Var ska vi placera vindkraftverk i Skellefteå kommun?

Skellefteå kommun har upprättat ett tematiskt tillägg för översiktsplanen med inriktning på vindkraft i Skellefteå kommun (Vindkraftsplan).

Syftet med planen är att få till en strukturerad vindkraftsutbyggnad i kommunen genom att peka ut lämpliga lägen för vindkraft med så få motstående intressen som möjligt. Planen ska fungera som beslutsunderlag för bygglovsprövning, och för kommunens ställningstagande i fråga om miljötillstånd för de vindkraftsanläggningar som prövas av länsstyrelsen.

Vindkraft, tematiskt tillägg till översiktsplan

Handlingar som vunnit laga kraft finns tillgängliga för nedladdning nedan.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: