Fyra frågor om hållbarhet – MåBra-grupper i Skellefteå kommun

Görel Eklund, samordnare för MåBra-gruppen i Byske

”Det leder till ett starkare samhälle när fler hjälps åt och bättre förutsättningar till en god och jämlik hälsa i hela Skellefteå kommun.”

Hur arbetar du i din dagliga verksamhet med hållbarhet?
Genom aktiviteter såsom cykling, utegym, hälsodagar, föreläsningar och andra planerade aktiviteter vill vi att människor träffas och hittar bra alternativ till aktiviteter på hemmaplan. Detta för att ge möjlighet att förbättra deras levnadsvanor och visa på värdet och möjligheterna i att må bra.

Vad är viktigast i er verksamhet för att våra invånare ska få ett gott liv?
Genom hälsofrämjande aktiviteter kan vi skapa gemenskap och förutsättningar till en god psykisk hälsa och bättre levnadsvanor. Tillsammans med föreningar, verksamheter och företag på orten skapar Måbra-grupperna aktiviteter.

Vilka utmaningar möter ni i er verksamhet?
Det är ofta en utmaning att dela på ansvaret och få ut information om vad som är på gång. Särskilt utmanande är det kanske att nå målgrupper som inte är födda i Sverige. Vi vill att de ska känna till och känna sig välkomna på det som arrangeras.

Vad är framtidens utmaning för er?
Att vi kan erbjuda bra aktiviteter för de som lever och bor på platsen.
I dag har vi ett gott samarbete med föreningar och företag på orten. Det ger oss möjligheten att skapa en känsla av samhörighet och många idéer föds.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: