Avgifter parkering

Parkeringsplatserna är indelade i zoner med olika avgifter. Även parkeringshusen har olika avgifter beroende på om det är ett varm- eller kallgarage.

Öppna parkeringskartan för att se zonerna i centrala Skellefteå

Parkeringskartan Länk till annan webbplats.

Avgifter gatuparkering

Avgifter gatumark (ej parkeringshus)

Område

Tid

Avgift

Zon 1

Helgfri måndag - fredag kl. 09-18.
Lördag kl. 09-15.

En timme 10 kr
Två timmar 15 kr
Från timme tre 15 kr/tim

Zon 2

Helgfri måndag - fredag kl. 09-18.
Lördag kl. 09-15.

En timme 8 kr
Två timmar 10 kr
Från timme tre 10 kr/tim

Zon 3

Helgfri måndag - fredag kl. 09-18.
Lördag kl. 09-15.

5 kr/tim
20 kr/dygn på parkeringarna intill Forskargränd

Zon 4 (motorvärmare)

Måndag -söndag kl. 00-24.

1 maj-31 oktober: 3 kr/tim, 30 kr/dygn
1 november-30 april: 5 kr/tim, 50 kr/dyg

Eddahallen, Norrvalla

Helgfri måndag - fredag kl. 09-17.
Lördag kl. 09-15

De tre första timmarna utan avgift. Från timme fyra 5 kronor/timme
Avgifter i parkeringshus

Det finns fyra kommunala parkeringshus i Skellefteå kommun. Tre finns i centrum och ett på Campusområdet.

Timavgifter parkeringshus 2021

P-hus

Pris

Brinken, Pantern

En timme 10 kr
Två timmar 15 kr
Från timme tre 12 kr/tim

Ekorren (kalla delen)

En timme 8 kr
Två timmar 10 kr
Från timme tre 8 kr/tim

Campus

 8 kr/timme

Dygns och abonnemangsavgifter parkeringshus 2021

P-hus

Dag 07-19*

Natt 19-07*

30 dygn**

7 dygn**

Brinken

100 kr

40 kr

900 kr

450 kr

Pantern

100 kr

40 kr

900 kr

-

Ekorren (kalla delen)

70 kr

30 kr

700 kr

-

Campus

70 kr

30 kr

700 kr

-

Alla p-hus

-

-

1200 kr

-

*Säljs i SkePark-appen och i automat

**Säljs i SkePark-appen

Beroende på var du parkerat heter det parkeringsanmärkning eller kontrollavgift.

Parkeringsanmärkning

En parkeringsanmärkning är felparkering på gatumark.

Anser du att parkeringsanmärkningen är felaktig ska du överklaga den hos polisen. Det står på anmärkningen hur du ska göra. Du måste alltid betala parkeringsanmärkningen, ifall överklagan godkänns återbetalas avgiften.

Lagen som styr detta är lag (1976:206) om felparkeringsavgift.

Kontrollavgift

En kontrollavgift får du när du felparkerat på privat mark.

Anser du att kontrollavgiften är felaktig ska du överklaga den genom att ringa till Hojab parkeringsservice, telefonnummer 08-735 29 99, måndag - fredag kl. 08.00-17.00. Du ska inte betala kontrollavgiften under tiden du överklagar då betald kontrollavgift räknas som godkänd kontrollavgift.

Lagen som styr detta är lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering.

Har du tappat bort den ”gula lappen”?

Det kommer en påminnelse via posten till den som står som ägare till fordonet.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se