Tjänster och avgifter för avfall

I Skellefteå kommun tillämpas miljöstyrande renhållningstaxa. Taxan är indelad i en grundavgift, en hämtningsavgift och en behandlingsavgift.

Du måste alltid betala grundavgiften

Den som befrias från hämtning av hushållsavfall befrias från hämtnings- och behandlingsavgift men måste betala grundavgiften. I grundavgiften betalar kunden för möjligheten att utnyttja återvinningscentraler och miljöstationer. Dessutom finansierar grundavgiften planering, information och administration.

 • Omhändertagande och transport av hushållens farliga avfall, kyl- och frysmöbler, vitvaror, elektronikavfall och grovavfall.
 • Projektering, bygglov och skötsel av återvinningscentraler (ÅVC).
 • Information och administration till hushåll och verksamheter.
 • Avslutning och täckning, efterbehandling och kontrollprogram för deponier, miljöavgifter, tillståndsansökningar, internhyror, kapitaltjänster med mera.
 • En- och tvåfamiljshus, flerbostadshus samt kontor och verksamheter betalar skilda grundavgifter. Avgiften betalas efter den service som ingår i abonnemanget. Grundavgift ska betalas per hushåll/lägenhet eller verksamhet.
 • Informationsåtgärder kring avfallsförebyggande.
 • Hantering av grovavfall.

 • Personal- och fordonskostnader samt övriga kostnader vid insamling av hushållsavfall och jämförligt avfall från verksamheter.

 • Förvarings-, transport- och omlastningskostnader.
 • Kostnad för omhändertagande och behandling.
 • Kostnad för skötsel och hantering på deponianläggning och återvinningscentraler.
 • Skatt på deponerat avfall.

Abonnemang

Du ska som kund välja ett sophämtningsabonnemang. Vilket alternativ du väljer beror på hur du vill sortera och hantera ditt matavfall och i vilken typ av boende abonnemanget avser.

Det är alltid fastighetsägaren som beslutar om abonnemanget så om du hyr din bostad behöver du inte välja.

Det finns inget krav på att du ska sortera ditt matavfall. Du som väljer att inte sortera matavfall får en högre avgift. Tidningar, förpackningar och glasflaskor ska alltid sorteras ut och lämnas på anvisad plats.

Hur du bor påverkar vilket abonnemang du behöver

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se