Buss, tåg, flyg

Det är enkelt att ta sig till Skellefteå. E4:an går alldeles förbi Centrum och flygplatsen ligger bara 15 km bort. Med l...

Busstrafiken

När kommunen växer är det viktigt att det finns ett attraktivt kollektivtrafiksystem som kan erbjuda människor snabba, t...

Cykla

I Skellefteå kommun finns ca 23,5 mil gång- och cykelbanor och kommunen ansvarar för ca 17,4 mil. Cykelnätet består både...

Hamn och järnväg

Skellefteå kommun sköter kommunens hamn Port of Skellefteå samt industrispår i kommunen, för att regionens näringsliv sk...

Hållbart resande

Hållbart resande, det är konkreta handlingar. Väljer du att lämna bilen hemma och istället cykla, gå eller åka kollektiv...

Avgiftsfria fritidsresor

Nu erbjuder kommunen gratis busskort för fritidsresor för dig som går gymnasiet eller är mellan 16 och 19 år. Här kan du...

Att resa till eller inom vår kommun är enkelt. Ett hållbart resande, så som kollektivtrafik, cykel och gång är prioriterat.

  • Fryser avfallet fast i sopkärlen?

    Det är du som fastighetsägare som ansvarar att avfallet i dina kärl går att tömma. Finns något kvar efter tömning blir det kvar till nästa. Extra hämtning kan, om det är logistiskt möjligt, ske mot avgift.
  • Flera busshållplatser har rustats upp

    Under hösten har flera busshållplatser i Skellefteå kommun utrustats med väderskydd och några har byggts om för att bli helt tillgängliga. Dessutom har tre nya hållplatser byggts på Torsgatan i anslutning till Northvolts industriområde.
  • Höjd taxa och ett nytt system ska få fler att sortera rätt

    Skellefteå kommun jobbar aktivt med att fler ska sortera sitt hushållsavfall rätt, men det krävs ytterligare arbete inför att kommunen ska ta över insamlingen av avfallet 2024. På dagens sammanträde beslutade samhällsbyggnadsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att höja taxan för felsorterat avfall.