Stiftelsen Träenigheten

Träenigheten är en stiftelse med uppgift att främja forskning, utveckling och utbildning, bland annat genom att arrangera Skellefteå Träfestival. Stiftelsen har också som uppgift att främja nytänkande och nydaning kring trä i vidare bemärkelse genom att utdela pris för förtjänstfulla insatser inom träområdet.

Träenighetens pris

Träpriset är ett hedersvärt pris som delas ut vartannat år. Syftet med priset är marknadsföra Skellefteå som riksträstad och därigenom främja en offensiv utveckling av regionens näringsliv inom träområdet.

Kriterier

  • Träpriset ska främja insatser för utvecklande av ny teknik och nya produkter samt utökad användning av trä som material
  • Träenighetens träpris kan utdelas till fysisk person, företag och/eller organisation
  • Jury är Träenighetens stiftare

Träpriset för 2017 har tilldelats Sven-Olov Holmström

Priset utdelades på träfestivalen Wood Building Summit i Skellefteå den 20 november 2017. Träfestivalen initierades 1997 och firade således 20-årsjubileum.

Styrelsens motivering;

”Sven-Olof var en man med stort hjärta. Trots sin breda och omfattande kompetens, sökte han inte i första hand egen vinning. Han var besjälad av att få vara ett stöd för de små. Som utpräglad visionär med stark drivkraft och uthållighet gav han sitt liv för tränäringen och blev nationellt känd och mycket respekterad."

2017: Sven-Olof Holmström

2014: Anders Grönlund och Tom Morén, Luleå Tekniska Universitet

2011: Hedlunds Industri AB

2007: IBI Sverige AB samt Mitthus AB

2003: Gert Wingårdh

2001: Martin Timell

1999: Mr Teruo Hakada, Tomokuhus AB

1997: Thomas Thörnkvist och Gunnar Stone

Skellefteå kommun, Setra Group, Norra Skogsägarna ekonomisk förening, SSC Skellefteå Snickericentral ekonomisk förening, SÅGAB, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB.

Länkar till stiftarnas webbplatser

Kontakt

Dan Magnusson, styrelsens ordförande
Mejl: dan.magnusson@sscgroup.se
Telefon: +46 70 665 47 47

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se