Beräkna anläggningsavgift för villa eller fritidshus

Anläggningsavgiften beräknas utifrån grundavgift, tomtyta och lägenhetsantal. På den här sidan förklarar vi begreppen och ger dig ett par kostnadsexempel.

Beräkna anläggningsavgift för verksamheter, flerbostadshus.

Benämningen det allmänna VA-nätet i texten nedan är de vatten- och avloppsledningar som ligger i gata, väg osv. och som kommunen har ansvaret för.

Förbindelsepunkt

Förbindelsepunkten är den punkt där kommunens ansvar slutar och fastighetens börjar. Avgift för förbindelsepunkt är den avgift som tas ut för att upprätta förbindelsepunkten.

Servis

Servisavgiften är kostnaden för den servisledning (dricksvatten, spillvatten och dagvatten) som går från det allmänna VA-nätet fram till fastighetens förbindelsepunkt.

Grundavgift

Grundavgift är en avgift för förbindelsepunkt och servisledning.

Tomtyteavgift

Tomtyteavgiften beräknas utifrån fastighetens areal (yta) enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som kommunen använder. Om fastigheten ligger utanför verksamhetsområde för dagvatten debiteras aldrig mer än 1500 m2, oavsett fastighetens areal. Vid större areal finns det reduceringsregler på tomtyteavgiften.

Verksamhetsområde

Lägenhetsavgift

Är den måttenhet vi använder för att ange hur fastigheten används. För enbostadshus, flerbostadshus och verksamheter kan antal lägenhetsavgifter skilja sig åt.

Läs mer om lägenhetsavgifter.

Kostnadsexempel anläggningsavgift

Exemplen nedan är beräknade på ett enbostadshus med 800 m2 tomtyta, där ingen verksamhet bedrivs. Kostnaderna är inklusive moms.

Kostnadsexempel anläggningsavgift

Anslutning till dricks-, spill- och dagvatten

Kostnad

Grundavgift (förbindelsepunkt och servis)

67 000 kr

Lägenhetsavgift

18 625 kr

Tomtyteavgift

9 504 kr

Total anläggningsavgift

95 379 kr

Kostnadsexempel anläggningsavgift

Anslutning till dricks-, spill- och dagvatten

Kostnad

Grundavgift (förbindelsepunkt och servis)

57 162 kr

Lägenhetsavgift

15 831 kr

Tomtyteavgift

8 080 kr

Total anläggningsavgift

81 073 kr

Vill du ansluta till enbart spill- eller dricksvatten? Kontakta kundtjänst, 0910 - 73 50 00

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: