Fördjupad översiktsplan för Kåge under framtagande

Skellefteå kommun planerar att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Kåge. En översiktsplan ska ge vägledning för beslut och användning av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Som en del i arbetet har kommunen tagit fram ett förslag till program till den fördjupade översiktsplanen.

Syftet med programmet är att visa de visioner, mål och riktlinjer som kommunen ska utgå ifrån i den fortsatta planeringen med den fördjupade översiktsplanen. Programmet belyser dessutom de viktigaste förutsättningarna, nyckelfrågor och förslag på intressanta utbyggnadsriktningar.

Förslaget till Program för Kåge 2040 var ute på samråd 16 augusti - 16 september 2022. Materialet håller nu på att sammanställas. Mer information kommer inom kort.

Här hittar du programförslaget som varit ute på samråd

För läsning på skärm: Planförslag, utkast , 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

För utskrift: Planförslag, utkast , 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: