"rootPage" is not defined.

Ansluta till kommunalt vatten och avlopp

Med privatbostad menas exempelvis en- och tvåbostadshus eller fritidshus. Klicka på någon av rubrikerna nedan för att få mer information.

Anslut till kommunalt vatten och spillvatten (Länk till annan webbplats)

Planerar du att bygga nytt en- och tvåbostadshus eller fritidshus? Det är mycket att tänka på och en av de saker som måste kontrolleras är om fastigheten kan eller ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp.


Så tidigt som möjligt ska du ansöka via e-tjänsten Anslut till kommunalt vatten och spillvatten.

Anslut till kommunalt vatten och spillvatten (Länk till annan webbplats)

Nybyggnadskartan visar din fastighets gränser, markhöjder, befintliga byggnader och anslutningspunkter för vatten och avlopp med mera.

Hur beställer jag en nybyggnadskarta?

  • Fråga din bygglovshandläggare om du behöver en nybyggnadskarta innan du beställer.
  • Beställ en nybyggnadskarta genom att använda kommunens e-tjänst "Beställa nybyggnadskarta".
Beställ nybyggnadskarta (Länk till annan webbplats)

Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan den kommunala VA-anläggningen och den enskilda VA-installationen för din fastighet. Normalt ligger förbindelsepunkten en halvmeter utanför fastighetsgränsen.

På nybyggnadskartan ser du om det finns en befintlig inkopplingspunkt för VA-anslutning till din fastighet eller var någonstans i fastighetsgränsen det finns möjlighet att få inkopplingspunkten. Finns det inte några VA-ledningar utbyggda i gatan redovisas det planerade läget för inkopplingspunkten i kartan. Om det inte finns någon frambyggd inkopplingspunkt kan du lämna önskemål på nybyggnadskartan när du skickar in servisanmälan, men det är kommunen som sedan beslutar om placeringen av inkopplingspunkten. Som fastighetsägare får du sedan ett brev med upprättande av förbindelsepunkt tillsammans med en karta ur ledningsdatabasen som visar placeringen.

Innan vattnet kopplas på ska du betala anläggningsavgiften, som är en engångsavgift. Anläggningsavgiften är den avgift som en fastighetsägare betalar för möjligheten att använda kommunalt vatten och avlopp. Den faktureras när förbindelsepunkten är upprättad.

Normalt används bygglovet som grund för beräkning. Vid tillbyggnad eller om du tänker bedriva verksamhet i din byggnad ligger det nya bygglovet som grund för att se om du behöver betala ytterligare en anläggningsavgift.

Installationen i förbindelsepunkten mellan kommunens ledningar och dina egna ledningar ska utföras av en behörig fackman som du anlitar. All ledningsdragning inne på din fastighet och anslutningen vid förbindelsepunkt är en kostnad som du får betala.

I ditt hus ska det finnas en mätarplats för uppsättning av vattenmätare, enligt den standard vi använder. Kontakta en VVS-firma som kan hjälpa dig med det.

När dina ledningar är anslutna till kommunens är du snart redo för att ta emot kommunalt vatten. Men innan ditt vatten släpps på måste en vattenmätare installeras. Ta kontakt med kundtjänst för att boka en tid för installation av vattenmätaren.

Du som fastighetsägare bekostar de anordningar som krävs för uppsättning av vattenmätare samt för sammankopplingen med VA-installationen i övrigt. Mätarplatsen godkänns i samband med uppsättning av vattenmätare.

När du kopplat din fastighet till kommunens ledningsnät är du en abonnent. Alla abonnenter betalar löpande brukningsavgifter. Det är de avgifter som kommer som din vattenräkning. Avgifterna består av en fast och en rörlig del. Om vattnet inte är påsläppt hos dig betalar du endast fasta kostnader.

Läs mer om avgifter och regler

Byggnader som har eget vatten och vill koppla in sig till det kommunala ledningsnätet måste göra en ansökan på blanketten Ansökan om VA-anslutning för privatbostad (se fliken "Ansökan" på den här sidan)
Om fastigheten kan anslutas måste anläggningsavgift betalas, läs mer under ”Anläggningsavgift”.

I de allra flesta fall innebär det inte någon ytterligare avgift, när du ska bygga ut, enligt taxan för vatten och avlopp. Det finns dock en del fall där det gör det. Exempel på dessa kan vara att:

  • du bygger ett ytterligare kök
  • du gör om del av huset till verksamhet
  • du genomför byggnationer som kräver ny servis för vatten och avlopp.

Om du har planer på att inreda en del av din bostad, till exempelvis ett studentboende, så kan ytterligare avgift för vatten och avlopp enligt taxan bli aktuellt. Taxans bedömning på lägenhet är utrymme med egen ingång från det fria, från trapphus eller korridor. Lägenheten ska ha tillgång till kök eller kokmöjligheter samt vatten, avlopp och toalett. Lägenheten behöver med andra ord inte ha både kök och toalett inne i lägenheten.

Anläggningsavgiften beräknas utifrån grundavgift, tomtyta och lägenhetsantal. På den här sidan förklarar vi begreppen och ger dig ett par kostnadsexempel.

Benämningen det allmänna VA-nätet i texten nedan är de vatten- och avloppsledningar som ligger i gata, väg osv. och som kommunen har ansvaret för.

Förbindelsepunkt

Förbindelsepunkt är den punkt där fastigheten ansluter sina VA-ledningar till det allmänna VA-nätet. De placeras ca. 0,5 m utanför fastighetsgränsen.

Förbindelsepunkten fungerar även som juridisk gräns mellan fastighetens och kommunens ansvarsområde. Du betalar för att vi anordnar och upprätthåller förbindelsepunkter för din fastighet.

Servis

Servisavgiften är kostnaden för den servisledning (dricksvatten, spillvatten och dagvatten) som går från det allmänna VA-nätet fram till fastighetens förbindelsepunkt.

Grundavgift

Grundavgift är avgift för förbindelsepunkt och servisledning.

Tomtyteavgift

Tomtyteavgiften beräknas utifrån fastighetens areal (yta) enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som kommunen använder. Om fastigheten ligger utanför verksamhetsområde för dagvatten debiteras aldrig mer än 1500 m2, oavsett storlek på tomtytan.

Vad är ett verksamhetsområde?

Verksamhetsområden via kartan Länk till annan webbplats.

Lägenhetsavgift

Lägenhetsavgift är den måttenhet vi använder för att ange hur fastigheten används. För enbostadshus, flerbostadshus och verksamheter kan antal lägenhetsavgifter skilja sig åt.

Läs mer om lägenhetsavgifter.

Kostnadsexempel anläggningsavgift

Våra två exempel nedan är beräknade på ett enbostadshus med 800 m2 tomtyta, där ingen verksamhet bedrivs. Kostnaderna är inklusive moms.

Kostnadsexempel

Anslutning till dricks- spill- och dagvatten

Kostnad

Grundavgift (förbindelsepunkt och servis)

67 250 kr

Lägenhetsavgift

18 625 kr

Tomtyteavgift

9 504 kr

Total anläggningsavgift

95 379 kr

Anslutning till dricks- och spillvatten


Grundavgift (förbindelsepunkt och servis)

57 162 kr

Lägenhetsavgift

15 831 kr

Tomtyteavgift

8 080 kr

Total anläggningsavgift

81 073 kr

Vill du ansluta enbart till spill- eller dricksvatten? Kontakta kundtjänst.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: