Vad är ett verksamhetsområde?

Verksamhetsområde är ett geografiskt område inom vilket kommunen har en skyldighet att tillhandahålla tjänster för vatten och avlopp. Ett verksamhetsområde kan innefatta en eller flera VA-tjänster.

Ett verksamhetsområde är till skydd för miljön och/eller människors hälsa. Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om inrättande eller utökande av verksamhetsområde för avlopp och/eller dricksvatten.

Inom ett verksamhetsområde är det inte tillåtet med enskilda avloppsanläggningar och endast vid utökning av verksamhetsområde tillåtet med egna dricksvattenbrunnar.

Verksamhetsområde bestäms för tre olika tjänster. Dricksvatten, spillvatten samt dagvatten.

Spillvattnet är sådant som kommer från t ex dusch, bad och toalett. Dagvatten är vatten från regn och dränering.

Inom verksamhetsområdet har kommunen skyldighet att bygga ut ledningsnätet så att alla fastigheter får tillgång till de beslutade tjänsterna. Utbyggnaderna ska trygga en långsiktigt hållbar lösning och uppfylla krav på miljö- och hälsoskydd. Alla fastigheter inom verksamhetsområdet är skyldig att betala avgift enligt gällande VA-taxa i kommunen.

Några fördelar med ett verksamhetsområde för dig som fastighetsägare

  • Kommunen ansvarar för drift och underhåll
  • Bra kvalitet på dricksvattnet
  • Bra för miljön

Ligger din fastighet inom ett eller flera verksamhetsområden?

Via vår webbkarta kan du se om din fastighet ligger inom ett eller flera verksamhetsområden. Där ser du också vilken eller vilka vattentjänster (dricksvatten, spillvatten, dagvatten) som finns inom området.

Ligger din fastighet utanför verksamhetsområdet?

Fastigheter som ligger utanför verksamhetsområdet kan få tillgång till tjänsterna. Om din fastighet ligger mycket nära ett befintligt verksamhetsområde kan området utökas. I andra fall kan du få ansluta om du själv drar ledning från huvudledningen. För dessa fastigheter krävs individuell prövning. Kontakta därför kommunen i god tid innan för att kontrollera om det är möjligt med anslutning.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas. Vill du rapportera bristande tillgänglighet? Gör det här.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se