Guide till ett hållbart Skellefteå 2030

Guide till ett hållbart Skellefteå 2030 är ett sätt som vi vill beskriva Skellefteås möjligheter till att utveckla platsen utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Innehållet i guiden bygger på en gemensam hållbarhetsvision om framtiden men allt tar sin utgångspunkt i det faktiska arbete som pågår just nu. Guiden är ett utmärkt format att på ett inspirerande, visuellt och tillgängligt sätt kommunicera Skellefteås hållbarhetsvisioner och arbete som en del av visionen för Skellefteå 2030. Guiden ska hjälpa till att förverkliga och stödja hållbarhetsarbetet.

År 2030 kommer över 80 000 personer att bo och arbeta i Skellefteå. Detta är ett ambitiöst mål när man tar hänsyn till utvecklingen av den globala trenden av ökad urbanisering. Det är dock sådana mål och ett strategiskt ledarskap som är nödvändiga för att nå framgång.

Ett sätt för att nå målet är att Skellefteå tydligt måste kommunicera med omvärlden om de arbeten som pågår. Både nationella och internationella företag måste känna till vilka affärsmöjligheter som finns på platsen. Ny kompetens och fler idéer måste etableras i staden och detta görs genom att aktivt arbeta med utveckling av platsens olika erbjudanden. Målet är att locka till sig fler drivkraftiga företag Länk till annan webbplats. och verksamheter och samtidigt utveckla platsen till att vara en attraktiv plats att bo, leva och arbeta på. Ett sätt att kommunicera fördelarna med Skellefteå är att fokusera på hållbarhet – socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Sustainia och samarbetspartners

Sustainia är en erkänd internationell konsultbyrå och ”think tank” som arbetar för att påskynda olika åtgärder för en hållbar framtid. Anledningen till att vi valde att samarbeta med just Sustainia i detta projekt var att dra nytta av deras långa erfarenhet och kunskap inom området samt deras erfarenheter av att kommunicera visioner för ett framtida hållbart samhälle med fokus på de konkreta lösningarna som det innebär.

Sustainia arbetar med företag och stora städer i hela världen och vi ville dra nytta av deras erfarenheter.

Arbetet med guiden har genomförts som en samarbetsprocess mellan Sustainia, Skellefteå Kraft, Skellefteå Industrihus, Skellefteå Airport, Skellefteå buss, Skebo, Skellefteå kommun och kommunikationsbyrån WDO. Visit Skellefteå och Boliden AB har också deltagit. Processen utformades för att engagera projektparterna så att slutresultatet skulle bli både relevant och inspirerande.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: