"rootPage" is not defined.

Bredband och IT

Skellefteå kommun har antagit en bredbandsstrategi där planen är att stärka infrastrukturen så att minst 90 procent av a...

Hållbarhet och klimat

Att skapa förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling är en utmaning. Vi måste arbeta på många olika fronter. Skel...

Norrbotniabanan

Trafikverkets planering för Norrbotniabanans första etapp mellan Umeå och Skellefteå påbörjades 2015. De tre järnvägspla...

Planer för landsbygd

I Skellefteå kommuns landsbygd, som är större än hela Sundsvall, Stockholm och Jönköpings kommuner tillsammans, bor och ...

Planer för trafik

Skellefteå är en till ytan stor kommun, vilket ställer höga krav på planeringen av resor och transporter. Skellefteå kom...

Resecentrum

Skellefteå växer vilket medför ökade krav på transportinfrastruktur och logistik. Två nya resecentrum planeras i kommune...

Skellefteå växer. Efterfrågan på bostäder och tomter är stor och det byggs mer i Skellefteå nu än det gjort på 20 år. Därmed är det extra viktigt att vi får en hållbar samhällsutveckling. I den här avdelningen kan du ta del av olika planer och dokument för vår växande kommun.