utveckla hälsan genom sektorsövergripande arbete på flera nivåer.

Måbra-grupper är lokala nätverk som genomför hälsofrämjande aktiviteter på olika orter runt om i Skellefteå kommun. Måbra-gruppen finns till för de som bor på orten.

Måbra-grupperna har regelbundna träffar och anordnar hälsoaktiviteter i enighet med det folkhälsoarbete som vi bedriver inom Skellefteå kommun, i samverkan med andra företag och civilsamhället. Aktiviteter som genomförs sker tillsammans i nätverk med personer från olika arbetsplatser och organisationer på orten.

MåBra grupperna finns i:

Ort

Ansvarig

Boliden

Amanda Lundmark

Jörn

Cassandra Lundgren

Byske

Görel Eklund

Bureå

Gunilla Säll

Lövånger

Maria Peterson

Burträsk

Jessica Söderlund

Om du vill komma i kontakt med Måbra-gruppen på din ort så kontakta Skellefteå kommuns kundtjänst och fråga efter ansvarig på din ort.

 

Folkhälsorådet är det politiska forumet för att samordna och diskutera hälsofrågorna mellan kommun och region. Representanter i folkhälsorådet är politiker och tjänstepersoner från kommunstyrelsen och flera olika nämnder. Kenneth Fahlesson är ordförande. Ett av rådets uppdrag är att årligen prioritera målområden och följa upp arbetet med det folkhälsopolitiska programmet. Från ord till handling! Prioriterade målområden 2020 är: 1. Ökad delaktighet och inflytande i samhället och 6. Sexualitet och reproduktiv hälsa. Folkhälsorådet har funnits sen 1999 och träffas fyra gånger per år.

Vilka är med i Folkhälsorådet?

 • kommunstyrelse
 • kulturnämnd
 • fritidsnämnd
 • socialnämnd
 • barn och grundskolenämnd
 • gymnasienämnd
 • bygg- och miljönämnd
 • Beredning för folkhälsa och demokrati i Skellefteå och Norsjö området (region Västerbotten)
 • Utskott för funktionshinder och samverkan (region Västerbotten)
 • folktandvården
 • psykiatri och verksamhetsutvecklingsstaben (region Västerbotten)
 • tjänstepersoner från kommunen och Folkhälsoenheten

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se